Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 69 - 76 2017-06-30

Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri

Ali ERTEKİN [1] , Nuri İLÇİN [2]


Amaç: Bu çalışma Çorum Kargı yöresi su ve mera örneklerinde mevsimsel flor düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı.

Materyal ve Metot: Örnekleri toplamayı tasarladığımız alan 1. bölge ve 2. bölge olmak üzere ikiye ayrıldı. Her bir bölge kendi içinde ova ve yayla olarak ikiye ayrıldı. Ova ve yayladan örnekleme yapılacak yerler olarak yedi alan belirlendi. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde ova ve yayladan 10 ml lik polietilen tüplere her mevsim için 28 su ve 28 bitki örneği olmak üzere toplamda 56 örnek alındı. Tüm mevsimler toplamında 112 su ve 112 bitki örneği alındı. Sular flor analizleri yapılıncaya kadar buzdolabında +4 0C de saklandı. Mera bitki örnekleri kurutulduktan sonra öğütüldü, analizleri yapılıncaya kadar kuru ortamda oda sıcaklığında saklandı.

Bulgular: 1. bölge ilkbahar 2. bölge ilkbahar, 1. bölge yaz 2. bölge yaz, 1. bölge sonbahar 2. bölge sonbahar mevsimleri arasında ova su örneklerinde hesaplanan flor miktarlarında gözlenen değişimlerde istatistik açıdan bir önem gözlenmedi. Sadece kış mevsiminde iki bölgede hesaplanan flor miktarlarında p<0.05 kadar bir anlam saptandı. Yaylalardan alınan su örneklerinde yapılan ölçümlerde sadece 1. bölge ile 2. bölge ilkbahar mevsimlerinde p<0.05 kadar bir önem saptandı diğer mevsimlerdeki değişimler istatistik açıdan bir anlam ifade etmedi. 1. ve 2. bölge ova bitki örneklerinde yapılan hesaplamalarda 1. bölge yaz 2. bölge yaz mevsimleri (p<0.05) hariç diğer mevsimlerdeki değişimlerde istatistik bir önem bulunmadı. Yaylalardan temin edilen bitki örneklerindeki flor miktarlarında gözlenen değişimler tüm mevsimlerde istatistiki olarak bir önem göstermedi.

Sonuç: Sonuç olarak, su ve bitki örneklerinde yapılan flor analizlerinde hesaplanan miktarlar TSE ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standart değerler arasında kalmıştır. Tespit edilen bu sonuçlar bölgede flor toksikasyonu riski olmadığını göstermektedir. Bununla beraber bölgenin volkanik özellik göstermesi ve kontaminasyon ihtimali bakımından insan ve hayvan sağlığı açısından düzenli olarak flor ölçümlerinin yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Bitki, Çorum, Flor, Kargı
 • 1. Tüysüz O., 1985. Kargı masifi ve dolayındaki tektonik birliklerin ayırdı ve araştırılması. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Türkiye.
 • 2. Fawell J., Bailey K., Chilton J., Dahi E., Fewtrell L., Magara Y., 2006. Fluoride in Drinking Water. IWA Publishing, London.
 • 3. Blodgett DW., Suruda AJ., Crouch BI., 2001. Fatal unintentional occupational poisonings by hydrofluoric acid in the U.S. American Journal of Industrial Medicine, 40 (2), 215–220.
 • 4. Emsley J., 2011. Nature's Building Blocks: An A–Z Guide to the Elements (2nd ed.)., Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-960563-7.
 • 5. Liteplo DR., Gomes R., Howe P., Malcolm H., 2002. Fluorides-Environmental Health Criteria. 227: 1st draft., Geneva, World Health Organization, ISBN 9241572272.
 • 6. McDonagh MS., Whiting PF., Wilson PM., Sutton AJ., Chestnutt I., Cooper J., Misso K., Bradley M., Treasure E., Kleijnen J., 2000. Systematic review of water fluoridation. British Medical Journal, 321 (7265), 855–859.
 • 7. Hirzy B., 1999. Why epa’s headqurters union of scientists opposes floridation. Floride, 32(3), 179-186.
 • 8. Levy SM., 1994. Review of fluoride exposures and ingestion. Community Dent Oral Epidemiol, 22, 173-175.
 • 9. Türk Standartları Enstitüsü., Nisan 2005. Sular - İnsani tüketim amaçlı sular. TS 266.
 • 10. Sağlık Bakanlığı., 2006. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 26290, Tarih, 15.09.2006.
 • 11. Küçükırmak G., 2007. Florun fizyolojik toksikolojik karakteristikleri. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir.
 • 12. Kennedy D.C., 1999. Pan-Asia-Pasific conference on fluoride and arsenic research. Fluoride, 32 (4), 251-2 54.
 • 13. Thermo Scientific., 2016. Fluoride ion selective electrode user guide. page: 16-17, USA.
 • 14. Kahraman T., Alemdar S., Alişarlı M., Ağaoğlu, S., 2011. Fluoride levels of drinking water in Bitlis province (Turkey). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(5), 825-829.
 • 15. Eyde B., 1982. Determination of fluoride in plant material with a Ione-selective Electrode. Fresenius Z. Anal Chem, 311, 19-22.
 • 16. Finkelman R., Centeno J., Selinus O., 2007. Medical geology: The emergene of a new dicipline. Terrae, 2 (1-2), 3-8.
 • 17. Oruç N., 2005. Türkiye’de yüksek düzeyde fluorür içeren kaynak suları ve sağlık açısından önemi. I. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1-3 Aralık, s. 48-51, Ankara.
 • 18. Fidancı UR., Sel T., 2001. The industrial fluorosis caused by a coal-burning power station and its effects on sheep. Turk J Vet Anim Sci, 25, 735-741.
 • 19. Baysal A., 1999. Beslenme. 8. Baskı, Hatiboğlu, Ankara.
 • 20. Bayşu N., 2008. Biyokimya. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara.
 • 21. Aytuğ CN., Alaçam E., Görgül S., Gökçen H., Tuncer SD., Yılmaz K., 1991. Sığır Hastalıkları. Tüm. Vet. Hayv. Hiz. San. Tic. Ltd. Sti, Yayın No: 3, 457-460, İstanbul.
 • 22. Han YZ., Zhang JQ., Liu XY., Zhang LZ., Yu XH., Dai JA., 1995. High fluoride content of food and endemic fluorosis. Flouride, 24(4), 201-202.
 • 23. Maheshwari RC., 2006. Fluoride in drinking water and its removal meenakshi. J. Haz. Mat. B., 137, 456-463.
 • 24. Blood DC., Radostits OM., Henderson JA., 1983. Fluorine Poisoning. Veterinary Medicine, Sixth Ed., pp: 1107-1111, London.
 • 25. Schiffl H., Binswanger U., 1982. Renal handling of fluoride in healthy man. Renal Physiol, 5, 192-196.
 • 26. Krook L., Maylin GA., Lillie JH., Wallace RS., 1983. Dental fluorosis in cattle. Cornell Vet, 73, 340-362.
 • 27. Aras S., Tunç ES., Saroglu I., Küçükesmen Ç., 2005. Florozis tanısında hasta hikayesinin önemi (vaka nedeniyle). A.Ü. Dis Hek. Fak. Der, 32(1), 71-78.
 • 28. Kaya S., Şanlı Y., Pirinçci İ., Yavuz H., Baydan E., Demet Ö., Bilgili A., 1995. Veteriner Klinik Toksikoloji. Medisan Yayınevi, bölüm 2, 80-85, Ankara.
 • 29. Çenesiz S., 2003. Deneysel kronik flozis oluşturulmuş tuj ırkı koyunlarda eritrosit, SOD, CAT ve GSH-Px aktivitelerinin araştırılması. Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Kars, Türkiye.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali ERTEKİN
Ülke: Turkey


Yazar: Nuri İLÇİN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen298982, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {69 - 76}, doi = {10.17798/bitlisfen.298982}, title = {Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri}, key = {cite}, author = {ERTEKİN, Ali and İLÇİN, Nuri} }
APA ERTEKİN, A , İLÇİN, N . (2017). Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 69-76 . DOI: 10.17798/bitlisfen.298982
MLA ERTEKİN, A , İLÇİN, N . "Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 69-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/30042/298982>
Chicago ERTEKİN, A , İLÇİN, N . "Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 69-76
RIS TY - JOUR T1 - Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri AU - Ali ERTEKİN , Nuri İLÇİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.298982 DO - 10.17798/bitlisfen.298982 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 76 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.298982 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.298982 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri %A Ali ERTEKİN , Nuri İLÇİN %T Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.298982 %U 10.17798/bitlisfen.298982
ISNAD ERTEKİN, Ali , İLÇİN, Nuri . "Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 69-76 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.298982
AMA ERTEKİN A , İLÇİN N . Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 6(1): 69-76.
Vancouver ERTEKİN A , İLÇİN N . Çorum Kargı Yöresi Su ve Mera Bitki Örneklerinde Mevsimsel Flor Düzeyleri. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 6(1): 76-69.