e-ISSN: 2757-5195
Founded: 2015
Period: Quarterly
Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart University
Cover Image
       

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://jarna.dergi.comu.edu.tr/) 2021 yılından itibaren yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli, Uluslararası ve bilimsel bir dergidir. 2018 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır. Derginin yazım dili  İngilizce ve Türkçe’dir (%70 ağırlıkla İngilizce makaleler kabul edilmektedir). Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Herhangi bir değerlendirme, işlem yada yayın ücreti talep etmeden yayınlanır.

e-ISSN 2757-5195

Journal History

2021 - Volume: 7 Issue: 3

Research Article

Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Research Article

Yedi Akdeniz Lamiaceae Türünün Duman ve Duman Kökenli Bileşiklere Olan Çimlenme Tepkisi

Research Article

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güvenlik İkliminin Belirlenmesinde Kadercilik Algısının Rolü: Kimya Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Research Article

The effect of blue traps on different locations in cherry orchard for catching of Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae)

Research Article

Sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) bitkisine farklı dozlarda molibden uygulamasının bazı elementlerin miktarına etkisi

Research Article

Lityum-iyon pillerin faz değişim malzemeleri kullanılarak soğutulmasının deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Classification of Invoice Images by Using Convolutional Neural Networks

Research Article

Investigation of the Services Provided for the Disabled People in terms of Occupational Safety in Çanakkale

Research Article

Growth and Feeding Ecology of a Small-Bodied Freshwater Fish Species Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) in an Artificial Water Body of an Island Ecosystem (Gökçeada, Turkey)

Research Article

Portakal Kabuğu Atığı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Nikel(II) İyonla-rının Adsorpsiyonu: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar