Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 596 - 613 2017-06-30

2005 Fen ve Teknoloji ve 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı Madde ve Değişim Öğrenme Alanı Kazanımlarının Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements

Güngör Keskinkılıç Yumuşak [1]


Bu araştırmada 2005 yılında uygulamaya konulan Fen ve Teknoloji öğretim programı ile 2013 yılında uygulamaya konulan Fen Bilimleri öğretim programının kazanım boyutu karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman olarak öğretim programları ve ders kitapları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki programın vizyon ve genel amaçlar bakımından hemen hemen aynı yapıya sahip olduğu, öğretmen öğrenme süreçlerinde her iki programda da öğrenci merkezli öğretim uygulamalarının önerildiği fakat 2013 programında araştırma sorgulama ve argümantasyon temelli öğretim uygulamalarına özellikle vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Programların öğrenme alanları incelendiğinde bilgiye dayalı öğrenme alanlarının aynı olduğu, beceri temelli öğrenme alanlarının fen bilimleri programında daha ayrıntılı sınıflandırıldığı, buna rağmen fen bilimleri programında beceri temelli öğrenme alanlarına ilişkin kazanım ifadelerinin yer almadığı görülmüştür. Programların kazanımlarının yapısı karşılıklı olarak incelendiğinde fen bilimleri programı kazanımlarının oldukça genel ve kapsamlı olarak ifadelendirildiği belirlenmiştir. Ayrıca 2013 Fen programları Madde ve Değişim ünitesine ilişkin kazanımların 2005 programlarına kıyasla 7. Sınıf hariç diğer tüm sınıf düzeylerinde 1/3 oranında daha az olduğu belirlenmiştir.

In this research, the science and technology curriculum started to be implemented in 2005 and the science curriculum started to be implemented in 2013 have been analyzed comparatively in terms of learning outcomes. Document analysis method which is one of the qualitative research methods was used in the research. Curriculum documents and 4, 5, 6, 7th and 8th grade textbooks were used as a document. The data in were analyzed using content analysis. In the research, the then the learning outcomes of the curricula were compared and interpreted. When the structure of the learning outcomes of the curriculum documents is mutually examined, it has been determined that the learning outcomes of the 2013 science curriculum are expressed in a very general and comprehensive manner. In addition, it was determined that the learning outcomes for the 2013 Science curricula Matter and Change unit were less than one-third of all class levels except for the 7th grade compared to 2005 programs.It is determined that the 2013 programs do not includethelist of “STSE (Science, Technology, Societyand Environment), Scientific Process Skills and Affective Skills learning outcomes” and the learning outcomes related to these areas are given to the gains related to the field of knowledge dimensions of the curricula.

  • Aydın, S., & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen görüşleri: Ankara Örneği. İlköğretim Online , 9 (1), 301-315.
  • Çepni, S., & Çil, E. (2016). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı-İlkokul ve Ortaokul Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem A Yay.
  • Çıray, F., Küçükyılmaz, E.A. & Güven, M. (2015). Ortaokullar İçin Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2015) 31-56
  • Elmas, R. Aydoğdu, B. ve Saban, Y. (2014). 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
  • Eskicumalı, A., Demirtaş, Z., Erdoğan, D. G. & Arslan, S. (2014). The comparison of the science and technology curriculum and renewed science curriculum. International Journal of Human Sciences. Vol 11, Issue 1. 1077-1094.
  • Fen Bilimleri Dersi (3-8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı. (2013). http://www.eba.gov.tr/video/izle/866271d8e82c13aa94574b8bd34d31690325d81ed6009. Yayım tarihi: 12.09.2013.
  • Fen ve Teknoloji Dersi 4. Sınıf Kitabı (2012). MEB Devlet Kitapları 3. Baskı: Ankara
  • Fen ve Teknoloji Dersi 5. Sınıf Kitabı (2012). MEB Devlet Kitapları 3. Baskı: Ankara
  • Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf Kitabı (2012). MEB Devlet Kitapları 2. Baskı: Ankara
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: Güngör Keskinkılıç Yumuşak
Kurum: Necmettin Erbakan University, Educational Curriculum Department, Konya, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { buefad289474, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {596 - 613}, doi = {10.14686/buefad.289474}, title = {Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements}, key = {cite}, author = {Keskinkılıç Yumuşak, Güngör} }
APA Keskinkılıç Yumuşak, G . (2017). Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements. Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (2) , 596-613 . DOI: 10.14686/buefad.289474
MLA Keskinkılıç Yumuşak, G . "Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 596-613 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/28302/289474>
Chicago Keskinkılıç Yumuşak, G . "Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 596-613
RIS TY - JOUR T1 - Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements AU - Güngör Keskinkılıç Yumuşak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.289474 DO - 10.14686/buefad.289474 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 596 EP - 613 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.289474 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.289474 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements %A Güngör Keskinkılıç Yumuşak %T Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.289474 %U 10.14686/buefad.289474
ISNAD Keskinkılıç Yumuşak, Güngör . "Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (Haziran 2017): 596-613 . https://doi.org/10.14686/buefad.289474
AMA Keskinkılıç Yumuşak G . Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(2): 596-613.
Vancouver Keskinkılıç Yumuşak G . Comparative Analysis of 2005 Science and Technology and 2013 Science Curriculum Matter and Change Learning Area Achievements. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 613-596.