BibTex RIS Kaynak Göster

The Method of Drainage Tube Pulling under Negative Pressure in Patients with Open Heart Surgery

Yıl 2012, Cilt: 37 Sayı: 3, - 2, 01.09.2012

Öz

Purpose: Postoperative complications is to impress negatively patient mortality. One of this complications relate to respiratory system. In our study, we aimed to present our clinical experience related to negative pressure practise while pulling thorax drainage tube. Methods: 448 patients (337 male, 111 female) taken to open heart surgery december 2007 and november 2011 in our clinic. The mean age was 57,33±3,6 in patients. Drainage tubes were pulled on postoperative 1 day except much drainage and pneumothorax. Negative pressure was applied thorax drainage tubes between 70 and 100 mm Hg while pulling thorax drainage tubes. Results: Total 1008 number drainage tubes were placed. Thorasyntesis was applied because of liquid collection in left hemithorax in 3 patients. Pneumothorax was seen in 1 patient. Conclusion: We consider the rate of pneumothorax and pulmonary infection due to liquid collection in postoperative period may be reduced with modification while pulling drainage tube after heart surgery.

Kaynakça

 • Vijay VI ,Gold J Pi . Late Complications of Cardiac Surgery. In: Cohn LH, Edmunds LH Jr, eds. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill. 2003; 521-37.
 • Crumlish CM: Coping: an emotional response in cardiac surgery patients. West J Nurs Res. 1994; 16:57.
 • Stoll C, Schelling G, Goetz AE, Kilger E, Bayer A, Kapfhammer HP et al: Health-related quality of life and post-traumatic stress disorder in patients after cardiac surgery and intensive care treatment. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000; 120:505-12.
 • Kaul TK, Fields BL, Riggins LS, Wyatt DA, Jones CR, Nagle D. Adult respiratory distress syndrome following cardiopulmonary bypass: incidence, prophylaxis, and management. J Cardiovasc Surg. 1998; 39:777-81.
 • Strabelli T, Stolf NA, Uip E. Practical Use of a Risk Assessment Model for Complications After Cardiac Surgery. Arq Bras Cardiol. 2008; 91: 315-20
 • Isgro F, Skuras JA, Kiessling AH, Lehmann A, Saggau W. Survival and quality of life after a long- term intensive care stay. Thorac Cardiovasc Surg. 2002; 50:95-9.
 • Lo Cicero J, McCann B, Massad M, Joob AV. Prolonged ventilatory support after open heart surgery. Crit Care Med. 1992; 20:990-2.

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Olgularda Negatif Basınç Altında Dren Çekme Yöntemi

Yıl 2012, Cilt: 37 Sayı: 3, - 2, 01.09.2012

Öz

Amaç: Postoperatif dönemde gözlenebilen komplikasyonlar hasta mortalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu komplikasyonlardan biri de solunum sistemi ile ilgili komplikasyonlardır. Çalışmamızda toraks dreninin çekilmesi sırasında negatif basınç uygulanması ile ilgili klinik deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Yöntem: Aralık 2007- Kasım 2008 tarihleri arasında açık kalp cerrahisi uygulanan 337 erkek ve 111 kadın toplam 448 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 57,33±3,6 yaş idi. Olgulara postoperatif drenaj takibi amacıyla dren takıldı. Drenler drenajın fazla olması ya da pnömotoraks olması durumları dışında postoperatif birinci günde çekildi. Drenler 70-100 mmHg aralığında negatif basınç ile aspire edilerek çekildi. Bulgular: Hastalara toplam 1008 adet dren takıldı. 3 hastaya sol toraksta sıvı birikmesi nedeniyle torosentez işlemi uygulandı. 1 hasta da pnömotoraks gelişti. Sonuç: Kardiyak cerrahi sonrası dren çekilmesi sırasında yapılacak küçük bir modifikasyon ile postoperatif dönemde pnömotoraks ve sıvı birikmesine bağlı oluşabilecek pulmoner enfeksiyon oranlarının azaltılabileceği kanaatindeyiz.

Kaynakça

 • Vijay VI ,Gold J Pi . Late Complications of Cardiac Surgery. In: Cohn LH, Edmunds LH Jr, eds. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill. 2003; 521-37.
 • Crumlish CM: Coping: an emotional response in cardiac surgery patients. West J Nurs Res. 1994; 16:57.
 • Stoll C, Schelling G, Goetz AE, Kilger E, Bayer A, Kapfhammer HP et al: Health-related quality of life and post-traumatic stress disorder in patients after cardiac surgery and intensive care treatment. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000; 120:505-12.
 • Kaul TK, Fields BL, Riggins LS, Wyatt DA, Jones CR, Nagle D. Adult respiratory distress syndrome following cardiopulmonary bypass: incidence, prophylaxis, and management. J Cardiovasc Surg. 1998; 39:777-81.
 • Strabelli T, Stolf NA, Uip E. Practical Use of a Risk Assessment Model for Complications After Cardiac Surgery. Arq Bras Cardiol. 2008; 91: 315-20
 • Isgro F, Skuras JA, Kiessling AH, Lehmann A, Saggau W. Survival and quality of life after a long- term intensive care stay. Thorac Cardiovasc Surg. 2002; 50:95-9.
 • Lo Cicero J, McCann B, Massad M, Joob AV. Prolonged ventilatory support after open heart surgery. Crit Care Med. 1992; 20:990-2.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Özcan Gür Bu kişi benim

Habib Çakır Bu kişi benim

Erdoğan Demiray Bu kişi benim

Bekir Sarı Bu kişi benim

Demet Özkaramanlı Gür Bu kişi benim

İbrahim Özsöyler Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 37 Sayı: 3

Kaynak Göster

MLA Gür, Özcan vd. “Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Olgularda Negatif Basınç Altında Dren Çekme Yöntemi”. Cukurova Medical Journal, c. 37, sy. 3, 2012, s. 2.