Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 507 - 523 2019-06-30

Music Performance Anxiety Levels of Students in the Music Education Graduate Program (Ankara-Gazi University Sample)
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)

Ceren DOĞAN [1] , Belir TECİMER [2]


The purpose of this study was to determine the musical performance anxiety levels of the students at Gazi University, Undergraduate Program of Music Education. It was aimed to evaluate students' musical performance anxiety levels in terms of negative performance perception, psychological vulnerability, somatic anxiety, personal supervision and physiological vulnerability. 110 students were participated in the study. "Kenny Music Performance Anxiety Inventory" which was developed by Kenny in 2004 and adapted to Turkish by Tokinan in 2013 was used for data collection. The inventory consists of 25 items. The factors of the inventory were negative performance perception, psychological vulnerability, somatic anxiety, personal supervision and physiological vulnerability. For the analysis of the data, total scores of music performance anxiety and scores of sub-dimensions were calculated. Frequency and percentage values of sub-dimensions were also given in tables. As a result of the research, it was revealed that the participants have a moderate music performance anxiety. The highest level of anxiety among sub-dimensions was personal supervision. Then, the physiological vulnerability was the secondary factor, which leads muscle tension and elevates the anxiety. It was suggested that early intervention should be provided in case of anxiety for the musical performance in the teacher candidates. 


Bu çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinin müzik performans kaygı düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin müzik performans kaygı düzeylerinin negatif performans algısı, psikolojik savunmasızlık, somatik kaygı, kişisel denetim ve fizyolojik savunmasızlık açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma verilerini toplamak amacıyla lisans programında öğrenim gören 110 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak 2004’de Kenny tarafından geliştirilen ve 2013’te Tokinan tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri” kullanılmıştır. Envanter 25 maddeden oluşmaktadır. Envanterin maddeleri negatif performans algısı, psikolojik savunmasızlık, somatik kaygı, kişisel denetim ve fizyolojik savunmasızlık olarak toplam beş faktörde dağılmaktadır.  Verilerin analizi için  öğrencilerin müzik performans kaygısı toplam puanları ve alt faktörleri toplam puanları hesaplanmıştır. Alt boyutların frekans ve yüzde değerleri de ayrıca tablolar halinde verilmiştir. Araştırma sonucunda Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2016-2017 öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrencilerin müzik performansı ile ilgili orta düzeyde kaygı duyduğu ortaya çıkmıştır. Alt boyutlar içerisinde kaygı düzeyinin en yüksek görüldüğü boyut kişisel denetimdir. Ardından fizyolojik savunmasızlık alt boyutunda dile getirilmiş olunan kas gerginliği ile ortaya çıkan kaygı durumu ikinci sırada yer almaktadır. Mesleki müzik eğitimi alan öğretmen adaylarında ortaya çıkan müzik performansı için kaygı durumunda erken müdahalede bulunulması önerilmiştir. 

  • Allen, R. (2010). Free ımprovisation and performance anxiety among piano students. Unpublished Doctoral Thesis. Boston University, Coolege of Fine Arts, United States of America.Çırakoğlu, O. C. (2013). Sahnedeki düşman: Müzisyenlerde performans kaygısı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları. 16 (32), 95-104.Çimen, G. (2001). Konser kaygısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21 (2), 125-133.Doğan, U. (2013). Ergenlerde performans kaygısını yordayan değişkenlerin modellenmesi ve buna yönelik psikoeğitim programının işlevselliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Green, B., Gallwey, T. (2015). Müziğin içsel oyunları. (B. Tecimer, Çev.) Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.Kenny, D. T. (2008). Music performance anxiety. A. Williamon (Ed.), International Handbook of Musicians’ Health and Wellbeing. Oxford, UK: Oxford University Press.Papageorgi, I., Creech, A., and Welch, G., (2011). Perceived performance anxiety in advanced musicians specializing in different musical genres. Psychology of Music. Temmuz 2011, 1-24.Salmon, P. G. (1990). A psychological perspective on musical performance anxiety: a review of the literature. Medical Problems of Performing Artists. 5(1), 2-11.Salmon, P.G. & Meyer, R.G. (1992). Coping with stesss and anxiety in musical performance. NY: Lexington Books.Tokinan, B. Ö. (2013). Kenny müzik performans kaygısı envanterini türkçe’ye uyarlama çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14 (1), 53-65.Yöndem, Z. D. (2012). Müzik öğrencilerinde algılanan performans kaygısının fiziksel, davranışsal ve bilişsel özellikleri: Nitel bir çalışma. Education and Science. 37 (166), 181-194.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7848-0572
Yazar: Ceren DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6485-4409
Yazar: Belir TECİMER
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad435272, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {507 - 523}, doi = {10.14686/buefad.435272}, title = {Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Ceren and TECİMER, Belir} }
APA DOĞAN, C , TECİMER, B . (2019). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (2) , 507-523 . DOI: 10.14686/buefad.435272
MLA DOĞAN, C , TECİMER, B . "Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 507-523 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/46051/435272>
Chicago DOĞAN, C , TECİMER, B . "Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 507-523
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği) AU - Ceren DOĞAN , Belir TECİMER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.435272 DO - 10.14686/buefad.435272 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 523 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.435272 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.435272 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği) %A Ceren DOĞAN , Belir TECİMER %T Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği) %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.435272 %U 10.14686/buefad.435272
ISNAD DOĞAN, Ceren , TECİMER, Belir . "Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 2 (Haziran 2019): 507-523 . https://doi.org/10.14686/buefad.435272
AMA DOĞAN C , TECİMER B . Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 507-523.
Vancouver DOĞAN C , TECİMER B . Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(2): 523-507.