Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 387 - 395 2019-06-28

Pazar (Tokat) İlçesi Makromantar Biyoçeşitliliği
Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District

Hakan IŞIK [1] , İbrahim TÜRKEKUL [2] , Mustafa Said YILDIZ [3]


Bu çalışma 2011 yılında Pazar (Tokat) ilçesi makromantarlarını belirlemek için yapılmıştır. Tokat ilinin batısında yer alan Pazar ilçesi Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda 2 bölüm, 28 familya ve 44 cins içerisinde dağılım gösteren 52 tür tespit edilmiştir. Bunlardan 7’si Ascomycota, 45’i Basidiomycota bölümlerine aittir. Tespit edilen makromantarların 27’si yenir, 17’si yenmez ve 8’i zehirlidir. Morchella elata, Morchella esculenta, Agaricus bisporus, Lactarius deliciosus, Lepista nuda, Marasmius oreades, Verpa bohemica yenen mantarlar içerisinde yöre halkı tarafından toplanan ve tüketilen türlerdir.

This study was made to determine the macrofungi of Pazar (Tokat) district in 2011. Pazar district located to the west of Tokat province has a transition climate between the Black Sea climate and the continental climate. After field and laboratory studies, 52 species belonging to 2 divisions, 28 families and 44 genera were identified: 7 taxa belong to Ascomycota and 45 to Basidiomycota. From the detected macrofungi, 27 were edible, 17 inedible, 8 poisonous. Morchella elata, Morchella esculenta, Agaricus bisporus, Lactarius deliciosus, Lepista nuda, Marasmius oreades, Verpa bohemica are the species collected and consumed by the local people among the edible fungi.

 • Lodge D.J., Cantrell S. 1995. Fungal communities in wet tropical forests: variation in time and space. Canadian Journal of Botany, 73(1): 1391-1398.
 • Deacon J.W. 2006. Fungal Biology. Blackwell Publishing Ltd, 4th ed. 371 p. UK.
 • Mohanan C. 2014. Macrofungal diversity in theWestern Ghats, Kerala, India: Members of Russulaceae. Journal of Threatened taxa 6(4): 5636–5648.
 • Özenli B. 2015. Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve çevresinin (Akdağ-Pazar/Tokat) bitki biyoçeşitliliği ile toprak ilişkilerinin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 184 s., Tokat.
 • Anonymous 2017. T.C. Tokat Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Tokat 2016 Tarım İstatistikleri Raporu, 75 p., Tokat.
 • Anonymous 2018. http://www.tokatpazar.bel.tr/pazar-ilcesi-hakkinda (accessed 29 July 2018).
 • Sesli E., Denchev C.M. 2014.Checklists of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. 6 th. Mycotaxon Checklists Online: 1–136.
 • Akata I., Doğan H.H. 2015. Orbiliaceae for Turkish Ascomycota: Three New Records. Bangladesh Journal of Botany, 44(1): 91-95.
 • Uzun Y., Acar İ., Demirel K., Keleş A. 2015. Macrofungal diversity of Hani (Diyarbakır/Turkey) district. Biological Diversity and Conservation, 8(1): 28-34.
 • Kaya A. 2015. Contributions to the macrofungal diversity of Atatürk Dam Lake basin. Turkish Journal of Botany, 39: 162-172.
 • Kaya A., Uzun Y. 2015. Six new genus records for Turkish Pezizales from Gaziantep Province. Turkish Journal of Botany, 39: 506-511.
 • Kaya A., Uzun Y., Karacan İ.H., Kaya Ö.F., Yakar S. 2015. Macromycetes determined in Islahiye (Gaziantep/Turkey) district. Biological Diversity and Conservation, 8(3): 209-217.
 • Taşkın H., Doğan H.H., Büyükalaca S. 2015. Morchella galilaea, an autumn species from Turkey. Mycotaxon, 130: 215–221.
 • Doğan H.H., Kurt F. 2016. New macrofungi records from Turkey and macrofungal diversity of Pozantı-Adana. Turkish Journal of Botany, 40: 209-217.
 • Akata I., Kabaktepe Ş., Akgül H. 2016. Cordyceps militaris, The First Record From Family Cordycipitaceae in Turkey. Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1): 280-284.
 • Türkekul İ., Işık H. 2016a. Contribution to the macrofungal diversity of Yozgat Province (Turkey). Mycotaxon, 131: 483.
 • Sesli E., Vizzini A., Baroni T.J., Antonín V., Saar I. 2016. Rhodocybe tugrulii (Agaricales, Entolomataceae), a new species from Turkey and Estonia based on morphological and molecular data, and a new combination in Clitocella (Entolomataceae). Phytotaxa, 267 (1): 001–015
 • Sesli E., Vizzini A. 2017. Two new Rhodocybe species (sect. Rufobrunnea, Entolomataceae) from the East Black Sea coast of Turkey. Turkish Journal of Botany, 41: 200-210.
 • Sesli E., Topcu Sesli A. 2017. Infundibulicybe alkaliviolascens (Tricholomataceae): Türkiye Mikotası için Yeni Bir Kayıt. The Journal of Fungus, 8(1): 6-12.
 • Sesli E., Antonín V., Hughes K.W. 2017. Marasmiellus istanbulensis (Omphalotaceae), a new species from Belgrade Forest (İstanbul-Turkey). Plant Biosystems, (2017): 1-8.
 • Kaya A., Uzun Y., Karacan İ.H., Yakar S. 2017. New additions to Turkish Hyaloscyphaceae. The Journal of Fungus, 8(1): 13-19.
 • Akata I. 2017. Macrofungal Diversity of Belgrad Forest (İstanbul). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 17(1): 150-164.
 • Türkekul İ. 2017. New Calbovista, Mycena, Rhizopogon, Stictis and Symphyosirinia records from Turkey. Mycotaxon, 132(3): 503–512.
 • Işık H., Türkekul İ. 2017. A new record for Turkish mycota from Akdağmadeni (Yozgat) province: Russula decolorans (Fr.) Fr. Epicr.. Anatolian Journal of Botany, 1(1): 1-3.
 • Demirel K., Uzun Y., Keleş A., Akçay M.E., Acar İ. 2017. Macrofungi of Karagöl–Sahara National Park (Şavşat-Artvin/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(2): 32-40.
 • Allı H., Candar S.S., Akata I. 2017. Macrofungal Diversity of Yalova Province. The Journal of Fungus, 8(2): 76-84.
 • Işık H., Türkekul İ. 2018. A new record for Turkish mycota from Tokat province: Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel. Journal of Fungus, 9(1): 54-57.
 • Uzun Y., Acar İ. 2018. A new Inocybe (Fr.) Fr. record for Turkish macrofungi. Anatolian Journal of Botany, 2(1): 10-12.
 • Uzun Y., Kaya A. 2018. Marasmiellus vaillantii (Pers.) Singer (Omphalotaceae), a New Record for the Turkish Mycota. The Journal of Fungus, 9(1): 24-27.
 • Türkekul İ. 2003. A contribution to the fungal flora of Tokat Province. Turkish Journal of Botany, 27: 313–320.
 • Phıllıps R. 1981. Mushrooms and Other Fungi of Great Britain &Europe. Pan Books Ltd., 288p, London.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 1984. Fungi of Switzerland, Vol: 1, Ascomycetes, Verlag Mykologia CH-6000 Luzern 9, 310 p., Switzerland.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 1986. Fungi of Switzerland. Vol: 2, Nongilled Fungi, Verlag Mykologia CH-6000 Luzern 9, 412 p., Switzerland.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 1991. Fungi of Switzerland. Vol: 3, Boletes and Agarics 1. Part, Verlag Mykologia CH-6000 Luzern 9, 361 p., Switzerland.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 1995. Fungi of Switzerland. Vol: 4, Agarics 2. Part, Verlag Mykologia CH-6000 Luzern 9, 368 p., Switzerland.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 2000. Fungi of Switzerland. Vol: 5, Agarics 3. Part,Verlag Mykologia CH-6000 Luzern 9, 338 p., Switzerland.
 • Jordan M. 1995. The Encyclopedia of Fungi of Britain and Europe. Frances Lincoln, 384p., London.
 • Hansen L., Knudsen H. 2000. Nordic Macromycetes. Volume 1. Ascomycetes. Nordsvamp, Copenhagen, Denmark.
 • Kränzlin F. 2005. Fungi of Switzerland. Volume 6. Russulaceae 2. Verlag Mykologia, 319 p., Switzerland.
 • Knudsen H., Vesterholt J. 2008. Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Copenhagen, Denmark: Nordsvamp.
 • Beug M.W., Bessette A.E., Bessette A.R. 2014. Ascomycete Fungi of North America. Austin, TX, University of Texas Press, USA.
 • Kirk P. 2011. Index Fungorum. URL: http://www.indexfungorum.org. (accessed 05 July 2018).
 • Türkekul İ., Zülfükaroğlu E. 2010. Çamlıbel İlçesi (Tokat) Makromantar Florası. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2010(1): 55-63.
 • Türkekul İ., Yıldız M.A. 2010. Macrofungi from Artova (Tokat) District. Kafkas University Institute of Natural and Applied Science Journal, 3(2): 29-34.
 • Türkekul İ., Işık H. 2016b. Bozatalan (Tokat) Yöresi Makrofungusları. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 5-11.
 • Pekşen A., Karaca G. 2003. Macrofungi of Samsun Province. Turkish Journal of Botany, 27: 173-184.
 • Aktaş S. 2006. Macrofungi of Amasya Province. Selçuk University Graduate School of Natural and Applied Sciences, PhD Thesis, 345 p., Konya.
Birincil Dil en
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hakan IŞIK
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim TÜRKEKUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziosmanpaşa University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Said YILDIZ
Kurum: Gaziosmanpaşa University, Graduate School of Health Sciences, Department of Cancer Epidemiology
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen468448, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {387 - 395}, doi = {10.17798/bitlisfen.468448}, title = {Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District}, key = {cite}, author = {IŞIK, Hakan and TÜRKEKUL, İbrahim and YILDIZ, Mustafa Said} }
APA IŞIK, H , TÜRKEKUL, İ , YILDIZ, M . (2019). Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 387-395 . DOI: 10.17798/bitlisfen.468448
MLA IŞIK, H , TÜRKEKUL, İ , YILDIZ, M . "Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 387-395 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/46476/468448>
Chicago IŞIK, H , TÜRKEKUL, İ , YILDIZ, M . "Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 387-395
RIS TY - JOUR T1 - Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District AU - Hakan IŞIK , İbrahim TÜRKEKUL , Mustafa Said YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.468448 DO - 10.17798/bitlisfen.468448 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 387 EP - 395 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.468448 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.468448 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District %A Hakan IŞIK , İbrahim TÜRKEKUL , Mustafa Said YILDIZ %T Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.468448 %U 10.17798/bitlisfen.468448
ISNAD IŞIK, Hakan , TÜRKEKUL, İbrahim , YILDIZ, Mustafa Said . "Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 387-395 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.468448
AMA IŞIK H , TÜRKEKUL İ , YILDIZ M . Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 387-395.
Vancouver IŞIK H , TÜRKEKUL İ , YILDIZ M . Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 395-387.