Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Submission Date
Start: August 2, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |


Dergi Hakkında


DUYURU: 01.07.2021 tarihi itibarıyla dergimizdeki yoğunluktan dolayı makale alım süreci durdurulmuştur.      
       

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Fen Bilimleri Dergisi, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir.Mühendislik ve temel bilimler alanında yapılan deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Ayrıca editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image


Dergi Hakkında


DUYURU: 01.07.2021 tarihi itibarıyla dergimizdeki yoğunluktan dolayı makale alım süreci durdurulmuştur.      
       

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Fen Bilimleri Dergisi, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir.Mühendislik ve temel bilimler alanında yapılan deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Ayrıca editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Volume 10 - Issue 2 - Jun 7, 2021
 1. Bitlis Yöresinde Yetişen Plantago lanceolata (Yılan Otu) Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 287 - 295
  Canan AKBALIK, Oğuz Ayhan KİREÇCİ, Mehmet FIRAT, İbrahim ŞAHİN, F. Çağlar ÇELİKEZEN
 2. Karbon Nanotüp Katkılı Levha Kalıplama Pestilinin AC Elektriksel İletkenliğinin ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 296 - 303
  Aykut ILGAZ, Deniz PERİN
 3. Üst İyonküredeki ‘O+ + N2’ Reaktif Çarpışmasına Ait Kayıp Terimlerinin Değişimlerinde Güneş Tutulması Etkisinin İncelenmesi
  Pages 304 - 310
  Mehmet YAŞAR
 4. 4-butoxybenzylidene-4’-butylaniline (BBBA) Sıvı Kristalinin Geniş Sıcaklık Aralığında İncelenmesi: Optik, Dielektrik, Kalorimetrik ve Kızılötesi Spektroskopik Analiz
  Pages 311 - 324
  Atilla Eren MAMUK, Nejmettin AVCİ
 5. Spektroskopik Teknikler Kullanılarak Furosemid ile DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi
  Pages 325 - 331
  Bahar YILMAZ
 6. Gama Spektrumunun Analizi İçin Bir Bilgisayar Programı
  Pages 332 - 343
  Pelin OTANSEV, Çetin BOLCAL
 7. Türkiye’nin örümcek faunası için yeni bir kayıt: Palaestina dentifera O. Pickard-Cambridge, 1872 (Araneae, Zodariidae)
  Pages 344 - 347
  İlhan COŞAR
 8. Analysis of Elastic Scattering Angular Distributions of Proton Halo Nuclei by Using Density-Dependent and Density-Independent Proximity Potentials
  Pages 348 - 361
  Murat AYGUN
 9. Ceviz, Fındık ve Yerfıstığı Kabuklarını Kullanarak Sipermetrinin Çevreden Uzaklaştırılması
  Pages 362 - 369
  Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ
 10. Year-Dependent Change of DNP Parameters in p-Difluorobenzene Suspension with Asphaltene
  Pages 370 - 374
  Handan ENGİN KIRIMLI
 11. Magneto-Elektro-Elastik Çubuk Modelinin F Açılım Metodu ile Tam Çözümleri
  Pages 375 - 392
  Nisa ÇELİK
 12. Determination of Possible Maximum Critical Transition Temperatures with Empirical Model Depending on Structural Disorders-Defects for Bi2.1Sr2.0Ca1.1Cu2.0Oy System
  Pages 393 - 402
  Ümit ERDEM, Gürcan YILDIRIM
 13. On Parseval Identity of q-Sturm-Liouville Problem with Transmission Conditions
  Pages 403 - 414
  Nida PALAMUT KOŞAR
 14. Ni/n-GaAs ve NiO/n-GaAs Diyotların Elektriksel Parametreleri Arasındaki İlişki
  Pages 415 - 422
  Abdullah ÖZKARTAL, Dheyab THAER NOORİ
 15. Structural-crystalline, optical, topographical properties of ZnO thin film produced in presence of various oxygen
  Pages 423 - 431
  Asim MANTARCI
 16. Büyük Dünya Endeksleri Kullanılarak BIST-100 Endeksi Değişim Yönünün Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Sınıflandırılması
  Pages 432 - 441
  Enes FİLİZ, Serkan AKOGUL, Hasan Aykut KARABOĞA
 17. Hidroelektrik ve Termik Santrallerin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği
  Pages 442 - 452
  Yıldırım BAYAZIT
 18. Yumurta Kabuğu Takviyeli Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışının İncelenmesi
  Pages 453 - 468
  Mehmet Emin DENİZ, Abdurrahim GÜNEŞ
 19. 5G Haberleşme İçin Geniş bant Mikroşerit Anten Tasarımı ve Alttaş Kalınlığının Anten Performansına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 469 - 479
  Bilal TÜTÜNCÜ, Mahmut KÖSEM
 20. Analysis of different cross-frame placements to enhance torsional irregular buildings against structural failure under earthquake bidirectional loadings: A case study
  Pages 480 - 491
  Osman AKYÜREK
 21. A Novel Analog Modulation Classification: Discrete Wavelet Transform-Extreme Learning Machine (DWT-ELM)
  Pages 492 - 506
  Mehmet USTUNDAG
 22. İnce Dane İçeriğinin Siltli Kum Zeminlerin Drenajsız Kayma Dayanımı Davranışı ve Durağan Durum Çizgisi Üzerindeki Etkisi
  Pages 507 - 520
  Muhammed MAHMUDİ, Devrim ERDOĞAN
 23. MoO3 /PAG ve ZnO/PAG Nanoyağlayıcılarının Soğutma Sisteminin Performans Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 521 - 532
  Mustafa AKKAYA
 24. DC Motorun Hız Kontrolü İçin Meta-Sezgisel Algoritma Tabanlı PID Denetleyici Tasarımı
  Pages 533 - 549
  Ali Kıvanç ŞAHİN, Ömür AKYAZI, Erdinc SAHIN, Oğuzhan ÇAKIR
 25. Çermail Armut Marmelatı Kullanılarak Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 550 - 557
  Filiz YANGILAR
 26. Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi
  Pages 558 - 567
  Uğur ÇALIGÜLÜ, Mustafa BOYRAZLI, Selçuk KARATAŞ, Ercan ÇAKIR, Ali KESKİN
 27. Zeytin Çekirdeği Tozu İlave Edilmiş Polipropilen Kompozitinin Aşınma ve Fiziksel Özellikleri
  Pages 568 - 576
  Münir TAŞDEMİR, Alim KAŞTAN
 28. Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Trafik Kontrollü Gezgin Yönlendirme Yöntemi
  Pages 577 - 593
  Sercan YALÇIN, Ebubekir ERDEM
 29. Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi
  Pages 594 - 601
  Nizar POLAT, Mehmet ÖNAL, Yunus KAYA, Abdulkadir MEMDUHOĞLU, Neslihan KAYA, Mustafa ULUKAVAK, Süheyla MUTLU, Semih MUTLU
 30. Fuzzy Logic Based Power Factor Correction in Single Phase AC-DC System
  Pages 602 - 612
  Mehmet Akif ŞENOL
 31. Saldırı Tespiti için Makine Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 613 - 624
  Mehmet BURUKANLI, Musa ÇIBUK, Ümit BUDAK
 32. COVID-19 Tedavisi İçin Türkiye’de Belirlenen Hastanelerin Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Değerlendirilmesi
  Pages 625 - 639
  Kevser YURDAKUL, Şeyda GÜR, Tamer EREN, Hacı Mehmet ALAKAŞ
 33. Konuma Dayalı Hız Vektörlerinin Zamansal Analizi
  Pages 640 - 654
  Emre TÜRK, Ömer YILDIRIM, Samed İNYURT
 34. Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 655 - 669
  Barış ERDİL, Yusuf GÜNDÜZ
 35. Investigation of Cloud Computing Based Big Data on Machine Learning Algorithms.
  Pages 670 - 682
  Muhammed YILDIRIM, Ahmet ÇINAR, Emine CENGİL
Submission Date
Start: August 2, 2021
Indexes and Platforms