Araştırma Makalesi
Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çok Amaçlı Salonlarda Değiştirilebilir Akustik Tasarım: Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu Örneği

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 360 - 370, 28.05.2021
https://doi.org/10.21541/apjes.750212

Öz

Çok amaçlı salonlar, ülkemizde farklı nitelikteki etkinliklerin gerçekleştirilmesi için sıklıkla tercih edilmektedir. Literatürde çok amaçlı salonlarla ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen çalışmalarda incelenen salonlarda icra edilen işlev sayısı çok sınırlı tutulmuş ayrıca sinema işlevini de inceleyerek bu işlev için de öneri getirilen çalışmalara rastlanamamıştır. Literatürdeki boşluğu dolduracak olan bu çalışmada, konser, konferans, tiyatro ve sinema etkinlileri için akustik açıdan uygun koşulları sağlaması gereken bu salonlara örnek oluşturabilecek nitelikte Anadolu Üniversitesi bünyesindeki 421 kişilik çok amaçlı salon analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Salonun hacim akustiği açısından uygun koşulları sağlayabilmesi için değiştirilebilir hacim ve değiştirilebilir yüzey gereçleri önerilmiştir. Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu için yapılan hacim akustiği analizleri doğrultusunda, ülkemizde yürürlükte olan yönetmeliklerin, uluslararası standartların ve literatürde önerilen kabul edilebilir akustik konfor koşullarının sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu öneriler doğrultusunda, Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu’nda icra edilen dört farklı işleve yönelik ulusal/uluslararası mevzuatlarda önerilen kabul edilebilir akustik konfor koşulları sağlanmıştır.

Kaynakça

 • Monterio, C., Machimbarrera, M., Tarrero, A.I., Smith, S.R. (2017). Translation Between Existing And Proposed Harmonized Airborne Sound Insulation Descriptors: A Statistical Approach Based On In-Situ Measurements. Applied Acoustics, 116, 93-107.
 • Hongisto, V., Mäkilä, M., Suoakas, M. (2015). Satisfaction With Sound Insulation In Residential Dwellings -The Effect Of Wall Construction. Building and Environment, 85, 309-321.
 • Pääkkönen, R., Vehviläinen, T., Jokitulppo, J., Niemi, O., Nenonen, S., Vinha, J. (2015). Acoustics and New Learning Environment – A Case Study. Applied Acoustics, 100, 75-78.
 • Jagniatinskis, A., Mickaitis, M., Fiks, B. (2013). Development Classification Scheme for Evaluation Dwellings Sound Insulation Performance in Lithuania. Procedia Engineering, 57, 443-450.
 • Garg, N., Kumar, A., Maji, S. (2013). Significance and Implications of Airborne Sound Insulation Criteria in Building Elements for Traffic Noise Abatement. Applied Acoustics, 74, 1429-1436.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü. (2018). Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama ve Uygulama Kılavuzu. Ankara, Ziyaret tarihi Mart 23, 2020, https://www.izoder.org.tr/dosyalar/binalarin-gurultuye-karsi-korunmasi-yonetmeligi-aciklama-ve-uygulama-klavuzu.pdf.
 • Rossing T. D. (2007). Springer Handbook of Acoustics. Springer, New York, 1280.
 • EEA. (2014). Noise in Europe 2014. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Jariwala H. J., Syed H. S., Pandya M. J. ve Gajera Y. M. (2017). Noise Pollution & Human Health: A Review. Noise and Air Pollution: Challenges and Opportunities, Mart 2017, 29 Ağustos 2017 tarihinde ResearchGate'e yüklendi.
 • M. Cairoli, “The architectural acoustic design for a multipurpose auditorium: Le Serre hall in the Villa Erba Convention Center”, Appl. Acoust., c. 173, s. 107695, Şub. 2021, doi: 10.1016/j.apacoust.2020.107695.
 • A. Krokstad ve S. Strøm, “Acoustical design of the multi-purpose ‘Hjertnes’ hall in Sandefjord”, Appl. Acoust., c. 12, sayı 1, ss. 45–63, Oca. 1979, doi: 10.1016/0003-682X(79)90038-0.
 • M. Barron ve S. Kissner, “A possible acoustic design approach for multi-purpose auditoria suitable for both speech and music”, Appl. Acoust., c. 115, ss. 42–49, Oca. 2017, doi: 10.1016/j.apacoust.2016.08.018.
 • Odeon A/S, “Room Acoustics Modelling Software, V 14.0 Auditorium”, Denmark, (2009.
 • Doelle, L.L. (1965). Acoustics in Architectural Design. Bibliography 29, National Research Council, Ottowa, 516.
 • Maekawa, Z., Lord, P. (1994). Environmental and Architectural Acoustics. Spon Press, UK, 376.
 • Odeon A/S, “Room Acoustics Modelling Software Malzeme Kütüphanesi, V 14.0 Auditorium”, Denmark, (2009).
 • DIN. (2016). Acoustic quality in rooms - Specifications and instructions for the room acoustic design, DIN 18041: 2016-03.
 • Bistafa, S.R., Granado, M.V. (2005). A Survey of The Acoustic Quality For Speech in Auditoriums. Electronic Journal Technical Acoustics, 15, 1-16.
 • Şerefhanoğlu, M., Gürültü Denetiminde Kabul Edilebilecek Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi, YÜ, 1984.
 • ISO. (2009). Acoustics – Measurement of rooms acoustic parameters – Part 1:Performance spaces, BS EN ISO-3382-1.
 • IEC60268-16, third edition, “Sound system equipment, part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index”, CEI/IEC publication, 2003-05.
 • Bistafa, S.R., Granado, M.V. (2002). Objective Measurements of Speech Intelligibility in Proscenium Type of Theatres. XX Encontro da Sociadade Brasileira de Acustica SOBRAC, 2002, Rio de Janeiro, 1-6.
 • Voronina N. (1996). Improved empirical Model of Sound Propagation Through a Fibrous Material. Applied Acoustics, 48, 121–132.

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 360 - 370, 28.05.2021
https://doi.org/10.21541/apjes.750212

Öz

Multi-purpose halls are often preferred for the realization of different events in our country. Although there are many related studies in multi-purpose halls in the literature, the number of functions performed in the halls examined in the studies was kept very limited, and studies suggesting this function were not found by examining the cinema function as well. In this study, which will fill the gap in the literature, a multi-purpose hall of 421 people in Anadolu University, which can serve as an example for these halls, which should provide acoustically appropriate conditions for concerts, conferences, theater and cinema events, was analyzed and evaluated. In order to provide suitable conditions in terms of volume acoustics, replaceable volume and replaceable surface materials have been proposed. In line with the volume acoustics analysis conducted for the Cinema Anadolu Multi-Purpose Hall, suggestions have been developed to provide regulations in force in our country, international standards and acceptable acoustic comfort conditions recommended in the literature. In line with these suggestions, acceptable acoustic comfort conditions recommended in the national / international regulations for four different functions performed in the Cinema Anadolu Multi-Purpose Hall are provided.

Kaynakça

 • Monterio, C., Machimbarrera, M., Tarrero, A.I., Smith, S.R. (2017). Translation Between Existing And Proposed Harmonized Airborne Sound Insulation Descriptors: A Statistical Approach Based On In-Situ Measurements. Applied Acoustics, 116, 93-107.
 • Hongisto, V., Mäkilä, M., Suoakas, M. (2015). Satisfaction With Sound Insulation In Residential Dwellings -The Effect Of Wall Construction. Building and Environment, 85, 309-321.
 • Pääkkönen, R., Vehviläinen, T., Jokitulppo, J., Niemi, O., Nenonen, S., Vinha, J. (2015). Acoustics and New Learning Environment – A Case Study. Applied Acoustics, 100, 75-78.
 • Jagniatinskis, A., Mickaitis, M., Fiks, B. (2013). Development Classification Scheme for Evaluation Dwellings Sound Insulation Performance in Lithuania. Procedia Engineering, 57, 443-450.
 • Garg, N., Kumar, A., Maji, S. (2013). Significance and Implications of Airborne Sound Insulation Criteria in Building Elements for Traffic Noise Abatement. Applied Acoustics, 74, 1429-1436.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü. (2018). Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama ve Uygulama Kılavuzu. Ankara, Ziyaret tarihi Mart 23, 2020, https://www.izoder.org.tr/dosyalar/binalarin-gurultuye-karsi-korunmasi-yonetmeligi-aciklama-ve-uygulama-klavuzu.pdf.
 • Rossing T. D. (2007). Springer Handbook of Acoustics. Springer, New York, 1280.
 • EEA. (2014). Noise in Europe 2014. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Jariwala H. J., Syed H. S., Pandya M. J. ve Gajera Y. M. (2017). Noise Pollution & Human Health: A Review. Noise and Air Pollution: Challenges and Opportunities, Mart 2017, 29 Ağustos 2017 tarihinde ResearchGate'e yüklendi.
 • M. Cairoli, “The architectural acoustic design for a multipurpose auditorium: Le Serre hall in the Villa Erba Convention Center”, Appl. Acoust., c. 173, s. 107695, Şub. 2021, doi: 10.1016/j.apacoust.2020.107695.
 • A. Krokstad ve S. Strøm, “Acoustical design of the multi-purpose ‘Hjertnes’ hall in Sandefjord”, Appl. Acoust., c. 12, sayı 1, ss. 45–63, Oca. 1979, doi: 10.1016/0003-682X(79)90038-0.
 • M. Barron ve S. Kissner, “A possible acoustic design approach for multi-purpose auditoria suitable for both speech and music”, Appl. Acoust., c. 115, ss. 42–49, Oca. 2017, doi: 10.1016/j.apacoust.2016.08.018.
 • Odeon A/S, “Room Acoustics Modelling Software, V 14.0 Auditorium”, Denmark, (2009.
 • Doelle, L.L. (1965). Acoustics in Architectural Design. Bibliography 29, National Research Council, Ottowa, 516.
 • Maekawa, Z., Lord, P. (1994). Environmental and Architectural Acoustics. Spon Press, UK, 376.
 • Odeon A/S, “Room Acoustics Modelling Software Malzeme Kütüphanesi, V 14.0 Auditorium”, Denmark, (2009).
 • DIN. (2016). Acoustic quality in rooms - Specifications and instructions for the room acoustic design, DIN 18041: 2016-03.
 • Bistafa, S.R., Granado, M.V. (2005). A Survey of The Acoustic Quality For Speech in Auditoriums. Electronic Journal Technical Acoustics, 15, 1-16.
 • Şerefhanoğlu, M., Gürültü Denetiminde Kabul Edilebilecek Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi, YÜ, 1984.
 • ISO. (2009). Acoustics – Measurement of rooms acoustic parameters – Part 1:Performance spaces, BS EN ISO-3382-1.
 • IEC60268-16, third edition, “Sound system equipment, part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index”, CEI/IEC publication, 2003-05.
 • Bistafa, S.R., Granado, M.V. (2002). Objective Measurements of Speech Intelligibility in Proscenium Type of Theatres. XX Encontro da Sociadade Brasileira de Acustica SOBRAC, 2002, Rio de Janeiro, 1-6.
 • Voronina N. (1996). Improved empirical Model of Sound Propagation Through a Fibrous Material. Applied Acoustics, 48, 121–132.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0003-3500-9438
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 9 Haziran 2020
Kabul Tarihi 8 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE O. Şimşek , "Çok Amaçlı Salonlarda Değiştirilebilir Akustik Tasarım: Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu Örneği", Academic Platform - Journal of Engineering and Science, c. 9, sayı. 2, ss. 360-370, May. 2021, doi:10.21541/apjes.750212