Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of calming conversation on anxiety levels in Cesarean section

Yıl 2018, Cilt 43, Sayı Ek 1, 7 - 14, 29.12.2018
https://doi.org/10.17826/cumj.410276

Öz

Purpose: The purpose of this study was to determine the level of anxiety of patients undergoing elective Caesarean section under spinal anesthesia to ascertain the factors related to anxiety and the effect of calming conversation on the anxiety level.

Materials and Methods: The study included a total of 156 patients as Group 1 (96) and Group 2 (60). The patients in Group 1 were distracted with calming conversationting during the surgery and in Group 2, the patient’s questions were answered but the surgical team did not calming conversation. All patients completed the the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) questionnaire preoperatively and postoperatively. 

Results: The preoperative STAI scores were similar in both groups. Although midazolam administration was higher in Group 2, the postoperative STAI scores were significantly lower in Group 1. In both groups, the anxiety scores decreased significantly in the postoperative period. Smoking was found to be related with higher STAI scores. Nausea was related with higher preoperative and postoperative STAI scores. Patients who were employed related lower STAI scores. 

Conclusion: Calming conversationting with patients, which is easy, has no cost and does not harm the infant or mother, decreased the STAI scores better than midazolam


Kaynakça

  • 1

Sezaryen operasyonlarında sakinleştirici konuşmanın kaygı düzeyine etkisi

Yıl 2018, Cilt 43, Sayı Ek 1, 7 - 14, 29.12.2018
https://doi.org/10.17826/cumj.410276

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı spinal anestezi altında elektif sezaryen uygulanan hastaların anksiyete düzeylerini, anksiyete ile ilişkili faktörleri ve hastayla sakinleştirici konuşmanın kaygı düzeyi üzerine olan etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Grup 1 (96) ve Grup 2 (60) olmak üzere toplam 156 hasta içermektedir. Grup 1'de cerrahi sırasında hastalara ile sakinleştirici konuşma yapılarak dikkatleri dağıtıldı, Grup 2'de ise hastanın sadece soruları olduğunda yanıtlandı ancak cerrahi ekip hasta ile sohbet etmedi. Tüm hastalardan preoperatif ve postoperatif dönemde durumluk-sürekli kaygı envanteri (STAI) anketini doldurması istendi.

Bulgular: Preoperatif STAI skorları her iki grupta da benzerdi. Grup 2'de midazolam verdiğimiz hasta sayısı daha yüksek olmasına rağmen postoperatif STAI skorları Grup 1'de anlamlı olarak daha düşüktü. Postoperatif dönemde anksiyete skorları her iki grupta da anlamlı olarak azaldı. Sigara içenlerde STAI skoru daha yüksek bulundu. Bulantı, preoperatif ve postoperatif yüksek STAI skorları ile ilişkiliydi. Rejyonel anestezi korkusu ve bebek sağlığı ile ilgili kaygı belirtenlerde STAI skoru daha yüksek ve bir işte çalışanlarda ise STAI skoru daha düşük olarak gözlemlendi.

Sonuç: Hastalarla sakinleştirici konuşmanın kolay, maliyeti olmayan, bebeğe veya anneye zarar vermeyen bir yöntem olup STAI puanlarını midazolamdan daha iyi düşürdüğünü gözlemledik.


Kaynakça

  • 1

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Betül Kocamer Şimşek (Sorumlu Yazar)
SANKO ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8220-9542
Türkiye


Şengül Kocamer Şahin
Sağlık Bakanlığı, Adana Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye
0000-0002-5371-3907
Türkiye


Ahmet Aykut AKYILMAZ Bu kişi benim
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Şükran Esra ÖZKAPLAN Bu kişi benim
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İbrahim Halil Özdurak Bu kişi benim
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 43, Sayı Ek 1

Kaynak Göster

MLA Kocamer Şimşek, B. , Kocamer Şahin, Ş. , Akyılmaz, A. A. , Özkaplan, Ş. E. , Özdurak, İ. H. "Effect of calming conversation on anxiety levels in Cesarean section" . Cukurova Medical Journal 43 (2018 ): 7-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/38921/410276>