Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2757-5195 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://jarna.dergi.comu.edu.tr/


Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences

e-ISSN 2757-5195 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://jarna.dergi.comu.edu.tr/
Cover Image


Volume 6 - Issue 2 - Dec 29, 2020
 1. Farklı Marinasyon Formülasyonları ile Hazırlanmış Hindi Göğüs Etlerinin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri
  Pages 190 - 205
  Sinem AKYÜZ, Onur GÜNEŞER, Buşra Nur ESEN
 2. Origanum onites ve Ocimum basilicum’un blaCTX-M Pozitif Enterobacteriaceae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi
  Pages 206 - 216
  Seda ÖZDİKMENLİ TEPELİ
 3. Deniz Ekosisteminde Bakteriyel Roller; Türkiye Denizleri Örneği
  Pages 217 - 230
  Gülşen ALTUĞ, Mine ÇARDAK, Pelin ÇİFTÇİ, Sevan GÜRÜN, Samet KALKAN
 4. Sızma Zeytinyağı Fenoliklerinin İnsan Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinde Oksidatif Mitokondriyal ve Nükleer DNA Hasarına Karşı Etkisi
  Pages 231 - 238
  Özlem EROL TINAZTEPE
 5. Betonların Elastik Modül Hesabında Poisson Oranının Önemi
  Pages 239 - 252
  Nevbahar EKİN
 6. Çanakkale Boğazı, Özbek Denizel Sekisi Oluşum Yaşı için ESR Tekniği ile bir Ön Değerlendirme
  Pages 253 - 263
  Tolga KOMUT, Sevinç KAPAN
 7. O-C Analysis of Algol-type Eclipsing Binary UU And
  Pages 264 - 270
  Oğuz ÖZTÜRK
 8. Ekmeklik Buğdayda Saman Malçının Fotosentezle İlişkili Bazı Tarımsal Özelliklere ve Verime Etkisi
  Pages 271 - 282
  Muhammed Alim YILMAZ, Aydın AKKAYA
 9. Termal Turizm Yapıları Özelinde Mimari Kimlik Analizi ve Etkileşim Şemasının Oluşturulması: Pamukkale – Karahayıt Örneği
  Pages 283 - 302
  Ayten Begüm AKÖZ ÇEVRİMLİ, Şefika Gülin BEYHAN
 10. A Wet-Stock Management and Leak Detection System for Fuel Tanks
  Pages 303 - 316
  Ayşe Nur DALMAN, Murat Oluş ÖZBEK
 11. Influence of A Novel Catalysis on The Pyrolysis Yields Obtained by Two Different Reactors
  Pages 317 - 327
  Mert KILINÇEL, Ethem TOKLU, Fikret POLAT
 12. Estimation of the Climate Preference Between Two Lineages of Europe-an Ground Squirrel Using Maximum Entropy Modeling
  Pages 328 - 341
  Sadık DEMİRTAŞ
 13. Reduction Behavior of Olanzapine and Its Differential Pulse Voltammetric Determination in Human Urine and Pharmaceuticals
  Pages 342 - 352
  Sultan YAĞMUR
 14. Identification of Leverage Points in Principal Component Regression and r-k Class Estimators with AR(1) Error Structure
  Pages 353 - 363
  Tuğba SÖKÜT
 15. Monte Carlo Simulation of the Gamma-Ray Transmissions for the newly Designed Shielding Blocks used in Radiotherapy
  Pages 364 - 377
  Nuray YAVUZKANAT, Hazal Burcu SARAÇ KÜREM
 16. Sındırgı Fayı ve Düvertepe Fay Zonu Yakın Civarının Kinematik ve Sismotektonik Özellikleri: Batı Anadolu (Türkiye)
  Pages 378 - 395
  Erdem GÜNDOĞDU, Suha OZDEN, Tolga BEKLER
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences 2459-1580 0 2015-2021
Indexes and Platforms