Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Değerlendirilme aşamasında olan çok sayıda makale olduğu için ikinci bir duyuruya kadar makale kabul edilmeyecektir. 19.02.2020 tarihinden itibaren gönderilen makaleler reddedilecektir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Değerlendirilme aşamasında olan çok sayıda makale olduğu için ikinci bir duyuruya kadar makale kabul edilmeyecektir. 19.02.2020 tarihinden itibaren gönderilen makaleler reddedilecektir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Volume 9 - Issue 1 - Mar 13, 2020
 1. Çiğ ve UHT Sütlerinde Kimyasal Parametre Değişimlerinin Tespiti
  Pages 1 - 6
  Mustafa Güçlü SUCAK , Ahmet ÖZKAYA , Oğuz AĞYAR , Eray YILMAZ
 2. 3-Metil-4-(3-benzensulfoniloksi-4-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on molekülünün DFT(B3LYP/mPW1PW91) ve HF Yöntemleriyle Yapısının İncelenmesi
  Pages 7 - 25
  Hilal MEDETLAİBEYOĞLU , Özlem AKTAŞ YOKUŞ , Haydar YÜKSEK
 3. 7-Etil-6-klor-2-metilkromon ve 7-Etil-6-klorflavonun Sentezi ve Teorik Hesaplamaları
  Pages 26 - 35
  Bayhan KARABULUT
 4. Cevap Yüzey Yöntemi Kullanılarak Poli(VPi–ko-MA) / Grafen Kompozitlerinin İletkenliğinin Optimizasyonu
  Pages 36 - 44
  Gülben TORĞUT
 5. Paraserbest Lie Cebirlerinin Ters Limiti
  Pages 45 - 49
  Zehra VELİOĞLU
 6. Fe+ İyonu Aşılanmış TiO2 Tek Kristallerin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 50 - 59
  Özgül KARATAŞ
 7. Yaygın Ve Yaygın Olmayan Sirke Çeşitlerinin Antioksidan Kapasite Düzeylerinin Değerlendirmesi
  Pages 60 - 67
  Metin KONUŞ , Can YILMAZ , Doğan ÇETİN
 8. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü’nde Bazı Ofislerde Radon Gazı Ölçümü ve Çevrelerindeki Topraklarda Radyonüklid Seviyeleri
  Pages 68 - 77
  Selcen UZUN DURAN , Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU
 9. A computational approach for solving second-order nonlinear ordinary differential equations by means of Laguerre series
  Pages 78 - 84
  Burcu GÜRBÜZ
 10. Investigation of Antimicrobial Activities and Antidiabetic Effect of Sumac Shrups (Rhus Coriaria L.) in Different Region
  Pages 85 - 90
  Sevim ÇİFTÇİ YEGİN , Duygu ODABAŞ ALVER
 11. Bitlis İlinin Balık Yetiştiriciliğindeki Mevcut Durumu ve Yetiştiricilik Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 91 - 109
  Kenan KÖPRÜCÜ , İlbey DOĞAN
 12. P1 transdüksiyon yöntemi ile birden fazla gen bakımından mutant olan Escherichia coli suşlarının elde edilmesi
  Pages 110 - 119
  Esra DİBEK , Merve SEZER KÜRKÇÜ , Begüm Hazar ÇİFTÇİ , Bekir ÇÖL
 13. Cis ve Trans Formundaki 5-Floropirimidin-2-Karboksilik Asit Molekülünün DFT/TD-DFT ve NBO Analizleri
  Pages 120 - 129
  Nihal KUŞ , Saliha ILICAN
 14. Asya Ülkelerinin Beklenen Yaşam Süresi Bakımından Sınıflandırılmasında Etkili Olan Sosyoekonomik Değişkenlerin Kısmi En Küçük Kareler Diskriminant Analizi ile Belirlenmesi
  Pages 130 - 142
  Esra POLAT , Alime Kıvılcım KOZAN
 15. A Morphological and Stereological Study on Cervical Spinal Cord of One and Five Months Age Male Rat
  Pages 143 - 156
  Mesude CANDAN AKYOL, Gamze ÇAKMAK
 16. Sayısal İntegral Metodu ile Singüler Pertürbe Multi-Point Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümü
  Pages 157 - 167
  Derya ARSLAN
 17. Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Samsun) Florası, Vejetasyon ve Habitat Yapısı ile Genel Bitki Ekolojisi Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 168 - 193
  Okan ÜRKER
 18. Yozgat ili Memeli Faunası (Classis: Mammalia)
  Pages 194 - 203
  Tarkan YORULMAZ , Nurhan ARSLAN
 19. Adilcevaz Bölgesinde Rüzgar Enerji Potansiyelinin İncelenmesi
  Pages 204 - 214
  Soner ÇELİKDEMİR , Mahmut Temel ÖZDEMİR
 20. Yeni Tip Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Deneysel Tasarım Yöntemi İle Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 215 - 225
  Oktay ADIYAMAN , Sönmez FİKRET
 21. Tarihi Rombaki Yığma Yapısının Performans Değerlendirmesi
  Pages 226 - 247
  Memduh KARALAR , Murat ÇAVUŞLİ
 22. Cu(II) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Poli(Vinil Pirilidon)-Poli(Vinil Alkol)/Selüloz Membranlarla Ayrılması
  Pages 248 - 254
  Cemal ÇİFCİ , Funda MAVİLİ
 23. Merkez Kamu Kurumlarındaki Su ve Elektrik Tüketiminde Kurum Yöneticilerinin Rolü: Bursa İli Örneği
  Pages 255 - 263
  Melike YALILI KILIÇ , Seval Kutlu AKAL SOLMAZ , Ayşe ELMACI
 24. FeCo ve FeCoV Alaşımlarının Metalotermik Yöntem ile Üretilmesi ve Termodinamik Modellenmesi
  Pages 264 - 276
  Mehmet BUĞDAYCI , Ahmet TURAN
 25. Sıcak Presleme Yöntemi ile AZ91 Magnezyum Alaşımının Üretimi
  Pages 277 - 287
  Tarık AYDOĞMUŞ , Fevzi KELEN , Erhan AYDEMİR
 26. Manyetik Fırtına Kaynaklı İyonosferik Değişimlerin GNSS Ölçüleri Kullanılarak İrdelenmesi
  Pages 288 - 296
  Samed İNYURT , Erman ŞENTÜRK
 27. Mamografi görüntülerindeki anormalliklerin yerel ikili örüntü ve varyantları kullanılarak sınıflandırılması
  Pages 297 - 305
  Volkan Müjdat TİRYAKİ
 28. K-Means Kümeleme Algoritması Kullanılarak Oluşturulan Yapay Zekâ Modelleri ile Sediment Taşınımının Tespiti
  Pages 306 - 322
  Kemal SAPLIOĞLU , Ramazan ACAR
 29. Çameli Depremi (5.1) Artçı Şoklarının Çift Fark Algoritması İle İncelenmesi
  Pages 323 - 333
  Fahriye AKAR
 30. Derin Evrişimsel Sinir Ağı Kullanılarak Kayısı Hastalıklarının Sınıflandırılması
  Pages 334 - 345
  Muammer TÜRKOĞLU , Kazım HANBAY , Işıl SARAÇ SİVRİKAYA , Davut HANBAY
 31. Pazarlama 4.0 İçin Genetik Algoritma Tabanlı Bir Karar Destek Modeli Önerisi
  Pages 346 - 356
  Cemal AKTÜRK
 32. An Investigation into the Electrochemical Behavior of Beta-Blocker Drugs Using Reduced Graphene Oxide Modified Screen Printed Electrodes
  Pages 357 - 365
  Hilal ÇELİK KAZICI
 33. Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Üretilen Nanoyapılı Al66Co20Cu14 Tozlarının Termal ve Mikroyapısal Özellikleri
  Pages 366 - 375
  Mustafa OKUMUŞ
 34. Düşük Güçte Bir Motor Test Düzeneği Kurulumu ve Örnek Bir Uygulama Gerçekleştirilmesi
  Pages 376 - 389
  Salih ÖZER , Mehmet AKÇAY , İlker Turgut YILMAZ , Erdinç VURAL
 35. New Experimental Approaches to Sand Hardening by Microbial Biocalcification
  Pages 390 - 401
  Alpcan ARIÇ , İrem DENİZ , Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU
 36. EVA Bazlı Reçine Modifikasyonun Reolojik Özellikler Bakımından SBS Modifikasyonunu ile Karşılaştırılması
  Pages 402 - 412
  Beyza FURTANA , Erkut YALÇIN , Baha Vural KÖK , Mehmet YILMAZ
 37. Investigating the Effect of Geometrical and Dynamic Parameters on the Performance of Darrieus Turbines: A Numerical Optimization Approach via QBlade Algorithm
  Pages 413 - 426
  Abdullah MURATOĞLU , Muhammed Sungur DEMİR
 38. Üç Farklı Bölgeye Ait Pomzanın Yüksek Plastisiteli Kile Etkisinin Karşılaştırılması
  Pages 427 - 433
  Ömür ÇİMEN , Burak DERELİ , Erhan KELEŞ
 39. Derin Öğrenme Yöntemleri ile Borsada Fiyat Tahmini
  Pages 434 - 445
  Gözde ŞİŞMANOĞLU , Furkan KOÇER , Mehmet Ali ÖNDE , Ozgur Koray SAHİNGOZ
 40. Memristör Temelli 2. Dereceden Aktif Yüksek Geçiren Filtrenin İncelenmesi
  Pages 446 - 456
  İshak PARLAR , M. Nuri ALMALI
 41. Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Kendi Kendini İyileştiren Sistemler
  Pages 457 - 465
  Gökmen HASANÇEBİ , Erdal Mustafa YEĞİN , Korhan KARAARSLAN
 42. Nonlinear Behavior of Initially Imperfect Beams Subjected to Sinusoidal Load
  Pages 466 - 477
  Ayfer TEKİN ATACAN , Receb Faruk YÜKSELER
 43. Yarasa Gübresi (Guano)
  Pages 478 - 486
  Atilla ARSLAN , Mesut BAŞ
 44. Veteriner İlaçlarının Çevrede Bulunuşu ve Etkileri
  Pages 487 - 499
  AYŞE ÖZGÜVEN
Indexes and Platforms