Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1055 - 1071 2019-10-15

Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course
Türkçe Öğretmen Adaylarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine Yönelik Hazırbulunuşluk ve Beklentilerinin Belirlenmesi

Filiz Mete [1] , Gözde Avşar [2]


The teaching of Turkish as a foreign language started with TÖMER, which was first established in 1984 in Ankara University and continues in many universities. It has been possible to teach Turkish as a foreign language within the scope of the programs which educate Turkish teachers even as only one course (3rd grade 6th semester) in 22 years. The course, which was called as Turkish Teaching to Foreigners, was one of the compulsory courses taught in the departments of Turkish Language Teaching in 2006 by rearranging the programs taught in the faculties of education. The purpose of this study is to determine the readiness and expectations of the students in the 3rd year (Spring) 6th semester in Turkish Language Teaching Program. In this study, qualitative research was adopted and face-to-face interview technique was used. A total of 108 participants were interviewed. The collected data were subjected to content analysis. It can be said that there is a clear difference in the readiness and expectations of the participants on the subject and that this course can only be realized in order to raise awareness about the subject in a one-semester and 2-hour training week.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi kurumsal anlamda ilk kez 1984 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan TÖMER ile başlamış ve hâlen birçok üniversitede devam etmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin ise sadece bir ders olarak (3. sınıf 6. dönem) bile üniversitelerin Türkçe öğretmeni yetiştiren programları kapsamına girmesi 22 yılda mümkün olmuştur. Yabancılara Türkçe öğretimi adıyla açılan ders, 2006 yılında eğitim fakültelerinde öğretimi yapılan programların yeniden düzenlenmesiyle Türkçe öğretmenliği bölümlerinde okutulan zorunlu derslerden biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkçe Öğretmenliği Programında zorunlu dersler arasında 3. Yıl (Bahar) 6. Yarıyılda Yabancılara Türkçe Öğretimi adıyla yer alan derse yönelik öğrencilerin hazırbulunuşluk ve beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma benimsenmiş ve yüz yüz görüşme tekniği kullanılmıştır. Toplam 108 katılımcıyla görüşülmüştür. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcıların konuyla ilgili hazırbulunuşluklarında ve beklentilerinde bariz farklılıklar olduğu ve sadece bir yarıyıl ve haftada 2 saatlik bir eğitim sürecinde söz konusu dersin ancak konuyla ilgili farkındalık oluşturmak üzere gerçekleştirilebileceği söylenebilir.

  • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi, [A qualitative interview method: focus group interview] Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.
  • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2018). https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ (7.09.2018)
  • Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü, 2017 Yılı Göç İstatistik Raporu [2017 Migration Statistics Report]; https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/38492657_2017-yili-goc-istatistik-raporu-ocak-2018.pdf (7.09.2018)
  • MEB, (2013). Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına yönelik eğitim öğretim hizmetleri genelgesi raporu [Circular on education and training services for Syrian citizens under temporary protection in Turkey], http://fethiye.meb.gov.tr/meb iys_dosyalar/2013 10/02093016 scannedimage24.pdf (8.09.2018)MEB, (2016). PICTES Projesi, https://pictes.meb.gov.tr/ (19.09.2018)
  • Şeker, B. D. ve Arslan Z. (2015). Eğitim sürecinde mülteci çocuklar: Sosyal psikolojik bir değerlendirme [Refugee children in the educational process: A social psychological assessment], Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86-105.
  • UNICEF (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler bilgi notu [Syrian refugees in Turkey annotation], http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Subat%202016_3.pdf (17.09.2018)
  • Yavuz, Ö., Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği [Education in school age children in emergencies: The Case of Syrian refugees in Turkey], Göç Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 175 – 199.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences], Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8835-3884
Yazar: Filiz Mete (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacettepe University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4641-823X
Yazar: Gözde Avşar
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad585459, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1055 - 1071}, doi = {10.14686/buefad.585459}, title = {Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course}, key = {cite}, author = {Mete, Filiz and Avşar, Gözde} }
APA Mete, F , Avşar, G . (2019). Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 1055-1071 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/585459
MLA Mete, F , Avşar, G . "Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 1055-1071 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/585459>
Chicago Mete, F , Avşar, G . "Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 1055-1071
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course AU - Filiz Mete , Gözde Avşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1055 EP - 1071 VL - 8 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course %A Filiz Mete , Gözde Avşar %T Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Mete, Filiz , Avşar, Gözde . "Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 3 (Ekim 2019): 1055-1071 .
AMA Mete F , Avşar G . Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(3): 1055-1071.
Vancouver Mete F , Avşar G . Determination of Readiness and Expectations of Turkish Teacher Candidates for Teaching Turkish to Foreigners Course. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(3): 1071-1055.