e-ISSN: 2757-5195
Founded: 2015
Period: Monthly
Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart University
Cover Image
       

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://jarna.dergi.comu.edu.tr/) 2021 yılından itibaren yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli, Uluslararası ve bilimsel bir dergidir. 2018 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır. Derginin yazım dili  İngilizce ve Türkçe’dir (%70 ağırlıkla İngilizce makaleler kabul edilmektedir). Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Herhangi bir değerlendirme, işlem yada yayın ücreti talep etmeden yayınlanır.

e-ISSN 2757-5195

Contact Journal History

2022 - Volume: 8 Issue: 1

Research Article

Lityum-iyon pillerin faz değişim malzemeleri kullanılarak soğutulmasının deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Portakal Kabuğu Atığı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Nikel(II) İyonla-rının Adsorpsiyonu: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

Research Article

Analyzing The Encountered Problems and Possible Solutions of Converting Relational Databases to Graph Databases

Research Article

Process Improvement in a Financial Institution with Value Stream Mapping and Simulation Technique

Research Article

The anatomical properties of Salvia section (Lamiaceae) in central district of Mardin (Turkey) and their taxonomic implications

Research Article

The Effect of Vertical Earthquake Motion on Structural Behaviour in Steel Structures in Different Seismic Zones

Research Article

Controllable Electrochemical Synthesis and Photovoltaic Performance of Bismuth Oxide/Graphene Oxide Nanostructure Arrays

Research Article

Performance Analysis of Dimming Methods in Visible Light Communication Systems

Research Article

Application of Fuzzy Sliding Mode Control with Moving Sliding Surface to Rotary Inverted Pendulum

Research Article

TÜRKİYE’NİN DENİZEL ÇEVRE YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ