Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 816 - 825 2019-09-30

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi

Özgür CANPOLAT [1] , Seval KARABACAK UZUN [2]


Bu çalışmada, Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinde çeşitli sektörlerde üretim yapan fabrikaların deşarj ettikleri atık sularda ve bu atık suların karıştığı Sır Baraj Gölü ve Aksu Çayı (Kahramanmaraş)’nda suda ağır metal düzeylerinin tespit edilmesi ve bu değerlerin çeşitli kuruluşlar (WHO, USEPA, EC v.b.) tarafından önerilen standart değerlerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hem atık sularda hem de Sır Baraj Gölü ve Aksu Çayı’nda suda bazı ağır metallerin (demir, bakır, çinko, krom, kadmiyum, kobalt, nikel ve kurşun) konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi belirlenmiştir. Suda analizi gerçekleştirilen ağır metallerden Fe, Cu ve Zn her mevsimde tüm istasyonlarda tespit edilirken, Cr, Ni ve Cd sadece atık sularda tespit edilmiştir. As ve Hg değerleri ise cihazın ölçüm duyarlılığının altında kaldığından tespit edilememiştir. Aksu Çayı ve Sır Baraj Gölü’nde belirlenen istasyonlardan alınan su örneklerindeki ağır metal değerleri, WHO ve EC tarafından verilen standart değerlere göre karşılaştırılmıştır. Buna göre Fe, Cu, Zn, Cr ve Ni konsantrasyonları WHO ve EC tarafından belirlenen maksimum değerlerin çok üzerinde çıkmıştır. Bu veriler ışığında tekstil, kaplama ve diğer endüstri fabrikalarından Aksu Çayı'na deşarj olan atık suların Sır Baraj Gölü’ne ağır metal taşındığı ortaya çıkmaktadır.

Ağır metal, çevre kirliliği, atık su, Sır Barajı Gölü
 • [1] Förstner U., Wittmann G.T.W. 1983. Metal Pollution in the Aquatic Environments, 366p, Springer-Verlag, Berlin, Germany.
 • [2] Perry J,, Vanderklein E. 1996. Water Quality Management of a Natural Resource, 639p, Blackwell Science.
 • [3] Al-Yousuf M.H., El-Shahawi Al-Ghais S.M. 2000. Trace metals in liver, skin, and muscle of Lethrinas lentjan fish species in relation to body length and sex, Science of theTotal Environment, 256,87-94.
 • [4] Alam M.G.M,, Tanaka A., Allinson G., Laurensen L.J.B., Stagnitti F., Snow E.T. 2002. A comparison of trace element concentrations in cultured and wild carp (Cyprinus carpio) of Lake Kasumigaura, Japan, Ecotoxicology and Environmental Safety, 53,348-354.
 • [5] Liaghati T., Proda M., Malcolm C. 2003. Heavy metal distribution and controlling factors within costal plain sediments, Bell Grek catchment, Southeast Queensland, Australia, Environment International, 29,935-948.
 • [6] Ikem A., Egiebor N.O. 2005. Assessment of trace element in canned fish (mackerel, tuna, salmon, sardines and herrings) marketed in Georgia and Alabama (United States of America), Journal of Food Composition and Analyses, 18,771-787.
 • [7] Brodheridge R.M., Newton K.E., Taggart M.A.,, Mccormick P.H., Evans S.W. 1998. Nickel, cobalt, zinc and copper levels in Brown Trout (Salmo trutta) from the River Otra, Soutern Norway, Analyst, 123,69-72.
 • [8] Phipps D.A. 1981. Chemistry and Biochemistry of Trace Metals in Biological Systems, in Effect of Heavy Metal Pollution on Plant, Edited by Lepp N.W. London, UK, Applied Science Publishers, 1-54.
 • [9] Carranza-Alvarez C., Alonso-Castro A.J., Alfaro-De La Torre M.C., Garcıa-De La Cruz R.F. 2008. Accumulation and distribution of heavy metals in Scirpus americanus and Typha latifolia from an artificial lagoon in San Luis Potos, Mexico, Water Air Soil Pollution, 188,297–309.
 • [10] Babula P., Adam V., Opatrilova R., Zehnalek J., Havel L., Kizek R. 2008. Uncommon heavy metals, metalloids and their plant toxicity a review, Environmental Chemistry Letters, 6,189–213.
 • [11] Yılmaz F. 2004. Mumcular Barajı (Muğla-Bodrum)'nın fiziko-kimyasal özellikleri, Ekoloji, 13(50):10-17.
 • [12] Gürbüz M. 2001. Kahramanmaraş Merkez İlçe’nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları No:2, 241s, Kahramanmaraş.
 • [13] Toroğlu E., Toroğlu S., Alaeddinoğlu F. 2006. Aksu Çayı’nda (Kahramanmaraş) akarsu kirliliği, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4,93-103.
 • [14] Kumru S. 2009. Sır Barajı Gölü’nde (Kahramanmaraş) zooplankton yoğunluğunun aylara ve derinliğe göre değişimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • [15] Kara C. 1999. Sır Baraj Gölü’nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) ve Leuciscus cephalus (Linn. 1758)’un bazı biyolojik özellikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 105s, Ankara,
 • [16] Çömlekçioglu U. 2003. Sır Baraj Gölü Kirliliğinin Fizikokimyasal Parametrelerle İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 80s, Kahramanmaraş.
 • [17] http:// www.googleearth.com, (Erişim tarihi: 18.02.2019).
 • [18] Teber Ç. 2013. Sıdıklı Küçükboğaz Baraj Gölü (Kırşehir)’nde yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758)’nda ağır metal birikimi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 76s, Kırşehir.
 • [19] Sönmez A., Hisar O., Yanık T. 2012. Karasu Irmağı’nda ağır metal kirliliğinin tespiti ve su kalitesine göre sınıflandırılması, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1): 69-77.
 • [20] Kalyoncu H., Özan C., Tekin-Özan S. 2016. Isparta Deresi'nin su ve sedimentlerindeki ağır metal birikiminin incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (Ek Sayı 1), 268-280.
 • [21] Dündar M.Ş., Altundağ H., Kaygaldurak S., Şar V., Acar A. 2012. Çeşitli endüstriyel atık sularda ağır metal düzeylerinin belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 16(1):6-12.
 • [22] USEPA 2002, National Recommended Water Quality Criteria, Office of Water, 822-R-02-047.
 • [23] WHO 1993, Guidelines for drinking water quality, Recommendations, Edited by World Health Organization, 2nd., Vol. 1, Geneva.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özgür CANPOLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Seval KARABACAK UZUN
Kurum: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Hatay
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen535940, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {816 - 825}, doi = {10.17798/bitlisfen.535940}, title = {Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {CANPOLAT, Özgür and KARABACAK UZUN, Seval} }
APA CANPOLAT, Ö , KARABACAK UZUN, S . (2019). Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 816-825 . DOI: 10.17798/bitlisfen.535940
MLA CANPOLAT, Ö , KARABACAK UZUN, S . "Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 816-825 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/49103/535940>
Chicago CANPOLAT, Ö , KARABACAK UZUN, S . "Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 816-825
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi AU - Özgür CANPOLAT , Seval KARABACAK UZUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.535940 DO - 10.17798/bitlisfen.535940 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 816 EP - 825 VL - 8 IS - 3 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.535940 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.535940 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi %A Özgür CANPOLAT , Seval KARABACAK UZUN %T Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 3 %R doi: 10.17798/bitlisfen.535940 %U 10.17798/bitlisfen.535940
ISNAD CANPOLAT, Özgür , KARABACAK UZUN, Seval . "Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 816-825 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.535940
AMA CANPOLAT Ö , KARABACAK UZUN S . Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 816-825.
Vancouver CANPOLAT Ö , KARABACAK UZUN S . Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 825-816.