Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çorum İli Otsu Bitkilerde Yayılış Gösteren Örümcek (Ordo: Araneae) Populasyonları

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 2, 237 - 244, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1113103

Öz

Çalışmada, Çorum ili otsu bitkiler üzerinde veya alanlarında yayılış gösteren örümcek populasyonları araştırılmıştır. Örnekler 2015 ve 2018 yılları arasında tek yıllık veya çok yıllık bitkiler (özellikle Astaracea) üzerinden atrap ile süpürülerek toplanmıştır. Ayrıca zemindeki aktif örnekler de elle ve aspiratör ile yakalanmıştır. Örümceklerin teşhisleri sonucunda 16 familya, 28 cins ve 36 tür tespit edilmiştir. Bunlar; Uloborus walckenaerius Latreille, 1806, Heliophanus lineiventris Simon, 1868, Heliophanus edentulus Simon, 1871, Oxyopes nigripalpis Kulczyński, 1891, Oxyopes lineatus Latreille, 1806, Pisaura mirabilis (Clerck, 1757), Pardosa sp., Thomisus onustus Walckenaer, 1805, Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775), Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837), Xysticus acerbus Thorell, 1872, Tmarus stellio Simon, 1875, Philodromus longipalpis Simon, 1870, Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802), Philodromus collinus C. L. Koch, 1835, Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846),Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982, Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Phylloneta impressa (L. Koch, 1881), Simitidion simile (C. L. Koch, 1836), Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758), Tetragnatha intermedia Kulczyński, 1891, Tetragnatha montana Simon, 1874, Araneus sturmi (Hahn, 1831), Cyclosa algerica Simon, 1885, Cyclosa algerica Simon, 1885, Argiope lobata (Pallas, 1772), Mangora acalypha (Walckenaer, 1802), Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876), Araniella cucurbitina (Clerck, 1757), Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802), Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802), Neoscona byzanthina (Pavesi, 1876), Linyphia triangularis (Clerck, 1757), Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830). Çorum ilinde ilk kez örümcekler üzerine bir çalışma yapılmış ve daha önce ülkemizden kaydı verilmiş olan türler yeni lokaliteler ile desteklenmiştir

Kaynakça

 • [1] Ayaz, S. (2019). Korkut (Muş) Tarla Sınırları Arasında Bulunan Örümceklerin (Arachnida Araneae) Sistematik Ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (Master's thesis).
 • [2] Danışman, T., Kunt, K.B. &Özkütük, R.S. 2021. The Checklist of the Spiders of Turkey. Version 2019, Online at http://www.spidersofturkey.info. 20.08.2021.
 • [3] Elverici, M. (2012). The Spider Fauna of An Olive Grove And Associateed Shrublands In Muğla, Milas, Kıyıkışlacık With Notes on Their Diversity And Composition (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation). Middle East Technical University).
 • [4] Foelix, R. F.(2011). Biology of spiders. Third Edition. Oxford University Press.419p
 • [5] https://arachno.piwigo.com/index.php?/categories
 • [6] Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A, Kropf C (2022) Spiders of Europe. Version {01.2022}.Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on {January}. https://doi.org/10.24436/1

Çorum İli Otsu Bitkilerde Yayılış Gösteren Örümcek (Ordo: Araneae) Populasyonları

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 2, 237 - 244, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1113103

Öz

Çalışmada, Çorum ili otsu bitkiler üzerinde veya alanlarında yayılış gösteren örümcek populasyonları araştırılmıştır. Örnekler 2015 ve 2018 yılları arasında tek yıllık veya çok yıllık bitkiler (özellikle Astaracea) üzerinden atrap ile süpürülerek toplanmıştır. Ayrıca zemindeki aktif örnekler de elle ve aspiratör ile yakalanmıştır. Örümceklerin teşhisleri sonucunda 16 familya, 28 cins ve 36 tür tespit edilmiştir. Bunlar; Uloborus walckenaerius Latreille, 1806, Heliophanus lineiventris Simon, 1868, Heliophanus edentulus Simon, 1871, Oxyopes nigripalpis Kulczyński, 1891, Oxyopes lineatus Latreille, 1806, Pisaura mirabilis (Clerck, 1757), Pardosa sp., Thomisus onustus Walckenaer, 1805, Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775), Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837), Xysticus acerbus Thorell, 1872, Tmarus stellio Simon, 1875, Philodromus longipalpis Simon, 1870, Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802), Philodromus collinus C. L. Koch, 1835, Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846),Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982, Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Phylloneta impressa (L. Koch, 1881), Simitidion simile (C. L. Koch, 1836), Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758), Tetragnatha intermedia Kulczyński, 1891, Tetragnatha montana Simon, 1874, Araneus sturmi (Hahn, 1831), Cyclosa algerica Simon, 1885, Cyclosa algerica Simon, 1885, Argiope lobata (Pallas, 1772), Mangora acalypha (Walckenaer, 1802), Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876), Araniella cucurbitina (Clerck, 1757), Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802), Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802), Neoscona byzanthina (Pavesi, 1876), Linyphia triangularis (Clerck, 1757), Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830). Çorum ilinde ilk kez örümcekler üzerine bir çalışma yapılmış ve daha önce ülkemizden kaydı verilmiş olan türler yeni lokaliteler ile desteklenmiştir

Kaynakça

 • [1] Ayaz, S. (2019). Korkut (Muş) Tarla Sınırları Arasında Bulunan Örümceklerin (Arachnida Araneae) Sistematik Ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (Master's thesis).
 • [2] Danışman, T., Kunt, K.B. &Özkütük, R.S. 2021. The Checklist of the Spiders of Turkey. Version 2019, Online at http://www.spidersofturkey.info. 20.08.2021.
 • [3] Elverici, M. (2012). The Spider Fauna of An Olive Grove And Associateed Shrublands In Muğla, Milas, Kıyıkışlacık With Notes on Their Diversity And Composition (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation). Middle East Technical University).
 • [4] Foelix, R. F.(2011). Biology of spiders. Third Edition. Oxford University Press.419p
 • [5] https://arachno.piwigo.com/index.php?/categories
 • [6] Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A, Kropf C (2022) Spiders of Europe. Version {01.2022}.Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on {January}. https://doi.org/10.24436/1

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Adile AKPINAR> (Sorumlu Yazar)
gaziantep üniversitesi
0000-0001-5815-1096
Türkiye


Burcu TABUR>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6194-2718
Türkiye


Vedat GÖRMEZ>
GAZIANTEP UNIVERSITY
0000-0001-8136-8226
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 3 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 6 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 12 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akpınar, A. , Tabur, B. & Görmez, V. (2022). Çorum İli Otsu Bitkilerde Yayılış Gösteren Örümcek (Ordo: Araneae) Populasyonları . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (2) , 237-244 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1113103

18385183861838718388183892276122760