Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Volume 8 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van)’nin Florası
  Pages 336 - 360
  İbrahim DEMİR, Lütfi BEHÇET
 2. m. Dereceden Cebir Üzerine Bir Not
  Pages 361 - 375
  Atilla AKPINAR, Fatma OZEN ERDOGAN
 3. Mısır (Zea mays L.) Fidelerinde Kadmiyum Toksisitesi ile Nitrik Oksit Arasındaki Biyokimyasal İlişkiler
  Pages 376 - 386
  Songül ÇANAKCI GÜLENGÜL, Didem DEVECİ, Fadime KARABULUT
 4. Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District
  Pages 387 - 395
  Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL, Mustafa Said YILDIZ
 5. Mısır fidelerinin büyüme ve gelişmesi üzerine progesteronun doğrudan etkisi
  Pages 396 - 405
  Hülya TÜRK
 6. Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. Typhoides (Briq.) Harley var. Typhoides’in Hidroksil radikali ve Hipokloröz asiti Süpürme Aktivitesi
  Pages 406 - 412
  Mahire BAYRAMOĞLU, Ferda CANDAN
 7. Moleküler Dinamik Benzetim Yöntemi ile Isıtma İşlemi Sırasında Platin Metalinin Yapısal Gelişimi ve Erime Noktası Üzerine Atomlar-arası Potansiyel Etkisinin Araştırılması
  Pages 413 - 427
  Murat ÇELTEK, Ünal DÖMEKELİ, Sedat ŞENGÜL
 8. Ag katkılı NaPO3 camları: Sentez ve karakterizasyon
  Pages 428 - 434
  Tankut ATEŞ, Serhat KESER, Ömer KAYGILI
 9. Bazı önemli tıbbi bitkilerin antioksidan ve antikanser etkilerinin araştırılması
  Pages 435 - 442
  Rabia TOP, Yavuz ERDEN, Suat TEKİN
 10. New Results on the Exponential Stability of Class Neural Networks with Time-Varying Lags
  Pages 443 - 450
  Yener ALTUN
 11. Approximate Solutions of Singularly Perturbed Nonlinear Ill-posed and Sixth-order Boussinesq Equations with Hybrid Method
  Pages 451 - 458
  Derya ARSLAN
 12. Arabidopsis thaliana Bitkisi ile Pseudomonas putida Bakterisi Arasındaki Etkileşimin in vitro Koşullarda Belirlenmesi
  Pages 459 - 465
  Özlem AKKAYA
 13. Determination of Some Thermodynamic Properties of Monocarboxylic Acids using Multiple Linear Regression
  Pages 466 - 471
  Özge ÇOLAKOĞLU HAVARE
 14. 3-Boyutlu Minkowski Uzayında İnvolüt-Evolüt Eğrilerinin T*B* ve N*B* -Smarandache Eğrileri
  Pages 472 - 483
  Özgür KALKAN, Damla ZEYBEK
 15. Early Bronze Age Plain Simple Wares of Tilbeshar (Turkey): Archaeometric Characterization
  Pages 484 - 495
  Murat BAYAZİT, Didem ÇAĞİNE, Elif GENÇ
 16. 0-12 Age Garment Collection Preparation and Costing Processes Research
  Pages 496 - 505
  Ayşegül ÇETMELİ, Oktay PAMUK
 17. Mikro Kirletici Naproksenin Atık Sulardan Spirulina platensis ile Modifiye Edilmiş Kitosan-Polivinilalkol Biyokompozitleri ile Adsorpsiyonu
  Pages 506 - 520
  Didem SALOGLU DERTLİ
 18. Yüksek Sıcaklık Hacim Yanma Sentezi ile Üretilen Fe3Al Malzemede Presleme Basıncının ve Isıtma Hızının Gözeneklilik ve Mikro Sertlik Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 521 - 532
  Neşe ÖZTÜRK KÖRPE, Berk Can YÜCEL, Nurşen KOÇ
 19. Çoklu Hedeflerin Çoklu Robotlara Paylaştırılması İçin Bir Yük Dengeleme Sistemi
  Pages 533 - 548
  Emrah DÖNMEZ, Adnan Fatih KOCAMAZ
 20. Perlit ve Pomzadan Üretilen Filtrelerin İs Partikülleri Üzerine Etkisinin Deneysel Araştırılması
  Pages 549 - 560
  Hüseyin TURHAN, Erkan YÜKSEL
 21. Elazığ Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Su Kalitesinin Bazı Parametrelerle Belirlenmesi
  Pages 561 - 568
  Murat TOPAL
 22. Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi
  Pages 569 - 581
  Ceyhun AKSOYLU, Musa Hakan ARSLAN
 23. Adli Bilişim Alanında Ağ Analizi
  Pages 582 - 594
  Erhan AKBAL, Şengül DOĞAN, Türker TUNCER, Nur Sena ATALAY
 24. Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği
  Pages 595 - 603
  Mehmet Emin ÇAKIR, Ayşegül DEMİR YETİŞ, Mehmet İrfan YEŞİLNACAR, Mustafa ULUKAVAK
 25. Atıktan Türetilmiş Yakıtın Demineralizasyonu
  Pages 604 - 616
  Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKCI, Gizem GENÇ ÇELİKÇİ
 26. Some Remarks on Positive Real Functions and Their Circuit Applications
  Pages 617 - 627
  Bülent Nafi ÖRNEK, Timur DÜZENLİ
 27. Static Analysis of Orthotropic Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams With Respect to Various Parameters
  Pages 628 - 641
  Mustafa SARAÇOĞLU, Gökhan GÜÇLÜ, Fethullah USLU
 28. Gaziantep-Kahramanmaraş Bölgesinde Meydana Gelen Deprem ve Taş Ocağı Patlatmalarının Zaman ve Frekans Ortamı Yöntemleri ile Sınıflandırılması
  Pages 642 - 651
  Evrim YAVUZ, Fadime SERTÇELİK, Hamdullah LİVAOĞLU, T. Serkan IRMAK
 29. Böbrek-ilhamlı Algoritma ile Ayarlanan PID Kontrolör Kullanarak DC Motor Hız Kontrolü
  Pages 652 - 663
  Baran HEKİMOĞLU
 30. Büyük Ölçekli Elektrik Kesintilerinin İncelenmesi
  Pages 664 - 676
  Özge TUTTOKMAĞI, Asım KAYGUSUZ
 31. Comparison Some Microbiological and Physicochemical Properties of Freeze Dryed and Spray Dryed Milk Powder
  Pages 677 - 687
  Sabire YERLİKAYA, Hülya ŞEN ARSLAN
 32. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Thornthwaite tipi aylık su bilançosu analizi
  Pages 688 - 705
  Emre TOPÇU
 33. Gravitasyonel Alan Denklemleri ve Özellikleri
  Pages 706 - 712
  Şilan BATURAY, Figen BİNBAY
 34. Platin ve Bakır Temelli N-Heterosiklik Karben (NHC) Komplekslerinin Antikanser Özellikleri ve Etki Mekanizmaları
  Pages 713 - 724
  Aydın AKTAŞ
 35. Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi
  Pages 725 - 730
  Zafer Ömer ÖZDEMİR, Ziya KAYI
Indexes and Platforms