Yayın Ücret Politikası

Black Sea Journal of Agriculture (BSJ Agri) Açık Erişimli bir dergidir ve makale yükleme, değerlendirme, yayınlanma ve teslimat aşamalarında yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez.