Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2019-03-12

Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi

Murat KARABULUT [1] , Kenan KÖPRÜCÜ [2]


Bu çalışmada, Malatya’daki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) kuluçkahanelerinin yapısal, biyolojik ve teknik yönleri araştırıldı. Gerçek zamanlı olarak işletmelerdeki yetkili kişi ve çalışanlarla yüz yüze yapılan anket çalışmalarıyla veriler elde edildi. Sonuçlara göre, Malatya’daki aktif olarak çalışan yavru gökkuşağı alabalığı kuluçkahanelerinin 5 adeti küçük (˂2 milyon adet yavru/yıl), 3 adeti orta (2-10 milyon adet yavru/yıl) ve 2 adeti ise büyük (>10 milyon adet yavru/yıl) kapasitelidir. Bu işletmelerin yönetim yapısı %50 şirket-ortaklık, %40 şahıs-aile ve %10 kooperatif şeklindedir. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin toplam kapasite içerisindeki paylarının sırasıyla %4.18, %44.15 ve %51.68 olarak bulundu. Bu kuluçkahanelerin projelendirilmiş toplam kapasitesinin yıllık 52 994 292 adet yavru balık olduğu belirlendi. Bununla birlikte işletmelere ait yavru balık üretim miktarı yıllık toplam 21 514 292 adettir. Bu kuluçkahanelerdeki ortalama kapasite kullanım oranı %40.6’dır. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için bu oran sırasıyla %59,85, %42,22 ve %38,34’dır (p˂0,05). Bununla birlikte küçük (%76.7) ve orta kapasiteli (%70.2) işletmeler, büyük kapasiteli işletmelere (%63.61) göre daha yüksek üretim verimliliğine sahiptir (p˂0,05). Bu işletmelere ait ortalama üretim verimliliği ise %74.44 olarak bulunmuştur.

Malatya, Gökkuşağı alabalığı, Kuluçkahane, Analiz
 • 1. Rad F., Köksal G. 2001. Türkiye'deki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi, Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 25: 567-575.
 • 2. Karataş M., Sayılı M., Koç B. 2008. Sivas İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 1 (2): 55-61.
 • 3. Yıldız M., Doğan K., Ener E. 2008. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23: 1-16.
 • 4. Aydın O., Sayılı M. 2009. Samsun İlindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (2): 97-107.
 • 5. Gümüş E., Şahin N.M., İkiz R., Yılmaz S. 2013. Antalya İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Yapılarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 30 (4): 161-166.
 • 6. Aydoğdu S. 2015. Elazığ Yöresinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletmelerin Yapısal, Teknolojik, Verimlilik ve Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Analizleri. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 152s, Elazığ.
 • 7. Bromage N., Jones J., Randall C., Thrush M., Davies B., Springate J., Duston J., Barker G. 1992. Broodstock Management, Fecundity, Egg Quality and Timing of Egg Production in the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture, 100: 141-166.
 • 8. Anonim, 2017. Su Ürünleri İstatistikleri. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, https://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf
 • 9. Aydın A. 2012. Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki Alabalık İşletmelerinin Karşılaştırmalı Yapısal ve Ekonomik Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1): 135-158.
 • 10. Aras A. 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 486, İzmir.
 • 11. Açıl F., Demirci R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 880, Ders Kitabı No: 245, 372s, Ankara.
 • 12. Yıldız M., Şener E. 2003. Karadeniz Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Biyo-Teknolojik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29 (2): 241-252.
 • 13. Emre Y., Diler İ., Sevgili H., Oskay D.A., Sayın C. 2007. Akdeniz Bölgesi’ndeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi (2002-2003), Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 476-489.
 • 14. Rad F. 1999. Türkiye’deki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 117s, Ankara.
 • 15. Kocaman E.M., Aydın A., Ayık Ö. 2002. Erzurum’da Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Journal of Fisheries & AquaticSciences, 19 (3-4): 319-327.
 • 16. Doğan K., Yıldız M. 2008. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23: 17-27.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Murat KARABULUT
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kenan KÖPRÜCÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen447180, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1 - 10}, doi = {10.17798/bitlisfen.447180}, title = {Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARABULUT, Murat and KÖPRÜCÜ, Kenan} }
APA KARABULUT, M , KÖPRÜCÜ, K . (2019). Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 1-10 . DOI: 10.17798/bitlisfen.447180
MLA KARABULUT, M , KÖPRÜCÜ, K . "Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/43819/447180>
Chicago KARABULUT, M , KÖPRÜCÜ, K . "Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi AU - Murat KARABULUT , Kenan KÖPRÜCÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.447180 DO - 10.17798/bitlisfen.447180 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.447180 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.447180 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi %A Murat KARABULUT , Kenan KÖPRÜCÜ %T Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.447180 %U 10.17798/bitlisfen.447180
ISNAD KARABULUT, Murat , KÖPRÜCÜ, Kenan . "Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Mart 2019): 1-10 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.447180
AMA KARABULUT M , KÖPRÜCÜ K . Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(1): 1-10.
Vancouver KARABULUT M , KÖPRÜCÜ K . Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(1): 10-1.