Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2459-1580 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://fbe.dergi.comu.edu.tr/


About Us

PUBLISHER: Çanakkale Onsekiz Mart University, Graduate School of Natural and Applied Sciences

OWNER: Rectorate of Çanakkale Onsekiz Mart University : Prof. Dr. Sedat MURAT (Rector)    

FREQUENCY: Biannual (May / December)

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences (http://fbe.dergi.comu.edu.tr/) is a double-blind reviewed scientific journal that publishes 2 issues (May and December) in a year. This journal publishes articles in Turkish and English. Experimental and theoretical progressive works related to following areas are published in this journal;

-Scientific articles prepared by using a part or all obtained results from doctoral (PhD) and master studies,

-Original Research articles,

-Review articles,

-Technical reports,

e-ISSN 2459-1580

Aim

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences is an international, scholarly and scientific journal that publishes research works on fundamental and applied sciences. At least two potential reviewers who are experts in their fields are selected by the editorial board of the journal to evaluate the submitted articles. All submitted articles first go through the editorial reviewing and then double-blind reviewing processes. Due to the interdisciplinary nature of this journal, author(s) are expected to write article(s) in a way that the readers of all other branches of science can understand clearly and easily.

Scope

Research areas accepted by our journal are listed below:

 Computer Engineering                                                                             

 Information Systems                                             

 Bioengineering                                                      

 Industrial Engineering

 Electric–Electronic Engineering

● Food Engineering

 Genetic Engineering

 Civil Engineering

 Geometric Engineering

 Cartography Engineering

 Geophysical Engineering

 Geological Engineering

 Chemical Engineering

 Mechanical Engineering

 Meteorological Engineering

 Mining Engineering

 Metallurgy and Materials Engineering

 Nanotechnology Engineering

 Marine Sciences and Technology

 Agricultural Sciences

 Biological Sciences

 Geographic Information Technologies

 Natural Disaster Management

 Energy Resources and Management

 Industrial Engineering

 Physics

 Real Estate Development

 Statistics

 Occupational Health and Safety

 Chemistry

 Architecture

 Landscape Architecture

 Mathematics

 Space Science and Technology

 Automotive

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences

e-ISSN 2459-1580 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Cover Image


About Us

PUBLISHER: Çanakkale Onsekiz Mart University, Graduate School of Natural and Applied Sciences

OWNER: Rectorate of Çanakkale Onsekiz Mart University : Prof. Dr. Sedat MURAT (Rector)    

FREQUENCY: Biannual (May / December)

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences (http://fbe.dergi.comu.edu.tr/) is a double-blind reviewed scientific journal that publishes 2 issues (May and December) in a year. This journal publishes articles in Turkish and English. Experimental and theoretical progressive works related to following areas are published in this journal;

-Scientific articles prepared by using a part or all obtained results from doctoral (PhD) and master studies,

-Original Research articles,

-Review articles,

-Technical reports,

e-ISSN 2459-1580

Aim

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences is an international, scholarly and scientific journal that publishes research works on fundamental and applied sciences. At least two potential reviewers who are experts in their fields are selected by the editorial board of the journal to evaluate the submitted articles. All submitted articles first go through the editorial reviewing and then double-blind reviewing processes. Due to the interdisciplinary nature of this journal, author(s) are expected to write article(s) in a way that the readers of all other branches of science can understand clearly and easily.

Scope

Research areas accepted by our journal are listed below:

 Computer Engineering                                                                             

 Information Systems                                             

 Bioengineering                                                      

 Industrial Engineering

 Electric–Electronic Engineering

● Food Engineering

 Genetic Engineering

 Civil Engineering

 Geometric Engineering

 Cartography Engineering

 Geophysical Engineering

 Geological Engineering

 Chemical Engineering

 Mechanical Engineering

 Meteorological Engineering

 Mining Engineering

 Metallurgy and Materials Engineering

 Nanotechnology Engineering

 Marine Sciences and Technology

 Agricultural Sciences

 Biological Sciences

 Geographic Information Technologies

 Natural Disaster Management

 Energy Resources and Management

 Industrial Engineering

 Physics

 Real Estate Development

 Statistics

 Occupational Health and Safety

 Chemistry

 Architecture

 Landscape Architecture

 Mathematics

 Space Science and Technology

 Automotive

Volume 6 - Issue 1 - May 22, 2020
 1. Observing the Water Quality in the Vicinity of Green Ports Located in the Marmara Sea, Turkey
  Pages 1 - 13
  Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
 2. Comparison of Maximum Power Point Tracking Techniques on Photovoltaic Panels
  Pages 14 - 29
  Evren İŞEN , Akif ŞENGÜL
 3. A Comparative Study of Three Brassicaceae Vegetables Grown in Canakkale: Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Pulp and Juice Samples of Radish (Raphanus sativus L.), Cabbage (Brassica oleracea L. var capitata L) and Cauliflower (Brassica oleracea L.)
  Pages 30 - 38
  Ferah CÖMERT ÖNDER , Nuriye DOĞRULAR , Ecem GÜZDÜZALP , Sedef BARLAK , Mehmet AY
 4. Çanakkale İlinde Leek yellow stripe virus Enfeksiyonunun Güncel Durumu ve İki farklı Gen Bölgesine Göre Kısmi Moleküler Karakterizasyonu
  Pages 39 - 48
  Merve SARI , Ali KARANFİL , Savaş KORKMAZ
 5. Sol-jel Yöntemi ile Kaplanan Nb2O5 İnce Filmlerin Karakterizasyonu
  Pages 49 - 56
  Tuğçe ATAŞER
 6. Benzimidazol-Oksadiazol Türevlerinin Sentezi ve Candida Türleri Üzerindeki Etkileri
  Pages 57 - 65
  Ulviye ACAR ÇEVİK , Derya OSMANİYE , Begüm Nurpelin SAĞLIK
 7. Optoelektronik Uygulamalar için Nb+5 Katkılı Çinko Borat Camların Sentezi ve Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 66 - 80
  Gökhan KILIÇ , U. Gökhan İŞSEVER
 8. Manisa İli’nde Çiftçilerin Tarım İlaçları Kullanımı Konusundaki Bilinç Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması
  Pages 81 - 92
  Mehmet ERDİL , Osman TİRYAKİ
 9. Eksik Hidrolojik Verilerin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Tahmini
  Pages 93 - 104
  Kemal SAPLIOĞLU , Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK , Fatih Ahmet ŞENEL
 10. Epifragma Mineral Bileşiminin ve Oluşum Sürecinin Dört Kara Salyangozu Türünde (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) İncelenmesi
  Pages 105 - 111
  Hülya ŞEREFLİŞAN
 11. Sıvı Sintilasyon Spektrometrik Yöntemle İçme Sularında Trityum Anali-zi ve Belirsizlik Bütçesinin Hazırlanması
  Pages 112 - 121
  Nazife ASLAN
 12. Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi
  Pages 122 - 132
  Müge ENSARİ ÖZAY , Gülçin ÖZCAN
 13. İşyerlerinde Ramak Kala Bildirimlerinin İş Kazalarına Etkisi ve İnşaat Sektöründe Uygulama
  Pages 133 - 143
  Orkun DALYAN , Mehmet PİŞKİN
 14. Sürdürülebilir Afet Lojistiğine Yönelik İdeal Afet Depo Yeri Seçimi: Giresun İli Örneği
  Pages 144 - 165
  Mustafa ERGÜN , Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ
 15. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kabuk Hızı Değişimlerinin Yoğun Sismik Dizilim ile İncelenmesi
  Pages 166 - 179
  Ahu KOMEC MUTLU , Musavver Didem CAMBAZ
 16. Interactions of Native and Denatured Whey Proteins with Caseins and Polysaccharides
  Pages 180 - 189
  Alev Emine İNCE COŞKUN , Semih ÖTLEŞ