Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 595 - 603 2019-06-28

Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği

Mehmet Emin ÇAKIR [1] , Ayşegül DEMİR YETİŞ [2] , Mehmet İrfan YEŞİLNACAR [3] , Mustafa ULUKAVAK [4]


Yerel yönetimler için, katı atıkların toplanma ve taşıma işlemleri, maliyet bakımından en yüksek paya sahiptir. Bu nedenle, bu süreçlerin iyi yönetilmesi, maliyet, çevre ve zaman açısından büyük önem teşkil eder. Aksi durumlarda; aşırı yakıt tüketimi, zaman israfı, amortisman gideri, çevre ve kamu sağlığı açısından önemli problemler ortaya çıkar. Bu bağlamda çalışma; bahsedilen hususların, Suruç Belediyesi (Şanlıurfa) özelinde irdelenmesini içermektedir. Çalışmada katı atık toplama sistemine ait yol ağları, çalışma alanının demografik yapısı ve bu bölgede ortaya çıkan atık miktarları ile ilgili veri setleri oluşturulmuştur. Bu veriler yardımıyla, katı atık toplama ve taşıma operasyonlarında, CBS tabanlı rota ve güzergâh optimizasyonu ile her mahalleye ait optimum güzergâh tespiti yapılmış; alansal katı atık dağılım haritaları çıkarılmış ve fayda-maliyet ilişkisi değerlendirilmiştir.

Katı atık, CBS, optimum güzergâh, alansal dağılım haritası
  • 1. Ziadat, A. H., Mott, H., Assessing Solid Waste Recycling Opportunities for Closed Campuses. Management of Environmental Quality an International Journal, 16:250-256.Öztürk Ö. 2016. A Study on Nabla Discrete Fractional Operator in Mass-Spring-Damper System, New Trends in Mathematical Sciences, 4 (4): 137-144.2. Frosch, R.A., 1997. Toward the End of Waste: Reflections on a New Ecology for Industry. Technology Trajectory and The Human Environment, National Academy Press, 125:157-167.Bayazıt M. 2011. Hidroloji, Birsen Yayınevi, İstanbul.3. Alpaslan, M. N., 2005. Katı Atıkların Yönetimi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayınları, 10-12 Şubat, s.268-300.Chow V.T,. Maidment D.R., Mays L.W. 1988. Applied Hydrology,McGraw- Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering, New York.4. Yaydırgan, T., 2018. Mahalli İdareler için Evsel Katı Atık Tarife Belirleme Yöntemi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 131s.5. Öztürk M (2013). Çöp Toplama Maliyeti Nasıl Düşürülebilir?. İller ve Belediyeler Dergisi, 777-778: 55-62.6. AYY (Atık Yönetimi Yönetmeliği), 2015. (Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 29314 ve Tarih: 02.04.2015).7. Töreyen, G., Özdemir, İ., Kurt, T., 2011. ArcGIS 10 Desktop Uygulama Dökümanı. Sinan Ofset, Ankara, 200s.Erkek C., Ağıralioğlu N. 2013. Su Kaynakları Mühendisliği. Beta Yayınevi, İstanbul.8. Yomralıoğlu, T., 2000 Coğrafi bilgi sistemleri: Temel kavramlar ve uygulamalar. Güven Kitap Yayınları, İstanbul, 224s.9. Arslanoğlu, M., Özçelik, M., 2005. Sayısal Arazi Yükseklik Verilerinin İyileştirilmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan, Ankara. 10. Çener C., Çener E., Davraz, A., Karagüzel, R., Bulut, C., Preliminary Findings In Egirdir Lake Water Quality: Assessment of In-Situ Measurements. Süleyman Demirel University. Journal of Natural and Applied Sciences I4-J( 20l0).72-83.11. Taylan E.D., Damçayırı D., Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini. İMO Teknik Dergi, 2016 7551-7559.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Emin ÇAKIR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4745-2445
Yazar: Ayşegül DEMİR YETİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Orcid: 0000-0001-9724-8683
Yazar: Mehmet İrfan YEŞİLNACAR

Orcid: 0000-0003-2092-3075
Yazar: Mustafa ULUKAVAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen482893, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {595 - 603}, doi = {10.17798/bitlisfen.482893}, title = {Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Mehmet Emin and DEMİR YETİŞ, Ayşegül and YEŞİLNACAR, Mehmet İrfan and ULUKAVAK, Mustafa} }
APA ÇAKIR, M , DEMİR YETİŞ, A , YEŞİLNACAR, M , ULUKAVAK, M . (2019). Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 595-603 . DOI: 10.17798/bitlisfen.482893
MLA ÇAKIR, M , DEMİR YETİŞ, A , YEŞİLNACAR, M , ULUKAVAK, M . "Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 595-603 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/46476/482893>
Chicago ÇAKIR, M , DEMİR YETİŞ, A , YEŞİLNACAR, M , ULUKAVAK, M . "Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 595-603
RIS TY - JOUR T1 - Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği AU - Mehmet Emin ÇAKIR , Ayşegül DEMİR YETİŞ , Mehmet İrfan YEŞİLNACAR , Mustafa ULUKAVAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.482893 DO - 10.17798/bitlisfen.482893 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 595 EP - 603 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.482893 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.482893 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği %A Mehmet Emin ÇAKIR , Ayşegül DEMİR YETİŞ , Mehmet İrfan YEŞİLNACAR , Mustafa ULUKAVAK %T Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.482893 %U 10.17798/bitlisfen.482893
ISNAD ÇAKIR, Mehmet Emin , DEMİR YETİŞ, Ayşegül , YEŞİLNACAR, Mehmet İrfan , ULUKAVAK, Mustafa . "Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 595-603 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.482893
AMA ÇAKIR M , DEMİR YETİŞ A , YEŞİLNACAR M , ULUKAVAK M . Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 595-603.
Vancouver ÇAKIR M , DEMİR YETİŞ A , YEŞİLNACAR M , ULUKAVAK M . Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 603-595.