Cilt: 3 - Sayı: 1, 17.05.2022

Yıl: 2022

Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup; dört ayda bir yayınlanır.(Nisan, Ağustos ve Aralık)


Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma,klinik, laboratuar ve deneysel çalışmarla, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi’ni bağlamaz. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez.

1- Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesinde Times New Roman yazı tarzında hazırlanmalıdır. Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.

2- Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), en çok 5 anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri bulunmalıdır. Yazılı ile igili Potansiyel Çıkar Çatışması varsa beyan edilmelidir ve çalışma için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.

3- Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce olarak, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde; amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.Anahtar kelimeler; en çok 5 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

4-Ana Metin: Giriş,Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Referanslar  olarak ayrılmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Şekil ve tablo  açıklamaları makale sonuna eklenmelidir ve herbiri 4 taneden fazla olmamalıdır. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.  Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Ana Metin 2500 kelimeyi geçmemelidir.

5- Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır ve parantezle metin içinde belirtilmedir. Kaynak numaraları birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir.Kaynak sayısı 30 dan fazla olmamalıdır. Kaynak yazımında makale ve kitap alıntıları sırasıyla şu şekilde olmalıdır.

 

Courtney PM, Boniello AJ, Berger RA. Complications Following Outpatient Total  Joint Arthroplasty: An Analysis of a National Database. J Arthroplasty. 2017; 32:1426-30.

 

Clohisy J, Beaule P, DellaValle C,Rubash HE. The Adult Hip: Hip Preservation Surgery. Wolters Kluwer,2014. page:1181-96.

 

Yazı çeşitleri

Orijinal araştırmalar: Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır.

Derlemeler: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Derleme 3000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 50 olmalıdır.

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşup. Özet dahil 1500 kelimeyi, 10 kaynağı ve 4 yazar ismini geçmemelidir. 

Editöre mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 500 kelimeyi, 5 kaynağı ve 2 yazar ismini geçmemelidir.

Tüm Makaleler şu dosyalar halinde hazırlanmalıdır: Başlık sayfası, Özet ve Ana metin (kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları) , Şekiller, Yayın Hakları Devir Formu

BİLİMSEL SORUMLULUK

Bilimsel yayıncılık standartları açısından, gönderilecek makaleler, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
Makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve/veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.
Değerlendirme sürecinin başlaması için makaleler, tüm yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yazar sıralaması için Telif Hakkı Devir Formu’ndaki imza sırası dikkate alınır.
Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına makalenin son halinin sorumluluğunu taşır.ETİK SORUMLULUK

“İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uygunluk aranır. Bu tip çalışmalarda yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
Olgu sunumlarında hastalardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
Etik kurul onay bilgisi GEREÇ ve YÖNTEMLER bölümünde kurul adı, onay tarihi ve sayısı ile birlikte belirtilmelidir.
Eğer çalışmada direkt-indirekt ticari bağlantı veya maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.
Yazarlar çalışma ile ilgili kişisel ve finansal tüm ilişkilerin bildirilmesinden sorumludur. Makalenin başvurusu ve/veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığının açıkça beyan edilmesi gerekmektedir.
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Ücretsiz yayın yapmaktadır.