İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Seda OKUMUŞ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
seda.okumuş@atauni.edu.tr

Editör

Doç. Dr. Adnan TAŞGIN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
atasgin@atauni.edu.tr

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
emindivanli@atauni.edu.tr

Editör

Dr. Arş. Gör. Tuba ÖZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
tkaplan@atauni.edu.tr