Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2015-12-22

RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Musa ÇIBUK [1] , Fatih MARAŞLI [2]


RFID teknolojisi, kablosuz iletişim teknolojilerinde gelişimini hızla sürdüren ve birçok sektörde uygulanabilen bir teknolojidir. Bu teknoloji temel olarak okuyucu, etiket ve bunlara bağlı antenlerden oluşur. Radyo frekansı aracılığı ile etiketten bilgi okunur veya yazılır. Bu şekilde nesnelere yerleştirilen ya da taşınabilir etiketler sayesinde birçok alanda bilgi saklama, kontrol ve takip işlemi gerçekleştirilir. RFID teknolojisi diğer kablosuz teknolojilerle entegre çalışabilme imkânı verebilir. Gelişimine bakılırsa, geleceğe dair umut vaadeden bir teknolojidir.

RFID, başta tedarik zincirleri olmak üzere, sağlık, hayvancılık, eğitim, kütüphane, güvenlik v.b. birçok alanda uygulanabilir bir teknolojidir.

Bu çalışmada, RFID teknolojisinin yapısı, gelişimi ve yaygın kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. Buna ek olarak RFID bileşenlerinin sektörel olarak kullanım raporları sunulmuştur.
RFID, Kablosuz Teknolojiler, RFID Kullanım Alanları
 • Pala Z, 2007. RFID Teknolojisi İle Otomasyon Bir Uygulama Olarak: Otopark Takibi. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 33s.
 • Demirel F, 2007. Tedarik ve Lojistik Yönetiminde RFID Uygulamaları. p. 44, İTÜ- İstanbul.
 • Finkenzeller K, 2003. RFID Handbook.
 • Stockman H, 1948. Communication by Means of Reflected Power. Proceedings of the I.R.E.
 • Kocamaz AF, 2008. Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Negatif Belirtilerinin RFID Teknolojilerle Ölçülebilirliğinin Denetlenmesi. Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 115 s. Edirne.
 • Dilonardo RL, 2014. EAS Source Tagging 20-Plus Years of Inoovation. Loss Prevention Magazine.
 • Bazaatı S, 2012. İnşaat Sektöründe Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 96s, Adana.
 • AIM Inc. http://rfid.mantis.com.tr/2008/05/rfid/. (Erişim Tarihi: 10.10.2014).
 • Üstündağ A, Tanyaş M, 2009. Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisinin Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri, İTÜ Dergisi, 8 (4): 83-94.
 • Chiesa M, Genz R, Heubler F, Mingo K, Noessel C, Sopieva N, Slocombe D, 2002. RFID Background and Research. Interaction Design Institute Ivrea, p. 03.
 • Atlas RFID Solutions. The Basics of an RFID System. http://rfid.atlasrfidstore.com/hs- fs/hub/300870/file-252314647-pdf/Content/basics-of-an-rfid-system-atlasrfidstore.pdf, Tarihi: 01.11.2014). (Erişim
 • Yüksel ME, Zaim AH, 2009. RFID’nin Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Etkileşim. Akademik Bilişim, Şanlıurfa.
 • Repanovici A, Cristea L. RFID-Application in Info-Documentary Systems. 23. Shenzhen Meihe Induction Technology Co.Ltd. (Erişim http://www.mhrfid.com/product/28.aspx?gclid=CJ3i-9C4qL4CFRQbtAodvRAAHQ. Tarihi: 14.05.2014).
 • Weis SA, 2011. RFID (Radio Frequency Identification): Principles and Applications.
 • Li M. Vanch VT-3004 semi passive rfid tag uhf. http://www.alibaba.com/product-detail/Vanch- VT-3004-semi-passive-rfid_1866113106.html?s=p. (Erişim Tarihi: 23.04.2015).
 • Cisco Systems. RFID Tag Considerations. 20.05.2008. Wi-Fi Location-Based Services 4.1 Design Guide, no. OL-11612-01, pp. 6-1, 6-31.
 • Yılmaz H, 2013. RFID Akıllı Etiketler, Uygulama Alanlarının İncelenmesi ve Öneriler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Samsun.
 • Ergen E, 2008. İnşaat Sektöründe Radyo Frekanslı Tanımlama Teknolojisi Uygulamaları, No: 451.
 • Ranasinghe D, Leong K, Ng M, Cole P, 2006. Small UHF RFID label antenna design and limitations.
 • Kraus JD, Marhefka RJ, 2002. 3rd ed.Antennas-For All Applications. New York: McGraw-Hill.
 • Lahiri S, 2006. RFID Sourcebook.
 • Hossain S, Karmakar N, 2006. An Overview On RFID Frequency Regulations And Antennas. Dhaka, Bangladesh.
 • Syed A, Ilyas S, 2008. RFID Handbook, Applications, Technology, Security, and Privacy.
 • Uçar M H, Sondaş A, Erdemli Y E, 2010. Çevrimiçi RF Veri Toplama Sistemi için UHF-RFID Okuyucu Anten Tasarım. V. URSI-Türkiye 2010 Bilimsel Kongresi, Güzelyurt.
 • Boer Bilişim A.Ş. http://www.boer.com.tr/tr/b-80-0-rfid-antenler.asp. (Erişim Tarihi: 14.05.2014)
 • Swedberg C, 2013. Motorola Sled Reader Adds Low-Cost RFID. RFID Journal, p. 2.
 • Alien Technology LLC. http://www.alientechnology.com/readers/smart-antenna/. (Erişim Tarihi: 22.10.2014).
 • El Khaddar MA, Boulmalf M, Harroud H, Elkoutbi M, 2011. RFID Middleware Design and Architecture in Design and Deploying RFID Applications, Edited by Turcu C., InTech., 305-327 Morocco,UAE.
 • Castelluccia C, Soos M, 2007. Secret Shuffling: A Novel Approach to RFID Private Identification. Conference on RFID security 07, Malaga.
 • Finkenzeller K, 2005. RFID Handbook, Wiley Press. New York.
 • Bhatt H, Glover B, 2006. RFID Essentials.
 • Brown D, 2007. RFID Implementation. McGraw Hill Professional. 466s.
 • TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2012. GS1 Sistemi Tanıtım Kitapçığı. http://www.gs1tr.org/yayinlar.php, Ankara.
 • Weis S, 2003. Security and Privacy in Radio-Frequency Identification Devices, Massachusetts: MIT.
 • Bulut K, Örs B, İlker Y, 2008. RFID Sistemlerinin İncelenmesi ve Mikroişlemci üzerinde Güvenli Olacak Şekilde Gerçeklenmesi. 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara.
 • Lehpamer H, 2008. RFID Design Principles. 47. Armstrong S, 2013. 6 Factors http://blog.atlasrfidstore.com/improve-rfid-read-range (Erişim Tarihi: 01.11.2014). that Affect RFID Read Range.
 • ASTM International. Overview. http://www.astm.org/ABOUT/full_overview.html (Erişim Tarihi: 24.04.2015).
 • Andre M. DASH7 Alliance. http://www.dash7-alliance.org/?page_id=28, (Erişim Tarihi: 24.04.2015). 50. Vikipedi. Radio-frequency
 • identification, 2014.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
 • frequency_identification, (Erişim Tarihi: 25.10.2014).
 • GS1. http://www.gs1.org/epcglobal/standards, (Erişim Tarihi: 21.05.2014).
 • Barber G, Tsibertzopolous E, 2005. An analysis of using EPCglobal class-1 generation-2 RFID technology for wireless asset management.
 • Jaemin P, Junchae N, Minjeong K, 2007. A Practical Approach for Enhancing Security of EPCglobal RFID Gen2 Tag.
 • Tag Classification Definitions. http://www.gs1.org/docs/epcglobal/TagClassDefinitions_1_0- whitepaper-20071101.pdf, (Erişim Tarihi: 22.05.2014).
 • Pala Z, 2008. RFID Teknolojisi ve Güvenlik Tehditleri, Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, p. 136, Girne.
 • Bayrak Meydanoğlu E S, 2008. RFID Sistemleri ve Veri Güvenligi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1 (3). 57. Garfinkel S, 2002. An RFID Bill of Rights. (Erişim Tarihi: http://www.technologyreview.com/article/401660/an-rfid-bill-of-rights/. 24.04.2015).
 • Korkmaz E, Üstündağ A, Tanyas M, 2006. Standards, Security & Privacy Issues about Radio Frequency Identification (RFID), İzmir.
 • Chou JS, Chen Y, Wu CL, Lin CF, 2011. An efficient RFID mutual authentication scheme based on ECC.
 • Hutter M, Mangard S, Feldhofer M, 2007. Power and EM Attacks on Passive 13.56 MHz RFID Devices, Graz University of Technology.
 • Çiftçibaşı E, 2009. RFID Sistemlerde Güvenlik Açıkları ve Çözüm Yolları. TMMOB, 437: 91- 92.
 • Boer Bilişim A.Ş. http://boer.com.tr/tr/cozum-155-0-havaalani-ve-hava-yollari.asp, (Erişim Tarihi: 24.04.2015). 63. Aybil Bilişim. Gerçek Zamanlı Yer Belirleme. http://www.aybilbilisim.com.tr/asp/index.asp?frmkodu=urun.asp?bno=35 dil=Tr Sayfa=Ger%E7 ek%20Zamanl%FD%20Yer%20Belirleme, (Erişim Tarihi: 24.04.2015).
 • Leena T, Swetha AJ, Seril J, Arya K, Tedik N, Obang P, 2014. Automatic Speed Control of Vehicles Using RFID. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 3 (11): 118-120.
 • Li Z, Rajit G, Prabhu B, 2004. Applications of RFID Technology And Smart Parts In Manufacturing. Salt Lake City.
 • Oylum Tekstil Elektronik LTD. ŞTİ. http://www.teknopalas.com.tr/cozumler/. (Erişim Tarihi: 23.10.2015).
 • Akın A, 2014. Türkiye’nin RFID Merkezi. http://www.rfidturkey.com. (Erişim Tarihi: 22.05.2014).
 • Pala Z, İnanç N, 2007. Smart Parking Applications Using RFID Technology. Smart Parking Applications Using RFID Technology, Istanbul.
 • Özpınar A, Kazasker E, Öz Ö, 2010. Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması. Akademik Bilişim, Muğla.
 • Pala Z, 2008. RFID Teknolojisi ile E-Sınav Uygulaması. Akademik Bilişim, Çanakkale.
 • Zahir AM, Prashant HM, Dwija G, Akshay D, 2013. Traffic Signal: Control & Management (ZigBee/RFID).
 • Lionel M, Liu Y, Yiu CL, Abhishek PP, 2004. LANDMARC: Indoor Location Sensing Using Active RFID. Kluwer Academic Publishers.
 • Tuğaç B, Kavas A, 2007. Radyo Frekans Kimlik Tanıma Sistemleri ile Elektronik Para Uygulamasının Gerçeklenmesi. III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana.
 • Tan O, Korkmaz İ, Gidiş O, Uygun S, 2009. Hasta Takip Sistemlerinde RFID Uygulaması. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Şanlıurfa. 75. Vikipedi. Hızlı Geçiş Sistemi. Ekim, 2014.
 • http://tr.wikipedia.org
 • /wiki/H%C4%B1zl%C4%B1_Ge%C3%A7i%C5%9F_Sistemi. (Erişim Tarihi: 25.10.2014).
 • Pala Z, 209. RFID Teknolojisinin Acil Müdahelede Kullanımı. Akademik Bilişim. p. 3. Şanlıurfa.
 • Vikipedi. NFC. http://tr.wikipedia.org/wiki/NFC. (Erişim Tarihi: 26.10.2014). 78. NXP
 • Semiconductors. NFC Everywhere.
 • http://www.nxp.com/techzones/nfc
 • zone/overview.html. (Erişim Tarihi: 26.10.2014).
 • Souvik S, Subhashis R, Subir KS, 2014. A Proposal for Enhancing Museum Visiting Experience Implementing Active RFID Technology. 2014 Fourth International Conference on Advances in Computing and Communications, Cochin. 80. Ünal U, 2011. RFID http://www.halklailiskiler.com.tr/RFID_ile_gercek_yasam_baglantisi.php. 28.10.2014). ile Gerçek Yaşam Bağlantısı. (Erişim Tarihi:
 • Vary J, 2014. John Lewis Store to Furnish Its Customers. RFID Journal. pp. 1-3.
 • Das R, Harrop DP, 2015. IDTechEx. RFID Forecasts, Players and Opportunities 2016-2026. http://www.idtechex.com/research/reports/rfid-forecasts-players-and-opportunities-2016-2026- 000451.asp. (Erişim Tarihi: 25.10.2015). 83. [83]
 • IDTechEx, 2014. Passive RFID grows by 1.12 billion tags in 2014 to 6.9 billion.
 • http://www.idtechex.com/research/articles/passive-rfid-grows-by-1-12-billion-tags-in-2014-to-6
 • billion-00007031.asp. (Erişim Tarihi: 31.10.2014).
 • Üstündağ A, 2008. RFID ve Tedarik Zinciri, RFID İTÜ Research and Test Center. 85. Vikipedi. 2015.
 • Magnetoresistive random-access memory. Tarihi:
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoresistive_random-access_memory. 23.10.2015). (Erişim
 • O’Connor MC, 2006. Weyerhaeuser Acquires Tag Innovator Organic ID. RFID Journal
 • Önal M, 2013. Gömülü Sistemler İle RFID Mimarisi ve Programlama, 1. Baskı. cilt I, Kodlab Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., pp. 6-7.
 • Abdelhalim MB, El-Mahallawy M, Elhennawy A, 2012. Design & Implementation of an Encryption Algorithm for use in RFID System. International Journal of RFID Security and Cryptography (IJRFIDSC), 1: 1-4.
 • Geliş Tarihi: 02/11/2015
 • Kabul Tarihi: 19/11/2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Musa ÇIBUK

Yazar: Fatih MARAŞLI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Aralık 2015

Bibtex @ { bitlisfen264180, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17798/beufen.19847}, title = {RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları}, key = {cite}, author = {ÇIBUK, Musa and MARAŞLI, Fatih} }
APA ÇIBUK, M , MARAŞLI, F . (2015). RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 0-0 . DOI: 10.17798/beufen.19847
MLA ÇIBUK, M , MARAŞLI, F . "RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2015 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/25020/264180>
Chicago ÇIBUK, M , MARAŞLI, F . "RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları AU - Musa ÇIBUK , Fatih MARAŞLI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17798/beufen.19847 DO - 10.17798/beufen.19847 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/beufen.19847 UR - https://doi.org/10.17798/beufen.19847 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları %A Musa ÇIBUK , Fatih MARAŞLI %T RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları %D 2015 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 4 %N 2 %R doi: 10.17798/beufen.19847 %U 10.17798/beufen.19847
ISNAD ÇIBUK, Musa , MARAŞLI, Fatih . "RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Aralık 2015): 0-0 . https://doi.org/10.17798/beufen.19847
AMA ÇIBUK M , MARAŞLI F . RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015; 4(2): 0-0.
Vancouver ÇIBUK M , MARAŞLI F . RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015; 4(2): 0-0.