Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Volume 8 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Lorenz Benzeri Doğrusal Olmayan Üç Boyutlu Yeni Bir Diferansiyel Denklem Sisteminin Kararlılık Analizi
  Pages 731 - 741
  Yener ALTUN, Abdullah YİĞİT
 2. Prangos pabularia Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 742 - 748
  Fatih Çağlar ÇELİKEZEN, Funda TURHAN AYKANAT, İbrahim Halil ŞAHİN, Şükrü HAYTA
 3. Hedera helix L. Türünün Sürünücü ve Tırmanıcı Kısımlarında Bazı Pigment ve Antosiyanin İçeriklerinin Karşılaştırılması
  Pages 749 - 754
  Emire ELMAS, Sevda TÜRKİŞ
 4. Salgın Hastalıkların Tahmininde Kullanılan SI ve SIS Modellerin Uygulamaları
  Pages 755 - 761
  Arzu ÇİLLİ, Kıvanç ERGEN
 5. Gamma-ray Shielding Properties of Lithium Borate Glass Doped with Colemanit Mineral
  Pages 762 - 771
  Nergiz YILDIZ YORGUN
 6. Radioactivity Levels and Health Risks of in and Around The Adana Region, Turkey
  Pages 772 - 778
  Muhammet KARATAŞLI
 7. Karbontetraklorür İle Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Tribulus terrestris’in Antihiperlipidemik Etkisinin Araştırılması
  Pages 779 - 786
  Zafer ÇAMBAY, Naci Ömer ALAYUNT
 8. Pirazin Sübstitüe Kaliks[4]arenin Bazı Toksik Metal ve Oksianyon Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 787 - 794
  Ömer GÜNGÖR
 9. Ahlat Sazlıklarındaki, Phragmites australis (cav.) Trin. Ex stend, Typha angustifolia L., Lythrum salicaria L. Bitkilerinin ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
  Pages 795 - 805
  Şükrü HAYTA, Yekta ERKAN
 10. Poli (p-Tolil Metil Metakrilat)’ın Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 806 - 815
  Mustafa Hamdi KARAGÖZ, Şinasi SEVEN
 11. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
  Pages 816 - 825
  Özgür CANPOLAT, Seval KARABACAK UZUN
 12. Sapanca Gölü (Sakarya) Havzası Toprak ve Sedimentlerinden Streptomyces Cinsi Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Teşhisi
  Pages 826 - 834
  Kerem ÖZDEMİR, Dilara Hande ÜNAL
 13. The Estimation of Carrying Capacity for Lake Nazik with the Remote Sensing Method
  Pages 835 - 842
  Mustafa AKKUŞ, Mustafa SARI
 14. Tıbbi Öneme Sahip Hatmiler İçin Etkili Bir Çimlendirme Yöntemi: Tohum Kabuğuna Çentik Atılması
  Pages 843 - 851
  Abdulhamit BATTAL, Gül GÖRMEZ, Musa TÜRKER
 15. Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop) İnfüzyonunun İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 852 - 858
  Necati ÖZOK, İsmail ÇELİK
 16. Investigation on Diet of Long-Eared Owl (Asio Otus) Inhabiting Fatih Natural Park (Turkey)
  Pages 859 - 865
  Tarkan YORULMAZ, Nurhan ARSLAN
 17. Streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda Arum rupicola'nın in vivo antioksidan potansiyeli
  Pages 866 - 874
  Necati ÖZOK, İnan GÜNEŞ
 18. Myrtus communis L. (Mersin) Yaprak Ekstraktının Genoprotektif Etkisinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile Değerlendirilmesi
  Pages 875 - 882
  Selda ÖZ, Şükran ÇAKIR ARICA
 19. Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın Ornitofaunası
  Pages 883 - 888
  Hümeyra NERGİZ, Mehmet Mustafa ALAR
 20. Approximation Properties of Stancu-Type (p,q)-Baskakov Operators
  Pages 889 - 902
  Kadir KANAT, Melek SOFYALIOĞLU
 21. Kapulukaya Barajı Aşağı Havza’sı Sediment Örneklerinde Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kızılırmak, Kırıkkale)
  Pages 903 - 913
  Gökben BAŞARAN KANKILIÇ
 22. Toz Metalürjisi Yöntemi İle Üretilmiş Magnezyum Matrisli Kompozitlerin Korozyon Duyarlılıkları
  Pages 914 - 920
  Fevzi KELEN, Tarık AYDOĞMUŞ, Mehmet GAVGALI, Burak DİKİCİ
 23. Demiryolu Yük Taşımacılığının Çok Türlü Rotalara Etkisinin Vaka Analizi ile İncelenmesi: Hatay-Van
  Pages 921 - 931
  Ömer Faruk CANSIZ, Kevser ÜNSALAN
 24. Bitlis Devlet Hastanesinde 2010-2016 Yılları Arasında Görülen Gıda Zehirlenmesi Vakalarının İncelenmesi
  Pages 932 - 946
  Seda OĞUR
 25. Senkron Generatörlerde Farklı Stator Oluk Yapılarının Uç Gerilimine Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
  Pages 947 - 957
  Selami BALCI
 26. Evaluation of Environmental Noise And Vibration Levels of Dry Type Transformers And Determination of Solution Alternatives: Istanbul Case Study
  Pages 958 - 967
  Edip AVŞAR, Haluk EROL, İsmail TORÖZ, Ezgi PİRO
 27. Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması
  Pages 968 - 984
  Ercan IŞIK, Mesut ÖZDEMİR, İbrahim Baran KARAŞİN, Abdulhalim KARAŞİN
 28. Farklı Ilık Karışım Asfaltların Nem Hasarına Karşı Dayanımlarının İncelenmesi
  Pages 985 - 998
  Taner ALATAŞ, Akın İSTEK
 29. FV-RES ile Beslenen Anahtarlamalı Relüktans Motorun Analizi
  Pages 999 - 1008
  Dilan DEMİR AKTAŞ, Serhat Berat EFE
 30. Computational Assessment of Zeolitic-Imidazolate Frameworks (ZIFs) for Adsorption and Diffusion Based Separation of Noble Gas Mixtures
  Pages 1009 - 1018
  Yeliz GÜRDAL DURĞUN
 31. PECVD Yöntemi ile Polimerik Hidrojel İnce Filmlerin Üretimi
  Pages 1019 - 1028
  Mehmet GÜRSOY
 32. Yara Örtü Malzemesi Olarak Elektroeğrilmiş PCL/PHBV Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
  Pages 1029 - 1044
  İsmail Alper İŞOĞLU
 33. Ramor 500 Çeliğinde Isıl İşlemin Mikroyapı, Mikrosertlik ve Abrasiv Aşınma Direncine Etkisinin Taguchi Metoduyla Değerlendirilmesi
  Pages 1045 - 1056
  Ali Kaya GÜR, Semih TAŞKAYA, Çetin ÖZAY
 34. Diferansiyel Gelişim Algoritma Tabanlı Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kısa Dönem Rüzgar Hızı Kestirimi
  Pages 1057 - 1068
  Emrah DOKUR, Uğur YÜZGEÇ, Mehmet KURBAN
 35. Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonunun Engellenmesi Üzerine Nar (Punica granatum L) Suyunun Etkisi: Bir Optimizasyon Çalışması
  Pages 1069 - 1074
  Muhammed Bora AKIN, Hasan Ökmen, Seval ALKAN, Hülya TÜRKOĞLU
 36. Üç Kademeli Soğurmalı Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi
  Pages 1075 - 1085
  Kenan SAKA
 37. Van Gölü’nde Sedimantasyon Hızının Fizyografik Değişimi, Doğu Anadolu/Türkiye
  Pages 1086 - 1093
  Ayşegül Feray MEYDAN, Sefer ÖRÇEN
 38. Kızılötesi Kurutucuda Nane Bitkisinin Optimum Kurutma Sıcaklığının Belirlenmesi
  Pages 1094 - 1100
  Özgür DEMİR
 39. A Case Study for Tunnel Lighting Lifetime Account
  Pages 1101 - 1108
  Mehmet Sait CENGIZ
 40. Metin Özetlemesi için Düğüm Merkezliklerine Dayalı Denetimsiz Bir Yaklaşım
  Pages 1109 - 1118
  Cengiz HARK, Taner UÇKAN, Ebubekir SEYYARER, Ali KARCI
 41. Granüle Yüksek Fırın Cürufu ve Taban Külü İnce Agregaları ile Üretilmiş Betonun Gerilme Şekil Değiştirme Davranışının İncelenmesi
  Pages 1119 - 1141
  Memduh KARALAR, Selin KONAK
 42. Van İli Kent Merkezinde Hava Kirliliği
  Pages 1142 - 1153
  Dilara ÖZTÜRK, Tuba BAYRAM
Indexes and Platforms