Etik İlkeler ve Yayın Politikası

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (CUMHURİYET DENTAL JOURNAL)
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar