Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 199 - 207 2020-01-28

Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi
Product Group and Sector Selection for Neuromarketing Application

Feyza GÜRBÜZ [1]


Günümüz dünyasında firmalar için pazarda rekabet gün geçtikçe artmaktadır. Rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen firmaların büyük bir çoğunluğu pazarlama alanında oldukça etkili bir yöntem olan nöropazarlama tekniklerini kullanmaktadır.  Bu çalışmada ilgili literatür araştırması ve 30 pazarlama ve satış uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda öncelikle nöropazarlamanın uygulandığı/uygulanabileceği sektör ve ürün grupları belirlenmiştir. Daha sonra da ürün grubu ve sektörlerin değerlendirileceği kriter ve alt kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre ürün gruplarının ve sektörlerin ikili karşılaştırmaları yine aynı uzmanların görüşü alınarak yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmalara göre kriterlerin ağırlıkları AHP yöntemi ile belirlenmiş daha sonra da Gri İlişki Analizi ile değerlendirilerek nöropazarlama uygulamalarının yapılacağı en uygun ürün grubu ve sektör belirlenmiştir. AHP çözümleri için Super Decisions 2.08 programı, Gri İlişki Yöntemi hesaplamalarında ise Microsoft Excel programı kullanılmıştır.

In todays world competition in the market is increasing day by day for companies. Companies wanted to provide competitive advantage against competitors use neuromarketing techniques which are highly effective methods in marketing. In this study, we determined the sectors and product groups that neuromarketing can be applied on, via literature review and 30 interviews with professionals in marketing and sales, firstly. Then the criterias and subcriterias are determined for evalution of sectors and product groups.  Comparisons of sectors and product groups according to determined criterias are also done with the same professionals. The weights of criterias are determined by AHP and then depending on these weights, the best sector and product group for neuromarketing application are selected by GRA. AHP has been solved by the Super Decisions 2.08 and Microsoft Excel was utilised for Gray Relational Analysis calculations.


 • [1]. Tülin, U., “Pazarlamada yeni yaklaşım: Nöropazarlama üzerine kuramsal bir değerlendirme”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 2008.
 • [2]. Tüzel, N., Tüketicilerin zihnini okumak: Nöropazarlama ve reklam, 2010.
 • [3]. Yücel, A., Çubuk, F., “Nöropazarlama ve bilinçaltı reklamcılık yaklaşımlarının karşılaştırılması” Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 172, 2013.
 • [4]. Utkutuğ, Ç. P., Alkibay, S., “Nöropazarlama: Reklam Etkinliğinin Psikofizyolojik Tekniklerle Değerlendirilmesi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının Gözden Geçirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 2013.
 • [5]. Akyol, Ö. G. C., Zengin, B., “Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Güncel Pazarlama Stratejileri: Sakarya Örneği”, İşletme Öğrencileri Kongresi 3rd, 138, 2016.
 • [6]. Sebastian, V., “New directions in understanding the decision-making process: neuroeconomics and neuromarketing”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 127, 758 – 762, 2014.
 • [7]. Asela A. Burgos-Campero, Jose G. Vargas-Hernandez, “Analitical approach to neuromarketing as a business strategy”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 517 – 525, 2013.
 • [8]. Nick Lee, Amanda J. Broderick, Laura Chamberlain, “What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research”, International Journal of Psychophysiology 63, 199–204, 2007.
 • [9]. Ruanguttamanun, C., Neuromarketing: I put myself into a fMRI scanner and realized that I love Louis Vuitton ads Procedia - Social and Behavioral Sciences 148, 211 – 218, 2014.
 • [10]. Lindstorm, M., Buy-Ology: Satın Almaya Dair Bildiğimiz Şeyler Neden Yanlış?, İstanbul: Optimist Yayınları, 2014.
 • [11]. Zaltman G., Neuroimaging as a Marketing Tool, USPTO, Ed. USA, 2000.
 • [12]. Akgün,V. Ö., Ergün, G. S., “Bir Pazarlama Yaklaşımı Olarak Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 11, ss. 223-235, 2016.
 • [13]. Ömürbek, N., Üstündağ, S., Helvacıoğlu, Ö. C., “Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama”, Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 101-116, 2013
 • [14]. Saaty, T.L., “How to Make a Decision : The Analytic Hierarchy Process”, Interfaces, 24(6), 19-43, 1994.
 • [15]. Saaty, T.L., Vargas, L.G., “Uncertainty and Rank Order in the Analytic Hierarchy Process”, European Journal of Operational Research, 32(1), 107-117, 1987.
 • [16]. Liu: ve Lin, Y. Grey Information Theory and Applications, Verlag Berlin Heidelberg Springer, Almanya, s. 5, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6327-8232
Yazar: Feyza GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { apjes556717, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Akademik Platform}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {199 - 207}, doi = {10.21541/apjes.556717}, title = {Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Feyza} }
APA GÜRBÜZ, F . (2020). Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 199-207 . DOI: 10.21541/apjes.556717
MLA GÜRBÜZ, F . "Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 199-207 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/50706/556717>
Chicago GÜRBÜZ, F . "Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 199-207
RIS TY - JOUR T1 - Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi AU - Feyza GÜRBÜZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21541/apjes.556717 DO - 10.21541/apjes.556717 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 207 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.556717 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.556717 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi %A Feyza GÜRBÜZ %T Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi %D 2020 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21541/apjes.556717 %U 10.21541/apjes.556717
ISNAD GÜRBÜZ, Feyza . "Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 199-207 . https://doi.org/10.21541/apjes.556717
AMA GÜRBÜZ F . Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi. APJES. 2020; 8(1): 199-207.
Vancouver GÜRBÜZ F . Nöropazarlama Uygulamalarında Ürün Grubu ve Sektör Seçimi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 8(1): 207-199.