BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Treatment Activity in Patients With Deep Venous Thrombosis

Yıl 2012, Cilt: 37 Sayı: 4, 198 - 202, 01.12.2012

Öz

Purpose: Deep vein thrombosis (DVT) refers to thrombi formation and blood stasis in the deep veins of the extremities. This study was to determine the effectiveness of DVT treatment in our clinic. Method: All of 73 patients who diagnosed Deep Venous Thromboses with dupplex ultrasoun between december 2010 and may 2012, at our institution were enrolled in this study. The mean age of the patients was 55.205 ± 18.12 (Min: 22, Max: 84). Standart DVT treatment was applied. We re-evaluated the change in deep venous system using follow-up Dupplex ultrasonography after 6 months.The patients were observed according to etiology. Results: Etiologic factors were insufficient prophylaxis after surgery (30 patients), malignancy (9 patients) and idiopathic (34 patients). Deep venous thrombosis existed left lower extremity (n=39), right lower extremity (n=21) and bilateral lower extremity (n=13). Thrombosis vein segment of all patients were evaluated with duplex ultrasonography after 6 months. Radiologic findings of thrombosis disappeared in 54 patients (73%). Thrombosis segment were recanalization in 12 patients (16.4%). Thrombosis was not recovery in 7 patients (8.5%). Conclusion: If treatment and prophylaxis of deep venous thrombosis perform enough, recurrence decreases and recanalization and lysis of thrombosis increase. Eventually mortality and morbidity of cases decrease.

Kaynakça

 • Segal JB, Eng J, Janckes MW, Tamariz LJ, Bolger DT, Krishnan JA, et al. Diagnosis and treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Agency for healthcare research and quality publication. 2003; 01:16-9.
 • Tünerir B, Şenel M, Beşoğul Y, Sevin B, Kural T, Aslan R. Akut Derin Ven Trombozunun Başlangıç Tedavisinde Streptokinaz ve Heparinin Karşılaştırılması GKDC Dergisi. 1998; 6: 240-8.
 • Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004; 126:338-400.
 • Handler J, Hedderman M, Davodi D, et al. Implementing a diagnostic algorithm for deep venous thrombosis. Permanente J. 2003; 7:54-60.
 • Kurtoğlu M, Yanar H, Özkan Gürdal S. Venöz Tromboemboli Tanı, Tedavi ve Profilaksi Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006; 2:8-21.
 • Ridker PM, Goldhaber SZ, Danielson E, et al. Long-term, low-intensity warfarin therapy for the prevention of recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med. 2003; 348:1425-34.
 • Bounameaux H, Ehringer H, Gast A, et al. Differential inhibition of thrombin activity and thrombin generation by a synthetic direct thrombin Cilt 37 Yıl 2012Derin Ven Trombozu Bulunan202inhibitor (napsagatran, Ro 46-6240) and unfractionated heparin in patients with deep vein thrombosis. ADVENT Investigators. Thromb Haemost. 1999; 81:498-501.
 • Akesson H, Brudin L, Dahlstrom JA, Eklof B, Ohlin P, Plate G. Venous function assessed during a 5 year period after acute ilio-femoral venous thrombosis treated with anticoagulation. Eur J Vasc Surg. 1990;4:43-8
 • Kyrle PA, Minar E, Bialonczyk C, et al. The risk of recurrent venous thromboembolism in men and women. N Engl J Med. 2004; 350:2558-63.

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yıl 2012, Cilt: 37 Sayı: 4, 198 - 202, 01.12.2012

Öz

Amaç: Derin venöz sistemde trombüs oluşumu ve venöz akımın kesilmesi derin ven trombozu (DVT) olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada DVT tanısı alan hastalarda tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde kasım 2010 - mayıs 2012 tarihleri arasında doppler ultrasonografi ile derin ven trombozu tanısı almış toplam 73 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 55.205 ± 18.12 (Min: 22, Max: 84) idi. Hastalara standart DVT tedavisi uygulandı. Olgular tarafımızdan 6. ay"da doppler ultrasonografi ile venöz sistemleri tekrar değerlendirildi. Hastalar etyolojik faktörlere göre incelendi. Bulgular: Otuz hasta cerrahi sonrası yetersiz profilaksi, 9 hasta malignite, 34 hasta ise idiyopatik idi. 39 olguda sol alt ekstremite, 21 olguda sağ alt ekstremite ve 13 olguda ise her iki alt ekstremitede derin ven trombozu mevcuttu. 6 ay sonunda doppler ultrasonografi ile tüm hastaların tromboze ven segmenti değerlerdirildi. 54 olguda (%73) tromboza ait radyolojik bulgu kalmamış olup, 12 olguda (%16.4) rekanalize tromboze segment, 7 olguda (%8.5) ise trombozun devam ettiği görülmüştür. Sonuç: Derin ven trombozu tedavisi ve profilaksisinin yeterli yapılması rekürrensi azaltırken rekanalizasyon ve tromboz lizisini arttırmaktadır. Olguların mortalite ve morbiditesinin azalmasını sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Segal JB, Eng J, Janckes MW, Tamariz LJ, Bolger DT, Krishnan JA, et al. Diagnosis and treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Agency for healthcare research and quality publication. 2003; 01:16-9.
 • Tünerir B, Şenel M, Beşoğul Y, Sevin B, Kural T, Aslan R. Akut Derin Ven Trombozunun Başlangıç Tedavisinde Streptokinaz ve Heparinin Karşılaştırılması GKDC Dergisi. 1998; 6: 240-8.
 • Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004; 126:338-400.
 • Handler J, Hedderman M, Davodi D, et al. Implementing a diagnostic algorithm for deep venous thrombosis. Permanente J. 2003; 7:54-60.
 • Kurtoğlu M, Yanar H, Özkan Gürdal S. Venöz Tromboemboli Tanı, Tedavi ve Profilaksi Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006; 2:8-21.
 • Ridker PM, Goldhaber SZ, Danielson E, et al. Long-term, low-intensity warfarin therapy for the prevention of recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med. 2003; 348:1425-34.
 • Bounameaux H, Ehringer H, Gast A, et al. Differential inhibition of thrombin activity and thrombin generation by a synthetic direct thrombin Cilt 37 Yıl 2012Derin Ven Trombozu Bulunan202inhibitor (napsagatran, Ro 46-6240) and unfractionated heparin in patients with deep vein thrombosis. ADVENT Investigators. Thromb Haemost. 1999; 81:498-501.
 • Akesson H, Brudin L, Dahlstrom JA, Eklof B, Ohlin P, Plate G. Venous function assessed during a 5 year period after acute ilio-femoral venous thrombosis treated with anticoagulation. Eur J Vasc Surg. 1990;4:43-8
 • Kyrle PA, Minar E, Bialonczyk C, et al. The risk of recurrent venous thromboembolism in men and women. N Engl J Med. 2004; 350:2558-63.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Özcan Gür Bu kişi benim

Selami Gürkan Bu kişi benim

Habib Çakır Bu kişi benim

Demet Özkaramanlı Gür Bu kişi benim

Okan Donbaloğlu Bu kişi benim

Turan Ege Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 37 Sayı: 4

Kaynak Göster

MLA Gür, Özcan vd. “Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi”. Cukurova Medical Journal, c. 37, sy. 4, 2012, ss. 198-02.