Yıl 2016, Cilt 41 , Sayı 1, Sayfalar 161 - 163 2016-03-23

A rare hematological complication of visceral leishmaniasis: hemophagocytic syndrome
Visseral leishmaniazisin nadir bir hematolojik komplikasyonu: hemofagositik sendrom

Soner SOLMAZ [1] , Can BOĞA [2] , İlknur KOZANOĞLU [3] , Süheyl ASMA [4] , Tuba TURUNÇ [5] , Yusuf DEMİROĞLU [6]


The term “hemophagocytosis” describes the pathologic finding of activated macrophages, engulfing erythrocytes, leukocytes, platelets and their precursor cells. This phenomenon is an important finding in patients with hemophagocytic syndrome. It is a distinct clinical entity characterized by fever, pancytopenia, splenomegaly and hemophagocytosis in bone marrow, liver and lymph nodes. Hemophagocytic syndrome can be classified according to the underlying etiology into either primary (genetic) or secondary (acquired). Severe infections, malignancies, rheumatologic disorders and some metabolic diseases can lead to secondary hemophagocytic syndrome. Infection-associated hemophagocytic syndrome implicating Leishmania is very rare and often difficult to diagnose. Therefore, we aimed to report a young boy with Visceral Leishmaniasis associated hemophagocytic syndrome.
Hemofagositoz terimi, aktive makrofajlari, fagosite edilmiş eritrosit, lökosit, trombosit ve onların öncül hücrelerini tarif etmektedir. Bu fenomen, hemofagositik sendromun önemli bir bulgusudur. Hemofagositik sendrom, ateş, pansitopeni, splenomegali ve kemik iliği, karaciğer ile lenf nodunda hemofagositoz ile karakterizedir. Hemofagositik sendrom, altta yatan etyolojiye göre primer (genetik) ve sekonder (kazanılmış) olmak üzere sınıflandırılabilir. Ağır enfeksiyonlar, kanserler, romatolojik hastalıklar ve bazı metabolik hastalıklar sekonder hemofagositik sendroma neden olabilmektedir. Leishmania’ nın neden olduğu enfeksiyon ilişkili hemofagositik sendrom çok nadirdir ve sıklıkla tanıda zorluklara yol açmaktadır. Bundan dolayı Visseral Leishmaniazis ilişkili hemofagotik sendromlu genç bir hasta sunulması amaçlanmıştır.
Birincil Dil en
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Soner SOLMAZ

Yazar: Can BOĞA

Yazar: İlknur KOZANOĞLU

Yazar: Süheyl ASMA

Yazar: Tuba TURUNÇ

Yazar: Yusuf DEMİROĞLU

Tarihler

Kabul Tarihi : 30 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2016

MLA Solmaz, S , Boğa, C , Kozanoğlu, İ , Asma, S , Turunç, T , Demi̇roğlu, Y . "A rare hematological complication of visceral leishmaniasis: hemophagocytic syndrome" . Cukurova Medical Journal 41 (2016 ): 161-163 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/22128/237678>