e-ISSN: 2757-5195
Founded: 2015
Period: Quarterly
Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart University
Cover Image
       

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://jarna.dergi.comu.edu.tr/) 2021 yılından itibaren yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli, Uluslararası ve bilimsel bir dergidir. 2018 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır. Derginin yazım dili  İngilizce ve Türkçe’dir (%70 ağırlıkla İngilizce makaleler kabul edilmektedir). Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Herhangi bir değerlendirme, işlem yada yayın ücreti talep etmeden yayınlanır.

e-ISSN 2757-5195

Journal History

2021 - Volume: 7 Issue: 4

Research Article

Sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) bitkisine farklı dozlarda molibden uygulamasının bazı elementlerin miktarına etkisi

Research Article

Lityum-iyon pillerin faz değişim malzemeleri kullanılarak soğutulmasının deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Classification of Invoice Images by Using Convolutional Neural Networks

Research Article

Growth and Feeding Ecology of a Small-Bodied Freshwater Fish Species Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) in an Artificial Water Body of an Island Ecosystem (Gökçeada, Turkey)

Research Article

Portakal Kabuğu Atığı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Nikel(II) İyonla-rının Adsorpsiyonu: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

Research Article

Analyzing The Encountered Problems and Possible Solutions of Converting Relational Databases to Graph Databases

Research Article

Process Improvement in a Financial Institution with Value Stream Mapping and Simulation Technique