Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 307 - 318, 19.12.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.560116

Öz

Bu çalışmanın ana amacı üniversite kampüslerinde oluşan ambalaj atıklarının yaşam döngüsü analizi ile çevresel etkilerinin belirlenmesidir. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde toplanan ambalaj atıkları çalışmanın fonksiyonel birimi olarak seçilmiş olup, bu kapsamda öncelikle mühendislik fakültesinde oluşan ambalaj atığı çeşitleri ve miktarları belirlenmiştir. Yaşam döngüsü analizi için Simapro 8.4 programı ve CML-IA etki kategorisi kullanılmıştır. Bu yöntemin etki grupları abiyotik tükenme, abiyotik tükenme (fosil yakıtlar), küresel ısınma, ozon tabakası tahribatı, insan toksisitesi, tatlı su ekotoksisitesi, deniz ekotoksisitesi, karasal ekotoksisite, fotokimyasal oksidasyon, asidifikasyon ve ötrofikasyondur. Sistem sınırları karışık ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, atık ayırma ve geri dönüşüm tesisinde ayrılması, kâğıt-kartonun preslenip, metal ve camın preslenmeden geri dönüşüm firmalarına satılması, plastik atıkların kırılıp, granül haline getirildikten sonra plastik üreticilerine satılması, geri kalan artıkların ve geri dönüştürülemeyen malzemelerin yakma tesisinde bertarafını içermektedir. Bu çalışmada ambalaj atığı yönetimi için 2 alternatif senaryo uygulanmış olup, ilk senaryoda ambalaj atıkları geri dönüştürülürken, 2. senaryoda düzenli depolamaya bertaraf için gönderilmiştir. Sonuçlara baktığımızda, ambalaj atıklarının geri dönüşümü çevresel etkileri azaltırken, depolanması deniz ekotoksisitesi, insan toksisitesi, tatlı su ekotoksisitesi ve fosil yakıtların abiyotik tüketiminde olumsuz etkiler göstermiştir. 

Kaynakça

 • Anonim 2017. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 30283, 27.12.2017.
 • Anonim 2019a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. http://sifiratik.gov.tr/ (26.04.2019)
 • Anonim 2019b. İstanbul Teknik Üniversitesi. http://www.yesilkampus.itu.edu.tr/ (26.04.2019)
 • Anonim 2019c. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. https://ncc.metu.edu.tr/tr/yesil-kampus (26.04.2019)
 • Anonim 2019d. Boğaziçi Üniversitesi. http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/ Kampus_Yasami /Kampus YesilKampus (26.04.2019)
 • Anonim 2019e. Sakarya Üniversitesi. http://www.sakarya.edu.tr/tr (26.04.2019)
 • Banar M., Cokaygil Z., Ozkan A., 2009. Life Cycle Assessment Of Solid Waste Management Options For Eskişehir, Turkey. Waste Management 29:54-62.
 • Cherubini F., Bargigli S., UlgiatiS., 2009. Life Cycle Assessment (LCA) of Waste Management Strategies: Landfilling, Sorting Plant and Incineration Energy, 34:2116-2123.
 • Erses Yay A.S., 2015. Application of life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste management: a case study of Sakarya. Journal of Cleaner Production, 94: 284-293.
 • Geyhan Y.E., Çiftçi Y.G., Çiftçioğlu A.G.A., Kadirgan M.A.N., 2016. Environmental Analysis of Different Packaging Waste Collection Systems For Istanbul-Turkey Case Study, Resources Conservation And Recycling, 107:27-37.
 • Güneralp S.,Aydıner F.,Tok M., Ayaz M., Babacan M., Akbaş B., Değirmenci S., Uzun S., Kıvan B., Saban E., 2017 Sakarya Üniversitesi Atık Yönetim Planı, Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Herva M., Neto B., Roca E., 2014. Environmental Assessment of The Integrated Municipal Solid Waste Management System in Porto (Portugal). Journal Of Cleaner Production,70:183-193.
 • Pelesaraei N.A., Bayat R., Bandbafha H.H., Afrasyabi H., Chau K., 2017. Modeling of Energy Consumption and Environmental Life Cycle Assessment for Incineration and Landfill Systems of Municipal Solid Waste Management-A Case Study in Tehran Metropolis of Iran. Journal Of Cleaner Production, 148:427-440.
 • Özeler D.,Yetis Ü., Demirer G.N., 2006. Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management Methods: Ankara Case Study. Environment International, 32:405-411.

Determination of Environmental Effects of Packaging Wastes by Life Cycle Analysis: A Case Study of An Engineering Faculty

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 307 - 318, 19.12.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.560116

Öz

The aim of this study is to determine the environmental impacts of packaging wastes in universities by life cycle analysis. The functional unit of the study was selected as the packaging wastes collected in the Engineering Faculty of Sakarya University in 2017. In this context, the packaging waste types and amounts which were formed in the engineering faculty were determined. SimaPro 8.4 software program and CML-IA effect category were used for life cycle analysis. The effect groups of the method are abiotic depletion, abiotic depletion (fossil fuels), global warming, ozone depletion, human toxicity, freshwater aquatic ecotoxicity, marine aquatic ecotoxicity, terrestrial ecotoxicity, photochemical oxidation, acidification and eutrophication. System boundaries include collection of mixed packaging waste, transportation, separation of the mixed packaging in the sorting and recycling plant, selling pressed papers, cardboards, unpressed metals and glasses to the relevant companies, recycling of plastics into granulated form and its sale to plastic producers, and disposal of residual waste or non-recyclable materials by incineration. In the study, 2 alternative scenarios were modeled for packaging waste management. One of them is recycling and the other is landfilling of the packaging waste collected in the engineering faculty. Finally, the results indicated that recycling of packaging materials reduce the negative environmental impacts and landfilling of packaging waste indicates higher negative impacts on the marine aquatic ecotoxicity, human toxicity, freshwater aquatic ecotoxicity and abiotic depletion (fossil fuels).

 

Kaynakça

 • Anonim 2017. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 30283, 27.12.2017.
 • Anonim 2019a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. http://sifiratik.gov.tr/ (26.04.2019)
 • Anonim 2019b. İstanbul Teknik Üniversitesi. http://www.yesilkampus.itu.edu.tr/ (26.04.2019)
 • Anonim 2019c. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. https://ncc.metu.edu.tr/tr/yesil-kampus (26.04.2019)
 • Anonim 2019d. Boğaziçi Üniversitesi. http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/ Kampus_Yasami /Kampus YesilKampus (26.04.2019)
 • Anonim 2019e. Sakarya Üniversitesi. http://www.sakarya.edu.tr/tr (26.04.2019)
 • Banar M., Cokaygil Z., Ozkan A., 2009. Life Cycle Assessment Of Solid Waste Management Options For Eskişehir, Turkey. Waste Management 29:54-62.
 • Cherubini F., Bargigli S., UlgiatiS., 2009. Life Cycle Assessment (LCA) of Waste Management Strategies: Landfilling, Sorting Plant and Incineration Energy, 34:2116-2123.
 • Erses Yay A.S., 2015. Application of life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste management: a case study of Sakarya. Journal of Cleaner Production, 94: 284-293.
 • Geyhan Y.E., Çiftçi Y.G., Çiftçioğlu A.G.A., Kadirgan M.A.N., 2016. Environmental Analysis of Different Packaging Waste Collection Systems For Istanbul-Turkey Case Study, Resources Conservation And Recycling, 107:27-37.
 • Güneralp S.,Aydıner F.,Tok M., Ayaz M., Babacan M., Akbaş B., Değirmenci S., Uzun S., Kıvan B., Saban E., 2017 Sakarya Üniversitesi Atık Yönetim Planı, Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Herva M., Neto B., Roca E., 2014. Environmental Assessment of The Integrated Municipal Solid Waste Management System in Porto (Portugal). Journal Of Cleaner Production,70:183-193.
 • Pelesaraei N.A., Bayat R., Bandbafha H.H., Afrasyabi H., Chau K., 2017. Modeling of Energy Consumption and Environmental Life Cycle Assessment for Incineration and Landfill Systems of Municipal Solid Waste Management-A Case Study in Tehran Metropolis of Iran. Journal Of Cleaner Production, 148:427-440.
 • Özeler D.,Yetis Ü., Demirer G.N., 2006. Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management Methods: Ankara Case Study. Environment International, 32:405-411.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Temel Bilimler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serpil GÜNERALP Bu kişi benim
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8611-2705
Türkiye


Aliye Suna ERSES YAY (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7853-6997
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { comufbed560116, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {307 - 318}, doi = {10.28979/comufbed.560116}, title = {Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {Güneralp, Serpil and Erses Yay, Aliye Suna} }
APA Güneralp, S. & Erses Yay, A. S. (2019). Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 307-318 . DOI: 10.28979/comufbed.560116
MLA Güneralp, S. , Erses Yay, A. S. "Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 307-318 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comufbed/issue/50563/560116>
Chicago Güneralp, S. , Erses Yay, A. S. "Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 307-318
RIS TY - JOUR T1 - Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği AU - Serpil Güneralp , Aliye Suna Erses Yay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28979/comufbed.560116 DO - 10.28979/comufbed.560116 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 318 VL - 5 IS - 2 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.560116 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.560116 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği %A Serpil Güneralp , Aliye Suna Erses Yay %T Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 5 %N 2 %R doi: 10.28979/comufbed.560116 %U 10.28979/comufbed.560116
ISNAD Güneralp, Serpil , Erses Yay, Aliye Suna . "Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 307-318 . https://doi.org/10.28979/comufbed.560116
AMA Güneralp S. , Erses Yay A. S. Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 307-318.
Vancouver Güneralp S. , Erses Yay A. S. Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 307-318.
IEEE S. Güneralp ve A. S. Erses Yay , "Ambalaj Atıklarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi İle Belirlenmesi: Mühendislik Fakültesi Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 307-318, Ara. 2019, doi:10.28979/comufbed.560116

 14421         download