Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2016-12-27

Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği

Abdulrezzak BAKIŞ [1]


Bölge mimarisinde kullanım alanı yaygın olan ve yöresel ismiyle Ahlat Taşı olarak bilinen ignimbritler; Nemrut kraterinin patlaması sonucunda oluşan, bolca pumis ve volkanik cam içeren, piroklastik kayaçlardandır. Ahlat Taşı’nın basınç dayanımı çok düşük olup beton üretiminde agrega olarak kullanılamamaktadır. Bu nedenle Ahlat Taşı’nın inşaat sektöründe kullanım alanı sınırlı kalmıştır. Bu çalışmadan amaç, basınç dayanımı düşük Ahlat Taşı’ndan yüksek dayanımlı beton elde ederek, Ahlat Taşı’nın inşaat sektöründe uygulama alanını genişletmektir. Bu şekilde Ahlat Taşı’nın kullanım alanlarının genişletilerek bölgenin kalkınmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Çalışmada, rijit yol kaplaması için C30/37 normal dayanımlı kontrol betonu, aynı ebatta kesilmiş doğal Ahlat Taşı, C30/37 karışım miktarlarında hazırlanmış Ahlat Taşı kontrol betonu ve 7 tip Ahlat Taşı Beton (ATB) olmak üzere toplam 10 tip numune seçilmiştir. Hazırlanan tüm tip numunelere 28 günlük standart su küründen sonra basınç deneyleri uygulanmıştır. Deney sonucunda tüm tip numunelerin dayanımları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda; 28 günlük standart su kürü sonrası, C30/37 kontrol numunesi basınç dayanımı 37,93 MPa, ATB maksimum basınç dayanımı 68,83 MPa bulunmuştur. Çalışma sonuçları, Ahlat Taşı agregasından yüksek dayanımlı beton elde edilebileceğini göstermektedir.
 • Kazancı, N., Gürbüz, A., 2014. “Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları”, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 57, Sayı 1.
 • TS 1910, Kaplama Olarak Kullanılan Doğal Taşlar, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1977.
 • Şimşek, O. ve Erdal, M., 2004. Ahlat Taşının (ignimbrit) bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması. Gazi Ü. Fen Bilimleri Dergisi 17 (4), 71-78.
 • Ercan, T., Fujitani, T., Matsuda, J., Notsu, K., Tokel, S., Ui, T., 1990. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Neojen- Kuvaterner Volkanitlerine İlişkin Yeni Jeokimyasal, Radyometrik ve İzotopik Verilerin Yorumu”, M.T.A. Dergisi, 110, 143-164.
 • Aydar, E., Gourgaud, A., Ulusoy, I., Digonnet, F., Labazuy, P., Sen, E., 2003. “Morphological Analysis of Active Mount Nemrut Stratovolcano, Eastern Turkey: Evidences and Possible Impact Areas of Future Eruption”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 123: 301-312.
 • Bakış A., Işık E., Hattatoğlu F., Akıllı E.A. (2014). Jeolojik Miras Nitelikli Ahlattaşı’ nın İnşaat Sektöründe Kullanımı, 3.Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ankara, 44-58.
 • Akman Pek, A.N., Akman, M.S., 2012. Kıyı ve Açık Deniz Yapılarında Beton. Maya Basın Yayın Mat. Tic. Ltd. Şti, İstanbul.
 • Dal, M., Kılınç, C., Eren, E., Işık, A., 2013. Beton Teknolojisi ve Beton Teknolojisi Laboratuarı, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, İstanbul.
 • Işık E., Bakış A., Akıllı E.A., Hattatoğlu F. (2015). Usability of Ahlat Stone as Aggregate in Reactive Powder Concrete. Int. Journal of Applied Sciences and Engineering Research, 4(4), 507-514.
 • Bayrak O.Ü. (2007). Rijit Üstyapı Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tunç, A., 2007. Yol Malzemeleri ve Uygulamaları. 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bakış, A., 2015. Rijit Yol Üstyapı İnşasında Reaktif Pudra Betonun (RPB) Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ahlat Taşı, 2015. Taş ocaklarından çıkarılan işlenmemiş Ahlat Taşı. http://www.ahlattasi.com. (Erişim Tarihi: 12 Mayıs, 2016).
 • TS EN 12390-3. (2010). Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini. TSE, Ankara.
 • Taşdemir, M. A., Bayramov, F., Kocatürk, N., Yerlikaya, M., 2004. Betonun Performansa Göre Tasarımında Yeni Gelişmeler. Beton 2004 Kongresi Bildiriler, İstanbul.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdulrezzak BAKIŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2016

Bibtex @ { bitlisfen282249, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17798/bitlisfen.282249}, title = {Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {BAKIŞ, Abdulrezzak} }
APA BAKIŞ, A . (2016). Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/26839/282249
MLA BAKIŞ, A . "Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/26839/282249>
Chicago BAKIŞ, A . "Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği AU - Abdulrezzak BAKIŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği %A Abdulrezzak BAKIŞ %T Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BAKIŞ, Abdulrezzak . "Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Aralık 2017): 0-0 .
AMA BAKIŞ A . Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 5(2): 0-0.
Vancouver BAKIŞ A . Rijit Yol Kaplama İnşasında Ahlat Taşı Betonun Kullanılabilirliği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 5(2): 0-0.