Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 139 - 158 2017-02-28

Resim Anasanat Atölye Dersi Öğrencilerinin Resimde Mekân Konusuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting

Aylin Beyoğlu [1] , Melek AKYÜREK [2]


Araştırmanın temel amacı; Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Anasanat Atölye öğrencilerinin resimde mekân konusunda genel bilgileri, görüşleri hakkında bilgi edinmek ve görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Edirne ilinde bulunan, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Anasanat Atölye öğrencileri ve Bolu ilinde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Anasanat Atölye öğrencileri olmak üzere toplam 101 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile oluşturulmuş, resimde mekân konusu ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada resimde mekân ile ilgili hazırlanan "Resimde Mekan Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin resimde mekân kavramı ile ilgili görüşleri incelenerek, kişisel bilgi formundaki faktörler “Resimde mekân ölçeği”ndeki sorularla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda yetiştirilen öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The fundamental purpose of this study is to gain information on and evaluate the opinions of the students in Education Faculties, Fine Arts Education Departments, Painting-Handcraft Department, Painting Major Workshop Students in Universities on the subject of location in painting. The study group comprises a total of 101 students from Education Faculty, Fine Arts Education Department, Painting-Handcraft Department, Painting Major Workshop Students of Trakya University in Edirne Province and Education Faculty, Fine Arts Education Department, Painting-Handcraft Department, Painting Major Workshop Students of Abant İzzet Baysal University in Bolu Province. The study has been conducted using the relational screening model and has been limited to the subject of location in painting. The “Location in Painting Scale” and “Personal Information Form”, prepared for the subject of location in painting, have been used in the study. In this study, In this study, the opinions of students on the subject of location in painting have been examined and the factors in personal information form have been evaluated in comparison with the questions in the “Location in painting scale”. It is believed that the study will contribute to the development of students’ qualifications in Fine Arts Education Department Painting-Handcraft Major.

 • AKST Bilgi Kataloğu (2016a). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AKST Bilgi Kataloğu, http://bologna.ibu.edu.tr/Catalog.aspx?lang=trTR&opID=341&pmID=3872&oID=21&s=6&tak=14 (Erişim Tarihi: 2016, 23 Eylül).
 • AKST Bilgi Kataloğu (2016b). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AKST Bilgi Kataloğu, http://bologna.ibu.edu.tr/CourseDetail.aspx?lang=trTR&opID=341&pmID=3872&mid=187615&DersID=18304&dersKodu=113002372011 (Erişim Tarihi: 2016, 23 Eylül).
 • Beyhan, C. (2007). Mekân Kurgusu ve 20 yy Resim Sanatında Yansımaları. (Sanatta Yeterlik Eser Metni). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Gür, Ş., Ö. (1996). Mekân örgütlenmesi. Trabzon: Gür Yayıncılık.
 • Hausman, J. J. (1985). Training of Teachers. The Internatıonal Encylopedia of Education Editors, in chief Torsten Husen T.Neville Postleth waite (s.301-304). US: Pengamen Pres.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.
 • Karasu, F. (2006). Resimde Çıplak Gövdeyi Algılama Bağlamı Olarak Mekân. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kırışoğlu, O., T. ( 2005). Sanatta eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Öztuna, H., Y. (2007). Görsel İletişimde Temel Tasarım, İstanbul: Tibyan Yayıncılık.
 • Per Dabancalı, M. (2015). A Comparative analysis of the colour subject between Canada Saskatchewan State and Visual Arts Education Curriculum in Turkey, journal of education and training studies, Published by Redfame Publishing, 3(6), (pp. 140-150).URL: http://jets.redfame.com doi:10.11114/jets.v3i6.991
 • Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı (2016). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri, http://bys.trakya.edu.tr/file/open/74322990 (Erişim Tarihi: 2016, 27 Eylül).
 • San, İ. (1987). Çocuğun ve gencin sanat eğitimi. Milliyet Sanat Dergisi, Sayı 162.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2011). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü (11 Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Uysal, M., A. (2009). Sanatta Mekân Algısı (Mekânla Oynamak). (Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ülker, D. (2014). Mekân Yanılsamasından Resim Yüzeyine Espas. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c (Erişim Tarihi: 2016, 23 Eylül).
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2017
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: Aylin Beyoğlu
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Melek AKYÜREK
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Şubat 2017

Bibtex @araştırma makalesi { buefad269454, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {139 - 158}, doi = {10.14686/buefad.269454}, title = {Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting}, key = {cite}, author = {Beyoğlu, Aylin and AKYÜREK, Melek} }
APA Beyoğlu, A , AKYÜREK, M . (2017). Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting. Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (1) , 139-158 . DOI: 10.14686/buefad.269454
MLA Beyoğlu, A , AKYÜREK, M . "Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 139-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/24999/269454>
Chicago Beyoğlu, A , AKYÜREK, M . "Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 139-158
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting AU - Aylin Beyoğlu , Melek AKYÜREK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.269454 DO - 10.14686/buefad.269454 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 158 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.269454 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.269454 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting %A Aylin Beyoğlu , Melek AKYÜREK %T Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.269454 %U 10.14686/buefad.269454
ISNAD Beyoğlu, Aylin , AKYÜREK, Melek . "Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (Şubat 2017): 139-158 . https://doi.org/10.14686/buefad.269454
AMA Beyoğlu A , AKYÜREK M . Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(1): 139-158.
Vancouver Beyoğlu A , AKYÜREK M . Evaluation of the Opinions of Painting Art Major Workshop Class Students on the Subject of Locale in Painting. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 158-139.