Yıl 1998, Cilt 8 , Sayı 20, Sayfalar 23 - 29 1998-03-01

Spor yönetiminde başarıyı arttırıcı duygusal faktörler

Zülfikar ÖZKAN [1]


İnsan yönetimi konusunda, bilgi kaynakları çağımızda, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Gerçekten günümüzde yönetim bilimi, yönetim sorunlarının çözümünde idarecilere çok yararlı bilgiler sunmaktadır.İyi yetişmiş insan kaynağı verimliliği artırır, üretim masraflarını düşürür. Bu sebepten, geleceğe de bugünkü kadar özen gösteren kuruluşlar profesyonel yönetici yetiştirmeye de gayret ederler.Eğitilmiş insan, her alanda olduğu gibi sporda da hayat vericidir. Eğitilmiş spor yöneticisi de, hizmeti amaçlara göre planlayarak yönetime dinamizm getirir.
İnsan Yönetimi, Spor, Duygusal Faktörler, Verimlilik
  • DUNSİNG, J. Richard: Toplantı Sanatı, Modem Yö­ netim Dizisi, çev. Fatoş Dilber, İlgi Yayıncılık, İstanbul, MADDEN, Orisan Swett: Her İnsan Hükümdardır, çev. Hikmet Hikay, İstanbul 1949.
  • ROBBİNS, Anthony: Sınırsız Güç, çev. Mehmet De­ ğirmenci, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1992.
  • NORFOLK, Donald: İş hayatında Stress, çev. Leyla Serdaroğlu, Form Yayınları, İstanbul, 1989.
  • RAMTHA: Çev. Nil Gün, Akaşa Yayınları, İstanbul, CÜCELOĞLU, Doğan: İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1994.
  • KRİŞNAMURTİ: İç Özgürlük, çev. ilhan Güngören, İstanbul, 1988.
  • MCCORMACKH. Mark: Harvard’da Neler Öğretil­ mez, çev. Metin Özbey, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994.
  • DÖKMEN, üstün: İletişim ve Empati, İstanbul, 1994.
  • COLE W. Donald: Meslek İntiharı, Modern Yönetim Dizisi, çev. Yakup Coşar, İstanbul 1975.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Zülfikar ÖZKAN
Kurum: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 1998

APA Özkan, Z . (1998). Spor yönetiminde başarıyı arttırıcı duygusal faktörler . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 8 (20) , 23-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53438/711239