BibTex RIS Kaynak Göster

Patient Satisfaction with Hemodialysis Catheter in Patients with Chronic Renal Failure

Yıl 2012, Cilt: 37 Sayı: 4, 211 - 214, 01.12.2012

Öz

Purpose: Patients with chronic renal failure, for whom renal transplantation is not an option, depend on hemodialysis for life. An Arteriovenous shunt is the gold standart access site for hemodialysis. In patients without an AV shunt or with an immature shunt, a hemodialysis catheter is used. Subclavian, femoral and juguler veins are common sites for hemodiaylsis catheter. Patients may have different complaints with the catheter according to the insertion site. In our study, we aimed to investigate the impact of the site of the catheter on patients' comfort and social lives. Method: Between January 2011 and May 2012, 48 women and 91 men (139 patients) who underwent AV shunt operation in our clinic. The mean age of the patients was 60.85±14.6(min:54, max:83) years. Every patient was interviewed individually about his comfort and satisfaction with the catheter.There were no statistically significant demographic differences among patients. Results: When insertion of a hemodialysis catheter is planned in patients with chronic renal failure, internal juguler vein is the optimum site and should be preferred in the first line. In cases which juguler vein is not available, subclavian vein is the next preferred site and he femoral vein, due to its high rates of infection, is the last place to choose for the insertion of a hemodialysis catheter. Conclusion: We believe that informing patients about the site of the catheter and the possible disadvantages will improve the patient satisfaction.

Kaynakça

 • Albers F. Causes of hemodialysis Access failure. Adv Ren Replace Ther 1994 ;1:107-18.
 • Raja RM: Vascular acces for hemodialysis. In: Daugirdas JT, Ing TS (eds) Handbook of Dialysis. 2nd ed, Little, Brown and Company, Boston, 1994, pp:53-78.
 • Fan PY: Acute vascular access: new advances: Adv Ren Replace Ther 1994; 1:90-8.
 • Atherikul K, Schwab SJ, Twardowski ZJ, et al. What is the role of permanent central vein Access in hemodialysis patients? Semin Dial 1996; 9:392-403.
 • Atherikul K, Schwab SJ, Conlon PJ. Adequacy of hemodialysis with cuffed central-vein catheters. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:745-9.
 • Shaldon S, Chiandussi L, Higgs B: Haemodialysis by percutane ous catheterization of the femoral artery and vein with regional heparinization. Lancet 2:857, 1961
 • National Heart Lung and Blood Institutes: Morbidity and Mortality Chartbook, Bethesda Md, National Heart Lung and Blood Institute 1996.
 • Oliver MJ, Callery SM, Thorpe KE, Schwab SJ, Churchill DN. Risk of bacteremia from temporary hemodialysis catheters by site of insertion and duration of use: a prospective study. Kidney Int. 2000; 58:2543-5.
 • Davis D, Petersen J, Feldman R, Cho C, Stevick A. Subclavian venous stenosis: A complication of subclavian dialysis. JAMA 1984; 252:3404-6.

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarında Hasta Memnuniyeti

Yıl 2012, Cilt: 37 Sayı: 4, 211 - 214, 01.12.2012

Öz

Amaç: Kronik böbrek yetmezliği bulunan, renal transplant yapılamayan hastalar hemodiyaliz bağımlı olarak yaşamaktadır. Hemodiyalize giriş yolu olarak arteriovenöz şant (AV) altın standart yöntemlerdir. AV şant açılamayan ya da AV şant mevcut olup henüz olgunlaşmamış hastalarda hemodiyaliz"e girebilmek için hemodiyaliz kateterleri kullanılmaktadır. Hemodiyaliz kateterleri sıklıkla femoral, subklaviyan ve juguler venlere uygulanmakla beraber nadir olarak torakolomber yaklaşımla inferior vena kavaya da takılmaktadır. Çalışmamızda hemodiyaliz amacıyla kullanılan kateterlerin hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesine etkilerini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde ocak 2011- mayıs 2012 yılları arasında hemodiyaliz amacıyla arteriyovenöz şant açılan ve katater takılan topla 139 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan 91 erkek 48 kadın, yaş ortalaması 60,85 ±14,6 (min: 54, max:83) idi. Hastalar arasında demografik olarak anlamlı fark yoktu. Bu hastalar ile tek tek görülerek takılan kateter ve bölgelere göre menuniyet durumları araştırıldı. Bulgular: Takılan kataterlere bağlı olarak olguların %69.06"da herhangi bir şikayet gözlenmedi. En sık gözlenen şikayet ağrı olup olguların %17.9"da bu şikayet mevcut idi. Diğer şikayetler sırası ile %9.3 olguda görünümünden rahatsız olma ve %3.5 olguda yaşam kalitesinin olumsuz etkilenme olarak belirlendi. Komplikasyon olarak %10.7 oranında katater yeri enfeksiyonu ve %9.3 oranında katater oklüzyonu tespit edildi. Femoral bölgeye takılan kataterlerin enfeksiyon oranı %85 oranında tespit edildi. Sonuç: Kronik böbrek yetmezliği bulunan olgularda hemodiyaliz amacıyla katater takılacağı durumlarda öncelikli olarak juguler bölgenin tercih edilmesi gerektiği, juguler bölgenin uygun olmadığı durumlarda yüksek enfeksiyon oranları sebebiyle subklaviyan bölgenin ve en son seçenek olarak femoral bölgenin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Katater takılacak bölge ve oluşabilecek şikayetler hakkında hastaların bilgilendirilmesinin hasta memnuniyetini arttıracağı kanaatindeyiz

Kaynakça

 • Albers F. Causes of hemodialysis Access failure. Adv Ren Replace Ther 1994 ;1:107-18.
 • Raja RM: Vascular acces for hemodialysis. In: Daugirdas JT, Ing TS (eds) Handbook of Dialysis. 2nd ed, Little, Brown and Company, Boston, 1994, pp:53-78.
 • Fan PY: Acute vascular access: new advances: Adv Ren Replace Ther 1994; 1:90-8.
 • Atherikul K, Schwab SJ, Twardowski ZJ, et al. What is the role of permanent central vein Access in hemodialysis patients? Semin Dial 1996; 9:392-403.
 • Atherikul K, Schwab SJ, Conlon PJ. Adequacy of hemodialysis with cuffed central-vein catheters. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:745-9.
 • Shaldon S, Chiandussi L, Higgs B: Haemodialysis by percutane ous catheterization of the femoral artery and vein with regional heparinization. Lancet 2:857, 1961
 • National Heart Lung and Blood Institutes: Morbidity and Mortality Chartbook, Bethesda Md, National Heart Lung and Blood Institute 1996.
 • Oliver MJ, Callery SM, Thorpe KE, Schwab SJ, Churchill DN. Risk of bacteremia from temporary hemodialysis catheters by site of insertion and duration of use: a prospective study. Kidney Int. 2000; 58:2543-5.
 • Davis D, Petersen J, Feldman R, Cho C, Stevick A. Subclavian venous stenosis: A complication of subclavian dialysis. JAMA 1984; 252:3404-6.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Özcan Gür Bu kişi benim

Selami Gürkan Bu kişi benim

Habib Çakır Bu kişi benim

Demet Özkaramanlı Gür Bu kişi benim

Turan Ege Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 37 Sayı: 4

Kaynak Göster

MLA Gür, Özcan vd. “Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarında Hasta Memnuniyeti”. Cukurova Medical Journal, c. 37, sy. 4, 2012, ss. 211-4.