Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Hüseyin AKILLI, hakilli@cu.edu.tr, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yayın veya Danışma Kurulu

Abdullah Çavuşoğlu, info@abdullahcavusoglu.com, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet TÜRK, ahmet.turk@cbu.edu.tr, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Erdal ÇELİK, erdal.celik@deu.edu.tr, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Erol ARCAKLIOĞLU, arcakli@ybu.edu.tr, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Fahrettin ÖZTÜRK, fozturk@ybu.edu.tr, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems - by Academic Perspektif Derneği