Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 988 - 1005 2019-10-15

Liyakat Esaslı Yönetici Yetiştirme, Atama ve Değerlendirme Sistemi Değişkenlerinin Chaid Analizi ile Sınıflandırılması
Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis

Ramazan Gök [1]


Bu çalışma liyakatlı yönetici niteliklerine ilişkin Türk eğitim sistemi’nde meritokrasi, liyakat esaslı yönetici yetiştirme, atama ve değerlendirme sistemi değişkenlerinin chaid analizi ile sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Nicel araştırma yaklaşımının kullanıldığı araştırma da örneklemin seçiminde toplamda 367 öğretmen ve yöneticinin örneklem grubuna alınması yeterli olmasına rağmen geçerli 532 anket değerlendirmeye alınmıştır. Değişkenlerin sınıflandırılmasında kullanılan çok değişkenli analiz yöntemlerinden chaid analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, liyakat sistemine ilişkin bu dört bağımsız değişkenin (liyakat, yetiştirme, atama ve değerlendirme sistemi) yöneticileri niteliklerine göre liyakat düzeyi yüksek ve liyakat düzeyi düşük olarak sınıflandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Chaid analizinden elde edilen en önemli sonuçlardan birisi liyakatlı bir yetiştirme sistemi ile liyakat düzeyi yüksek daha çok yönetici yetiştirilebileceğidir. Ayrıca liyakatı temel alan bir değerlendirme sisteminin de yöneticileri liyakat düzeyine göre sınıflandırmada etkili olduğu, liyakat düzeyi yüksek olanların öncelikli atanması gerektiği görülmüştür. Tüm bunların yanı sıra liyakata ilişkin algıları düşük olan yöneticilerin çoğunluğunun liyakat düzeyinin de düşük olması sınıflandırmayı manidar kılan başka bir durumdur. Bu açıdan yönetici yetiştirme ve atama sürecinde adayların liyakat algılarının belirlenmesi ve liyakata ilişkin olumlu yüksek algıya sahip olanların yöneticilik sistemine dâhil edilirken dikkate alınması sağlıklı ve etkili bir eğitim yönetimi açısından önem taşımaktadır.
Liyakat, Yönetici Yetiştirme, Yönetici Atama, Yönetici Değerlendirme
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te İşletme Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Aksu, G. ve Karaman, H. (2016). CHAID analizi. C.O. Güzeller, (Ed.), Herkes için çok değişkenli istatistik (251-272). Ankara: Maya Akademi.
 • Aksu, G., ve Güzeller, C. O. (2016). PISA 2012 Matematik okuryazarlığı puanlarının karar ağacı yöntemiyle sınıflandırılması: Türkiye örneklemi. Eğitim ve Bilim, 41(185): 101-122.
 • Alon, S., & Tienda, M. (2007). Diversity, opportunity, and the shifting meritocracy in higher education. American Sociological Review, 72(4), 487-511.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi, 1-213.
 • Creswell, J. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications, Incorporated.
 • Creswell, J. W. (2009). Mapping the field of mixed methods research.
 • Çokluk, Ö., & Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş.(2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları, 2.
 • Doğan, N. ve Özdamar, K. (2003). CHAİD Analizi ve aile planlaması ile ilgili bir uygulama. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 23(5), 392-397.
 • Goldthorpe, J. H. (1998). Problems of meritocracy. A.H.Halsey, H. Lauder,P. Grown, A.S. Wells (Ed.), Education: Culture, Economy,Society, Oxford-New York: Oxford University Press, 663-682.
 • Kılıç, A. F. ve Güzeller, C. O. (2017). Demographic factors affecting internet using purposes of high school students. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(1), 34-45.
 • Ratner, B. (2003). Statistical modeling and analysis for database marketing: Effective techniques for mining big data. New York: Chapman & Hall/CRC.
 • Son Hing, L. S., Bobocel, D. R., Zanna, M. P., Garcia, D. M., Gee, S. S., & Orazietti, K. (2011). The merit of meritocracy. Journal of personality and social psychology, 101(3), 433.
 • Torun, Y. (2009). Meritokrasi: Adaletin terazisi mi yoksa bir adalet illüzyonu mu? Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 7(26), 89-99.
 • Weakliem, D., McQuillan, J. Ve Schauer, T. (1995). Toward meritocracy? Changing social-class differences in intellectual ability. Sociology of Education, 271-286.
 • Young, M. (1958). The rise of the meritocracy. Harmondsworth: Penguin.
 • Young, M. (1961). The rise of the meritocracy. Bristol: Penguin Books.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5432-8971
Yazar: Ramazan Gök (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad507641, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {988 - 1005}, doi = {}, title = {Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis}, key = {cite}, author = {Gök, Ramazan} }
APA Gök, R . (2019). Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 988-1005 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/507641
MLA Gök, R . "Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 988-1005 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/507641>
Chicago Gök, R . "Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 988-1005
RIS TY - JOUR T1 - Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis AU - Ramazan Gök Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 988 EP - 1005 VL - 8 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis %A Ramazan Gök %T Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Gök, Ramazan . "Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 3 (Ekim 2019): 988-1005 .
AMA Gök R . Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(3): 988-1005.
Vancouver Gök R . Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(3): 1005-988.