BibTex RIS Kaynak Göster

Coronary Fistula as a Cause of Coronary Ischemia in Geriatric Age

Yıl 2013, Cilt: 38 Sayı: 4, 783 - 786, 01.12.2013

Öz

Coronary fistulas are abnormal connections which form between coronary arteries and cardiac chambers or other vessels. Fistulas are frequently congenital and sometimes may be acquired. In 9% of the cases the symptoms appear before the age of 20. After the age of 20, 55% of the cases become symptomatic. The rate of being symptomatic increases further in advanced ages. The symptoms may be related with coronary ischemia, pumonary hypertension, heart failure or arrhthymia. The mechanism of coronary ischemia may be related with the phenomenon of coronary steal or runoff. Although the symptoms are frequently related with coronary ischemia in the geriatric age group, most symptoms which occur before the age of 20 are related with left-to-right shunt. The aim of the presentation of this patient was to examine the pathophysiology of occurence of a congenital coronary fistula with angina, ischemia and dyspnea in the geriatric age after staying asymptomatic for years.

Kaynakça

 • Schamroth C. Coronary artery fistüla. J Am Coll Cardiol 2009;53:523-523.
 • Gillebert C, Van Hoof R, Wan De Werf F, Piessens J, De Geest H. Coronary artery fistülas in an adult population. Eur Heart J 1986;7:437-443.
 • Sercelik A, Mavi A, Ayalp R, Pestamalci T, Gumusburun E, Batiraliev T. Congenital coronary artery fistülas in Turkish patients undergoing diagnostic cardiac angiography. Int J Clin Pract 2003;57:280-83.
 • Gupta NC, Beauvas J. Physiologic assessment of coronary artery fistüla. Clin Nucl Med 1991;16:40
 • Bilgin N G, Mert E. Geriatrik yaş grubu adlı olguların özellikleri. Turkish Journal of Geriatrics. 2005;8 ((1):13-16
 • Ata Y, Türk T, Biçer M, Yalçın M, Ata F, Yavuz Ş. Coronary arteriovenous fistülas in the adults: natural history and management strategies. J of Cardiothoracic Surgery 2009;4:62.
 • Quawog H, Krecki R, Lipiec P, Pakula M K, Kasprzak J D. A coronary fistüla diagnosed in the eighth decade of life: The utility of non invasive methods in the selection of treatment approach. Cardiology Journal 2010;17:1-4
 • Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Abdulmelik Yıldız Medical Park Bahçelievler Hospital Department of Cardiology İSTANBUL e-mail: drmelik@hotmail.com geliş tarihi/received :28.02.2013 kabul tarihi/accepted:01.04.2013

Geriatrik Yaşta Koroner İskemi Nedeni Olarak Koroner Fistül Olgusu

Yıl 2013, Cilt: 38 Sayı: 4, 783 - 786, 01.12.2013

Öz

Koroner fistüller, koroner arterler ile kalp boşlukları ya da diğer damarlar arasında oluşan anormal bağlantılardır. Fistüller çoğunlukla konjenital, bazen de akiz olarak oluşabilir. Vakaların %9' unda semptomlar 20 yaşından önce ortaya çıkar. 20 yaşından sonra vakaların %55' i semptomatik hale gelir. İlerleyen yaşlarda semptomatik olma oranı daha da artmaktadır. Semptomlar; koroner iskemi, pulmoner hipertansiyon, kalp yetmezliği veya aritmi ile ilişkili olabilir. Koroner iskemi oluş mekanizması koroner steal fenomenine veya runoff 'a bağlı olabilir. Geriatrik yaş grubunda semptomlar çoğunlukla koroner iskemiyle ilişkili olmasına karşın 20 yaşından önce çıkan semptomların çoğu sol-sağ şanta aittir.Bu olgu sunumunun amacı konjenital olan bir koroner fistülün yıllarca asemptomatik olarak kaldıktan sonra geriatrik yaşta anjina, iskemi ve dispne ile ortaya çıkmasının patofizyolojisini irdelemektir.

Kaynakça

 • Schamroth C. Coronary artery fistüla. J Am Coll Cardiol 2009;53:523-523.
 • Gillebert C, Van Hoof R, Wan De Werf F, Piessens J, De Geest H. Coronary artery fistülas in an adult population. Eur Heart J 1986;7:437-443.
 • Sercelik A, Mavi A, Ayalp R, Pestamalci T, Gumusburun E, Batiraliev T. Congenital coronary artery fistülas in Turkish patients undergoing diagnostic cardiac angiography. Int J Clin Pract 2003;57:280-83.
 • Gupta NC, Beauvas J. Physiologic assessment of coronary artery fistüla. Clin Nucl Med 1991;16:40
 • Bilgin N G, Mert E. Geriatrik yaş grubu adlı olguların özellikleri. Turkish Journal of Geriatrics. 2005;8 ((1):13-16
 • Ata Y, Türk T, Biçer M, Yalçın M, Ata F, Yavuz Ş. Coronary arteriovenous fistülas in the adults: natural history and management strategies. J of Cardiothoracic Surgery 2009;4:62.
 • Quawog H, Krecki R, Lipiec P, Pakula M K, Kasprzak J D. A coronary fistüla diagnosed in the eighth decade of life: The utility of non invasive methods in the selection of treatment approach. Cardiology Journal 2010;17:1-4
 • Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Abdulmelik Yıldız Medical Park Bahçelievler Hospital Department of Cardiology İSTANBUL e-mail: drmelik@hotmail.com geliş tarihi/received :28.02.2013 kabul tarihi/accepted:01.04.2013
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Abdulmelik Yıldız Bu kişi benim

Bayram Bağırtan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 38 Sayı: 4

Kaynak Göster

MLA Yıldız, Abdulmelik ve Bayram Bağırtan. “Geriatrik Yaşta Koroner İskemi Nedeni Olarak Koroner Fistül Olgusu”. Cukurova Medical Journal, c. 38, sy. 4, 2013, ss. 783-6.