Yazarlar için Yönerge

1- MAKALE YAZIMI

CUJSE'ye gönderilen makaleler İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale yazımı için tercih edilen programlar LaTeX ve Word olup; yazarlar ilgili şablonları aşağıda belirtilen bağlantılardan indirebilirler. 

Şablonlar: WordLaTeX

Makale gönderme sürecinde, CUJSE kör inceleme süreci yürüttüğü için, yazarlar biri tam metin diğeri ise makalenin kör bir kopyası olmak üzere en az iki doküman yüklemelidir. İlk dosya için (tam metin), yazarlar gönderim dosyası türünü "Full Text" olarak, ikinci dosya için ise (kör kopya), yazarlar gönderim dosyası türünü "Source Text" olarak seçmelidir.

Kaynakların, tabloların ve şekillerin de bulunduğu makalelerin uzunluğu makale türüne bağlıdır. Orijinal araştırma kağıtları 25 sayfayı, kısa makaleler 12 sayfayı ve inceleme makaleleri ise 40 sayfayı geçmemelidir.

Gönderilerin imzalanmış dergi başvuru formunu içermesi gerekir.


2- MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

Çankaya Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Dergisi'ne sunulan bir makalenin değerlendirilmesinde 4 ana aşama bulunmaktadır.

1- Ön Değerlendirme Süreci
Makaleye konu alanına göre bir Alan Editörü atanır. Alan Editörü, yazarın makaleyi yazarken derginin "Amaç ve Kapsam" ve "Yayın İlkeleri" kriterlerine uygun olarak yazıp yazmadığını kontrol ederek makalenin ön değerlendirmesini yapar. Uygun görülen makaleler daha sonra en az iki hakeme gönderilir.

2- Hakemlerin Değerlendirmesi
Hakemler, makalenin bilimsel içeriğini değerlendirerek saha editörüne ayrıntılı bir hakem raporu sunar.

3- Nihai Karar Süreci
Hakemlerin yaptığı değerlendirmelere uygun olarak Alan Editörü, bir değerlendirme raporuyla birlikte Baş Editöre "kabul", "küçük revizyonlar", "büyük revizyonlar" veya "reddetme" gibi bir yayın kararı önermektedir. Bu öneriye dayanarak Baş Editör, nihai kararını vererek karar mektubunu yazarlara gönderir. 

4- Kabul Edilen Makaleler
Kabul edilen makaleler, İngilizce kontrolü ve son düzenlenmelerin yapılması için dergi tarafından atanmış görevlilere gönderilir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, bildiriler derginin uygun olan ilk sayısında yayınlanacaktır.

Makale kabülünden sonra, yazar (lar) bağlantıdaki telif hakkı formunu yayıncıya göndermekle yükümlüdür.