Owner

Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya University, Rector

On behalf of Çankaya University

  

Baş Editör

Doç. Dr. Ziya ESEN

Turkey
ziyaesen@cankaya.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Editör

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alan Editörleri


Prof. Dr. Erdoğan DOĞDU

Turkey
edogdu@cankaya.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hayri SEVER

Turkey
sever@cankaya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8261-0675
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Shan SUTHAHARAN

United States
s_suthah@uncg.edu
Konular: Mühendislik,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: The University of North Carolina at Greensboro

Reza HASSANPOUR

Turkey
reza@cankaya.edu.tr
Konular: Mühendislik

Doç. Dr. Hakan MARAŞ

Turkey
hhmaras@cankaya.edu.tr
Konular: Mühendislik,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Alan Editörleri

Prof. Dr. Selçuk GEÇİM

Turkey
gecim@cankaya.edu.tr
Konular: Görüntü İşleme,Yarı İletkenler
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Yahya BAYKAL

Turkey
y.baykal@cankaya.edu.tr
Konular: Haberleşme,Optik, Fotonik
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İres İSKENDER

Turkey
ires@cankaya.edu.tr
Konular: Mühendislik,Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Alan Editörleri

Prof. Dr. Ferda Can ÇETİNKAYA

Turkey
cetinkaya@cankaya.edu.tr
Konular: Mühendislik,Üretim ve Hizmet Sistemleri
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mustafa Alp ERTEM

Turkey
alpertem@cankaya.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Alan Editörleri

Prof. Dr. Mustafa GÖĞÜŞ

Turkey
mgogus@cankaya.edu.tr
Konular: Akışkanlar Mekaniği,Hidromekanik
Kurum: Çankaya University

Makine Mühendisliği Alan Editörleri

Prof. Dr. Kemal Sıtkı İDER

Turkey
kider@cankaya.edu.tr
Konular: Makine Teorisi ve Dinamiği
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU

Turkey
hasmet@cankaya.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Alan Editörleri

Mekatronik Mühendisliği Alan Editörleri

Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Turkey
mgulgec@cankaya.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği

Dergi Yayın Yöneticisi

Öğretim Görevlisi Ezgi BÜTEV ÖCAL

Turkey
ebutev@cankaya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7347-5125
Konular: Malzeme Bilimi
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ