Cukurova Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Period Quarterly | Founded: 1976 | Publisher Cukurova University |


Cukurova Medical Journal (formerly Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ) is one of the official journals of Cukurova University Faculty of Medicine. Original articles, case reports, and short communications related to either basic or extended clinical experience in medical sciences (i.e general medicine, basic medical sciences, surgical sciences) will be considered for publication. Review articles will be accepted upon request of the editorial board. The journal does not accept unsolicited review articles for consideration.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

The journal accepts articles written either in Turkish or English. The journal is currently published quarterly (four issues) comprising one volume per year.

To the attention of our potential authors: The acceptance of article submissions for 2020 issues now ended. Article submissions for 2021 issues will resume on December 15, 2020.  

Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Period Quarterly | Founded: 1976 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Cukurova Medical Journal (formerly Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ) is one of the official journals of Cukurova University Faculty of Medicine. Original articles, case reports, and short communications related to either basic or extended clinical experience in medical sciences (i.e general medicine, basic medical sciences, surgical sciences) will be considered for publication. Review articles will be accepted upon request of the editorial board. The journal does not accept unsolicited review articles for consideration.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

The journal accepts articles written either in Turkish or English. The journal is currently published quarterly (four issues) comprising one volume per year.

To the attention of our potential authors: The acceptance of article submissions for 2020 issues now ended. Article submissions for 2021 issues will resume on December 15, 2020.  

Volume 45 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. Cardiovascular changes in genetic absence epileptic WAG/Rij rats: Effects of chronic ethosuximide treatment
  Pages 769 - 777
  Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN , Tijen UTKAN , Ayşe KARSON , Yusufhan YAZIR , Erdal KARAOZ
 2. Comparison of clinical and radiological outcomes of Lindgren-Turan and Chevron osteotomies in the treatment of Hallux valgus
  Pages 778 - 794
  Mahmut GÜNAY , Abdulhamit MISIR , Mustafa ÖZÇAMDALLI , Turan Bilge KIZKAPAN , Erdal UZUN , Mahmut MUTLU
 3. Effects of psychoeducation on palliative caregivers’ quality of life and skills to cope with stress
  Pages 785 - 794
  Özge ÇETİN , Sevgi NEHİR
 4. The impact of education given to obese and preobese university students according to the health promotion model on nutrition and physical activities
  Pages 795 - 806
  Zehra İNCEDAL SONKAYA , Osman GÜNAY
 5. Doğum yapan kadınların obstrüktif defekasyon sendromu ve konstipasyon açısından değerlendirilmesi
  Pages 807 - 813
  İ̇lknur YEŞİLÇINAR , Gamze ACAVUT , Mustafa ULUBAY
 6. Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herniorafi veya Lichtenstein Herniorafi operasyonu geçiren hastaların izlem sonuçlarının karşılaştırılması
  Pages 814 - 820
  Hacı BOLAT , Servet KOCAÖZ
 7. Effect of switching insulin treatment to exenatide based therapy in uncontrolled type 2 diabetes mellitus patients
  Pages 820 - 826
  Cem Onur KIRAÇ , Suleyman IPEKCİ , Süleyman BALDANE , Hüseyin TEZCAN , Levent KEBAPCİLAR
 8. Use of CHA2DS2-VASc score in patients with stable angina pectoris with slow flow detected in coronary angiography
  Pages 827 - 834
  Cemal KÖSEOĞLU , Çağrı ZORLU
 9. Temporomandibular eklem bozukluğu tanısının manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulanması
  Pages 835 - 839
  Büşra YILMAZ , Efsun SOMAY
 10. Effect of training program given to the students upon family planning attitudes: a semi-experimental study
  Pages 840 - 850
  Rabiye ERENOĞLU , Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ
 11. Effect of practices for mentally disabled children on attitudes of nursing students
  Pages 851 - 859
  Filiz ÖZKAN , Nevin USLU , Handan ZİNCİR
 12. Trust levels in the healthcare system of the patients receiving services from tertiary care institutions in Turkey
  Pages 860 - 870
  Dilara USTA , Fatoş KORKMAZ
 13. Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı psikotik bozuklukların klinik özellikleri ve bilişsel profilleri: kontrollü ilk atak takip çalışması
  Pages 871 - 879
  Uğur ÖNER , Medine YAZICI GÜLEÇ
 14. Could presystolic wave be a predictor for subclinical left ventricular diastolic dysfunction in ankylosing spondylitis?
  Pages 880 - 890
  Çağlar ÖZMEN , Neslihan GÖKÇEN , Rabia AKILLI , Cuma YEŞİLDAŞ , Ayhan USAL
 15. Effect of chlorhexidine gluconate solution on healing process in care of episiotomy wound
  Pages 891 - 898
  Asuman ÇOBANOĞLU , Merdiye ŞENDİR
 16. Effect of the premarital sexual health/reproductive health training on knowledge level and marital adjustment of the newly married women
  Pages 899 - 909
  Özlem KAPLAN , Tülay BÜLBÜL
 17. Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri
  Pages 910 - 920
  Gönül KURT , Hamide ARSLAN
 18. Lapatinib’in sıçan over ve uterus dokuları üzerine olan etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde araştırılması
  Pages 921 - 932
  Hande TOKGÖNÜL MUŞLU, Yurdun KUYUCU , Ufuk Özgü METE
 19. Genetic analysis of BCR-ABL negative chronic myeloproliferative diseases at initial diagnosis and their clinical effects
  Pages 933 - 939
  Ayşe UYSAL , Şule ALTINER , Said ÇELİK , Serhat UYSAL , Alper Han ÇEBİ
 20. Karaciğer nakli olacak hastalara verilen video eğitiminin anksiyete, depresyon ve uyku düzenine etkisi
  Pages 940 - 953
  Eda BOZKURT , Arzu TUNA TUNA
 21. Gebelikte trimesterlere göre üriner inkontinans ve yaşam kalitesi
  Pages 954 - 962
  Cemre GÖKALP , Hülya OKUMUŞ , Dilek BİLGİÇ
 22. Childhood masturbation behavior: symptom or disorder?
  Pages 963 - 970
  Pelin DAĞ , Gülen GÜLER AKSU
 23. Blood pressure limits affecting carotid artery injury: a cross sectional study
  Pages 971 - 976
  Aylin GÜNEŞLİ , Aynur ACIBUCA , Cihan ALTIN , Esin GEZMİŞ , Mustafa Agah TEKİNDAL , Çiğdem YALÇIN , Ozlem ALKAN
 24. Şiddete yönelik beyaz kod verilerin değerlendirilmesi
  Pages 977 - 984
  Nazan TORUN
 25. Effects of Pilates exercises on pain, disability and postural control in patients with chronic neck pain: randomized controlled trial
  Pages 985 - 991
  Melda SOYSAL TOMRUK , Bilge KARA
 26. Türkiye sağlık sistemi verimliliğinin incelenmesi
  Pages 992 - 1017
  Mail ÖZÇELİK , Pakize YIGIT YİGİT
 27. Çocuk hastalarda dentigeröz kistlerle ilişkili gömülü dişlerin sürmesi öngörülebilir mi?
  Pages 1018 - 1023
  Hüseyin Can TÜKEL , İffet YAZICIOĞLU
 28. Şizofreni tanılı hastalarda çocukluk çağı travmasının dissosiyasyonla ilişkisi
  Pages 1024 - 1032
  Ayçe ŞENER , Nesrin Buket TOMRUK , Cüneyt EVREN , Mahmut Onur KARAYTUĞ
 29. Epidemiological profile of extrapulmonary tuberculosis cases: 4 year-experience
  Pages 1033 - 1041
  Pınar ETİZ , Ali Tanju ALTUNSU
 30. Malign tümör tanısı alan çocuk hastaların epidemiyolojik özellikleri ve sağkalımları
  Pages 1042 - 1050
  Damla GEÇKALAN SOYSAL , Nalan YAZICI , Ayşe ERBAY
 31. Learning approach preferences of medical students in different grades
  Pages 1051 - 1060
  Sevgi TURAN , Dilek İLHAN BEYAZTAŞ , Arif ONAN , Melih ELÇİN
 32. Sosyal hizmet çalışanlarında ikincil travmatik stres ve adil dünya inancı
  Pages 1061 - 1072
  Bozan KAYA , Binnaz KIRAN , Soner ÇAKMAK
 33. Polikistik over sendromu tanılı hastalarda borderline kişilik bozukluğu görülme sıklığı ve agresyon ile ilişkisi
  Pages 1073 - 1079
  Sema BAYKARA , Burkay YAKAR , Faruk KİLİNC , Sevda KORKMAZ , Murad ATMACA
 34. Is there a place for sonohysterobiopsy in the evaluation of endometrial pathologies in postmenopausal asymptomatic women with thickened endometrium?
  Pages 1080 - 1088
  Abdurrahman Alp TOKALIOGLU , Berna DİLBAZ , Runa ÖZELÇİ , Eda TOKALIOGLU , Bora ÇOŞKUN
 35. Abnormal geometry and hypertrophy of left ventricle in patients with chronic kidney disease
  Pages 1089 - 1098
  Bülent KAYA , Saime PAYDAS , Neslihan SEYREK , Mustafa BALAL , İ̇brahim KARAYAYLALI
 36. İnfertilite tanılı kadın hastalarda mizaç özellikleri, aleksitimi, psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
  Pages 1099 - 1107
  Sevler YILDIZ , Kerim UĞUR , Erdinç SARIDOĞAN , Fatma Hilal YAĞIN , Mustafa AKKUŞ
 37. Postmenopozal kadınlarda uygulanan egzersiz programının uyku kalitesine etkisi
  Pages 1108 - 1114
  Okan VARDAR , Sevgi ÖZKAN , Pınar SERCEKUS
 38. Expression of interleukin 6 and tumor necrosis factor alpha in endometriotic tissues: an immunohistochemical study
  Pages 1115 - 1125
  Nimet Fulya FURUCU , Leman SENCAR , M.turan ÇETİN , İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK , Derya GÜMÜRDÜLÜ , Sait POLAT
 39. Graviditenin sosyal destek algısı ve prenatal bağlanma düzeyine etkisinin incelenmesi
  Pages 1126 - 1136
  Zekiye TURAN , Gönül KURT , Hamide ARSLAN
 40. Genç erişkin bireylerde tükürük ürik asit düzeylerinin biyosensör yöntemi ile değerlendirilmesi
  Pages 1137 - 1143
  Umut KÖKBAŞ , Rabia ŞEMSİ , Burak ARSLAN , Aylin SEPİCİ DİNÇEL , Erdal ERGÜNOL , Levent KAYRIN
 41. Effects of rectally administered misoprostol on intestinal motility and uterine bleeding after cesarean section
  Pages 1144 - 1151
  Derya KANZA GÜL
 42. Haplophyllum buxbaumii ekstresinin skuamöz hücreli karsinoma üzerine apoptotik etkileri
  Pages 1153 - 1156
  Fariz SALİMOV
 43. Value of enhanced or non-enhanced computed tomography in the detection of rare causes of bowel obstruction
  Pages 1157 - 1164
  Yasemin ALTINTAŞ , Mehmet BAYRAK , Omer ALABAZ
 44. Gossypinin insan hepatom (Hep-3B) hücreleri üzerindeki anti-proliferatif etkisi
  Pages 1165 - 1172
  İ̇rfan ÇINAR , Muhammed YAYLA , Damla BİNNETOĞLU
 45. Effects of bedside adequacy assessment in thyroid cytology on cytological sufficiency and the final histopathological diagnosis
  Pages 1173 - 1181
  Tuğba TOYRAN , Gülname FINDIK GÜVENDİ , Yasemen ADALI , Hüseyi̇n ÜSTÜN
 46. Stresin cerrahi olmayan periodontal tedavi üzerine etkisi
  Pages 1182 - 1190
  Mustafa ÖZCAN , Gönen ÖZCAN
 47. Çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilen zehirlenme olgularının demografik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri
  Pages 1191 - 1201
  Murat ÖZKALE , Yasemin ÖZKALE
 48. Prognostic significance of PRAME (preferentially expressed antigen of melanoma) expression in breast cancer
  Pages 1202 - 1209
  Kubilay DALCI , Yalçın KEKEÇ , Semra PAYDAŞ , Suzan ZORLUDEMİR , Melek ERGİN , Kahraman TANRIVERDİ , Gülşah SEYDAOĞLU , Gülsüm UÇAR ALPER
 49. Contribution of preoperative magnetic resonance imaging in diagnosis and surgical treatment of anal fistula
  Pages 1210 - 1216
  Mehmet BAYRAK , Yasemin ALTINTAŞ , Ömer ALABAZ , Medih ÇELİKTAŞ
 50. Memenin filloides tümörlerinin klinik özellikleri ve süreci
  Pages 1217 - 1224
  Kubilay DALCI , Mehmet Onur GUL , Ahmet Gökhan SARITAŞ , Serdar GÜMÜŞ , Gürhan SAKMAN , Melek ERGİN
 51. Temporomandibular joint disorders in children associated with early loss of first permanent molar
  Pages 1225 - 1229
  Fariz SALİMOV , Volkan CİFTCİ , Katibe TEMUR
 52. Comparison of two types of polyvalent snake antivenom used in treatment
  Pages 1230 - 1237
  Müge GÜLEN , Salim SATAR , Önder YEŞİLOĞLU , Çağdaş İNCE , Cemre İpek ESEN , Selen ACEHAN
 53. Relationship between lumbar subcutaneous adipose tissue thickness and spinopelvic parameters
  Pages 1238 - 1245
  Sevil OKAN , Murat BEYHAN
 54. Declining global trends of cholera: areas to strengthen and the way forward
  Pages 1246 - 1247
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
 55. Strengthening HIV testing services through innovative approaches: World Health Organization
  Pages 1248 - 1249
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
 56. Tonsil metastasis of lung adenocarcinoma: a rare case
  Pages 1250 - 1252
  Levent YÜCEL , Muhammet Fatih GÖKMEN , Zahide Çiler BÜYÜKATALAY , Serpil DİZBAY , Suha BETON
 57. Reuse or use wisely N95 mask in COVID 19 Pandemic
  Pages 1253 - 1256
  Pugazhenthan THANGARAJU , Mahesh Kumar BALASUNDARAM , Meenalotchını GURUNTHALINGAM , Sajıtha VENKATESAN , Eswaran THANGARAJU
 58. Solunum sinsityal virüsü ile ilişkili bronşiyolite bağlı solunum sıkıntısı gelişen trakeostomili bir çocuk olguda Heliox tedavisi kullanımı
  Pages 1257 - 1260
  Ökkeş Özgür MART , Dinçer YILDIZDAŞ , Özden ÖZGÜR HOROZ , Faruk EKİNCİ , Merve MISIRLIOĞLU
 59. Post-travmatik bilateral izole temporal kemik fraktürü sonrası gelişen tek taraflı fasiyal paralizi
  Pages 1261 - 1262
  Aysegul Sule ALTİNDAL , Caner ŞAHİN
 60. Loculated transudate
  Pages 1263 - 1264
  Uğur GÖNLÜGÜR , Tanseli GÖNLÜGÜR , Şule ÖZER
 61. Makalenin geri çekilmesi: Arı sokmasına bağlı fasial paralizi
  Pages 1265 - 1265
  Erkan YILDIZ
Journal's New Title

Cukurova Medical Journal

You can reach the issues of the current title by clicking here .