Cilt: 10 Sayı: 3, 28.12.2022

Yıl: 2022

Derginin ana amacı Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinde doğrudan kavram ve terim üzerine yazılan makalelerin yayınlanması da amaçlanmıştır. Dergide çıkacak yayınlarla kavram ve terim bilgisine çeşitli açılardan katkı sağlamak ve böylece üretilen bilgilerin topluma yayılımını sağlamayı hedeflemektedir.

Dergi, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinin tümünde kavram ve terimle ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Derginin dili Türkçe, olup Latin alfabesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yabancı dildeki makaleler Türkçeleriyle birlikte sunulmaktadır. Makalenin içeriğine göre; Arap, Kiril, Uygur vb. alfabelerin kullanıldığı Türkçe metinler üzerine yapılan çalışmalarda söz konusu terimlerde bu alfabe yazımları da kullanılmalıdır.

Eser Başvurusu; Yazar(lar) ilk olarak dergi sistemine üye olmalı ve dergi sisteminin yönlendirdiği doğrultuda kullanıcı arayüzünün yardımıyla makalelerini sisteme yüklemelidir. Eserler sisteme DOC formatında yüklenmelidir.

Genel Kurallar;

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda yazarlar etik kurul izin numarası ve tarihini yazmalılar.  Etik Kurul izni kapsamında değerlendirilen çalışmaların başında anket (sormaca) çalışmaları gelmektedir.

Yazarlar, Telif Sözleşmesini metnin sonunda bulabilirler. Söz konusu telif sözleşmesi imzalanarak sisteme yüklenmelidir.


Başlık; En fazla 15 kelimeden oluşmalı, koyu ve büyük harflerle 12 punto ile yazılmalıdır.

Yazar/lar Adı; Başlığın altında sağ tarafta, soy isimler büyük harfle ve italik yazılma, soy isme ilişkilendirilmiş bir rakamla (1, 2, 3, şeklinde) kullanılarak üst simge şeklinde sayfanın en altına yazar/ların ünvan, yazışma ve e-posta bilgileri verilmelidir. Ayrıca makalenin yazışmalarından sorumlu yazar, isminin üzerine bir yıldız işareti (yazışma yeri belirtmek amacıyla yazılan rakamından sonra, * işareti) konularak belirtilmelidir.

Özet; En az 50 kelime, en fazla 250 kelime olmak üzere metnin tamamını kapsayan bir içeriği olmalı, şekil veya çizelgeye atıf yapılmamalı ve 10 punto yazılmalıdır.

İngilizce Özet; En az 50 kelime, en fazla 250 kelime olmak üzere metnin tamamını kapsayan bir içeriği olmalı, şekil veya çizelgeye atıf yapılmamalı ve 10 punto yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler; Özetlerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak; Anahtar Kelimeler: den sonra en az 3, en çok 7 kelime; virgülle ayrılarak, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle başlayacak diğerleri tümü küçük harflerle 10 punto yazılmalıdır.

Metin bölümleri; Özgün araştırma makaleleri "Giriş", "Yöntem" ve "Bulgular", "Tartışma" ve "Sonuçlar" bölümlerine göre yazılabileceği gibi, "Giriş", "Yöntem" ve "Bulgular ve Tartışma" ve "Sonuç"lar şeklinde yazılabilir.

Terim önerisi, derleme, fikir bildirme ve değerlendirme, vb. makalelerde ise bölümlere ayrılmaksızın serbest bırakılmış olmakla birlikte, giriş, sorunun ortaya konulması ve çözümleri içermelidir.

Metin; Yazılar .doc uzantılı dosyalarda yazılmalı, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı, 11 punto ve "Times New Roman"la yazılmalıdır. Kenarlardan 3cm boşluk verilmeli ve ilk sayfadan itibaren numaralandırılmalıdır. Makale başlıkları numaralandırma gerektiriyorsa 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde yapılmalıdır.

Şekil ve Çizelgeler; Şekil, çizelge ve resimler belirtilen yazı alanı içerisinde sayfa ortalanarak konmalı, her şekil, çizelge ve resime metin içinde atıf yapılmalı ve atıf yapılan paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekil içerikleri ile başlıkları 10 punto büyüklükte olmalı, başlıklar numaralandırılarak çizelgelerim üstüne; şekil ve resimlerin altına sola dayalı olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde şekil ve çizelgelere (Şekil 1) (Çizelge 1), şeklinde atıf yapılmalıdır.

Şekil 1. Istranca meşesinde liflere paralel basınç direnci ile yoğunluk arasındaki ilişki.

Çizelge 1. Liflere paralel basınç direnci değerleri.

Şekillerin gösteriminde çözünürlük 300 dpi ve üzerinde, en düşük 18 cm genişliğinde ve özellikle şekiller EPS/PDF formatında, fotoğraf ve görüntüler JPEG/TIFF formatında olmalıdır. Bunların dışında çok tercih edilmemekle birlikte PNG, BMP ve GIF formatları da kabul edilmektedir. Çizelge ve şekiller beyaz zemin üzerine çizilmiş olmalı ve çizgi kalınlığı yaklaşık 0.5 mm olmalıdır. Şekillerde kılavuz çizgileri olmamalıdır. Görüntü ve fotoğrafların etrafındaki beyaz zemin mümkün olduğu kadar küçük tutulmalıdır. Çok karmaşık gösterimlerden ve şekillerden sakınılmalıdır.

Kaynak Gösterimi;

Kaynakların Metin İçerisinde Gösterimi; Kaynaklar metin içerisinde parantez içerisinde yazar/ların soy ismi, yayın yılı ve yararlanılan sayfa numarası; tek kaynak için (Yılmaz, 1992:35) veya (Subar, 1993:67-73), birden fazla kaynak için tarihsel olarak sıralanmış şekilde (Tavşanoğlu, 1973:23; Özçelik, 1984:45; Heede, 1991:67), ortak yayınlar için (Taylor ve White, 1977:139) şeklinde yapılmalıdır. İkiden fazla yazarı olan kaynaklar metin içinde kısaca (Aykut ve ark., 1997:155) şeklinde verilmelidir. Aynı yazarın aynı tarihte yapılmış iki eseri olduğu takdirde bu eserler yılların sonuna a ve b harfleri konarak belirtilmelidir. Aynı yazarın bireysel ve ortak yayınları olduğunda önce bireysel yayınlar sıralanmalı, ortak yayınlar bireysel yayınlardan sonra verilmelidir. Kaynak listesinde bütün yazarlar açık olarak gösterilmelidir. Yararlanılan eserler "Kaynaklar", başlığı altında, alfabetik sıraya göre aşağıdaki şekilde verilmelidir.

Yararlanılan eserlerin "Kaynaklar" başlığı altında gösterimi;

Kitaplar;

Birkeland, P. W., 1984. Soils and Geomorphology. Oxford University Pres, New York.

Haris, C. W. and N. T. Dines, 1988. Time-saver Standarts for Landscape Architecture. McGraw-Hill, Inc., New York.

Kitapta Bölüm

Mulvaney, R.L., 1996. Nitrogen—inorganic forms. In: Sparks, D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis: Part 3. Chemical methods. Soil Science Society of America, Madison, WI, pp. 1123–1184.

Dergiler;

Heede, B. H., 1991. Response of a stream in disequilibrium to timber harvest. Environmental Management. 15 (2): 251-255.

Boydak, M., A. Çalışkan and F. Bozkuş, 2002. Seed crop and its variation of Pinus nigra subsp. pallasiana in Dursunbey-Alaçam locality. Review of the Faculty of Forestry, University of Istanbul. 52 (2): 1-26.

Sempozyum, Kongre ve çalıştaylar;

Dahlgren, R. A., 1988. Effects of forest harvest on stream-water quality and nitrogen cycling in the Casper creek watershed. In: Proceedings of The Conference on Coastal Watersheds: The Casper Creek Story. May 6, Ukiah, California.

Demircan, Ö., 2004. Gelişen Bilim ve Sanat Kavramlarını Karşılamada Türkçenin Yeteneği. Türkçe’nin Zenginleşmesi Kurultayı. Düzenleyen: Hikmet Altınkaynak, Yıldız Teknik Üniversitesi Sayı: RE.BK.2004.0716, ISBN: 975-461-274-9.

Ağlardan;

FAO. 2006. Rural radio transmissions and rural youth in Mali. http://www.fao.org/sd/dim_kn1/kn1_060202_en.htm (Ziyaret tarihi:27 /02/ 2006).

Proje;

Üsküplü, O., H.B. Giritli ve N. Kuşkonmaz 1997. Latin alfabeli Botanik kitaplarında Türkçe terim kullanma eğilimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi BAP Proje Numarası: 178185, kesin rapor 167 sayfa.

Tezler;

Öztürk, C., 1997. Avrupa dillerinde tarımcılıkta kullanılan Türkçe terimler ve anlam değişimleri. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Anabilim Dalı yayınlanmamış Doktara tezi, 237 sayfa.Sözlü kaynaklar;

Cem Erduranla 01.23.2011, Şişli'de yapılan sözlü görüşmede elde edilen veriler.Telif hakkı düzenlemesi

Telif Sözleşmesi

Aşağıdaki sözleşme Avrasya Terim Dergisi için düzenlenmiştir.

Yazar Sertifikası

Dergiye yayınlatmak üzere yayın gönderen yazarlar aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır:

Yazarlar makalenin ikinci ve diğer yazarlarıyla birlikte bu sözleşmeye dahil olmaktadır.

Söz konusu yayın başka bir dergide değerlendirme altında değildir (Özetinin veya bir kısmının bir bildiri kitapçığında basılması, aynı çalışmanın bir tez olarak basılması durumları hariç).

Yayında elde edilen sonuçlar bütün yazarlar ve yayının yayımlandığı ve sorumluluğunda olduğu kurum tarafından onaylanmıştır.

Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır:

a) Telif hakkı dışındaki patent hakları yazarlara aittir.

b) Yazar makalenin tümünü derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir.

c) Satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakları vardır.

Bunun dışında, makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak bilim ve yayın kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü veya bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Ben/Biz bu makalenin, etik kurallara uygun olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını bildiririz.

Makaleye ait tüm materyallerin (kabul edilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri)

saklanma süresi; yayın kurulunun takdirine bağlı olup, bu süre sonunda sonra imha edilir.


Sorumlu Yazar Adı Soyadı

İmzası
Etik Kurallar

Avrasya Terim Dergisi gönderilen yazıların değerlendirilmesinde çift-kör hakemlik yöntemini uygulamaktadır. 

Yazarlar, hakemler ve editörler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından önerilen etik kurallara uymaya, kabul etmeye ve uygulamaya davetlidir.

Ek olarak, ATD'ye en yüksek kalitede bilime katkıda bulunmak için yazarlardan aşağıdakileri yapmaları beklenir:

- Gerçekleştirilen araştırmanın kesin ve doğru bir açıklamasını ve öneminin açık, nesnel bir tartışmasını sunmalıdır.

- Yazarın meslektaşlarının çalışmayı tekrar etmesine izin vermek için bir makaleye yeterli ayrıntı ve bilgi kaynaklarına atıfta bulunun. Verilerin kullanımına veya verilere erişimle ilgili sınırlamalar açıkça tanımlanmalıdır.

- Tüm bilgilerin kaynaklarını belirleyin ve rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan ve okuyucuyu mevcut araştırmayı anlamak için gerekli olan birincil ve diğer önceki çalışmalara hızla yönlendiren yayınlardan alıntı yapın. Konuşma veya yazışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık izni olmadan kullanılmamalı veya rapor edilmemelidir.

- Çalışmada, yöntemi, varsayımları ve belirsizlikleri açıkça ve kaynaklarıyla sunmalıdır.

- İnsan veya hayvan deneklerle yapılan çalışmalarda veya izni konu (anket, yayınlanmamış resmi veri veya belgelerin sunumu, atıf yapılması gibi) resmi makamların izin süreçleri takip edilmelidir. Süreç sonucunda alınan etik izin belgeleri başvuru aşamasında sunulmalıdır.

- Başkalarının çalışmalarını veya fikirlerini veya kendi çalışmanızı asla intihal yapmayın. Başka kaynaklardan yapılan alıntılara uygun atıflar yapılmalıdır.

- Yayın sayısını yapay olarak artırmak için araştırma raporlarının gereksiz yere bölünmesinden veya gereksiz yere yayınlanmasından kaçının.

- Yazılı bir eserde asla kişisel eleştiriye yer vermeyin.

- Kabul edildikten sonra makalede yapılan değişiklikleri Editöre bildirin.

10. Yalnızca çalışmaya önemli bilimsel katkılarda bulunan kişileri ortak yazar olarak dahil edin ve yazarlık sırasını katkıya uygun şekilde belirleyin. Tüm ortak yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makalenin kalitesi ve bütünlüğünden sorumludur.

- Bir yazıda yer alan sonuçların yayınlanmasından veya araştırmanın geliştirilmesinden etkilenebilecek herhangi bir yazar için olası herhangi bir çıkar çatışmasını editöre belirtiniz.

- Teşekkür bölümünde tüm yazarlar için tüm finansman kaynaklarını ve veri kaynaklarını veya diğer ayni desteği listeleyin.

- Sorumlu yazar rolünde, tüm ortak yazarların, makalenin değerlendirmesi sürecinde makaledeki adımlardan ve değişikliklerden tam olarak haberdar olmalarını sağlayın.

-İntihalden Kaçınmak

İntihal, başka bir kişinin sözlerini veya fikirlerini, o kişiye veya o kişinin çalışmasına itibar etmeden kullanmaktır. Bu, metin, şekil, tablo veya fikirlerin kullanılmasını içerir ve yalnızca bu öğelerin herhangi birinin çoğaltılmasını değil, aynı zamanda bir başkasının fikirlerini veya çalışmalarını temsil eden metinlerin yakından yorumlanmasını da içerir.

-Potansiyel intihalden kaçınmak için:

Yazardan ve telif hakkı sahibinden herhangi bir metin, şekil veya tablonun yeniden kullanımı için (yazılı olarak) izin alındığından emin olun. Derginin kullanım izni politikasını ve uygun atıfları öğrenin Kendinden intihalin de intihal olduğunu unutmamalıdır.

Klinik ve Hayvan Deneyleri için Etik Kurul İzinleri Etik kurul kararı gerektiren klinik ve hayvan deneyleri araştırmalarında deney başına Etik Kurul Onay belgesi eklenmelidir.

-Telif Hakkı Bildirimi
Avrasya Terim Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler için aşağıdaki Lisans ve Telif Hakkı Sözleşmesi geçerlidir: Yazarın Sertifikası Makaleyi gönderirken, yazarlar şunları onaylar: Bu düzenlemelere girmek için ortak yazarları tarafından yetkilendirilirler. Tanımlanan çalışmanın daha önce yayımlanmamış olması (özet şeklinde veya yayınlanmış bir ders, derleme veya tezin parçası olması dışında), başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmemiş olması, yayımının tüm yazarlar tarafından onaylanmış olması ve zımnen veya açıkça işin yürütüldüğü enstitülerin sorumlu makamları tarafından onaylanmalıdır. Halihazırda yayınlanmış veya başka bir yerde telif hakkı alınmış herhangi bir materyali çoğaltma hakkını güvence altına alırlar.

-Aşağıdaki lisans ve telif hakkı sözleşmesini kabul ederler:
Telif hakkı - Herhangi bir makalenin telif hakkı yazar(lar)a aittir. - Yazarlar, Avrasya Terim Dergisi’ne makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için bir lisans verir. - Yazarlar, Avrasya Terim Dergisi'ne derginin kütüphanelere ve şahıslara satılmak üzere basılı ciltlerini üretmesi için ticari haklarını verir. - Yazarlar, herhangi bir üçüncü kişiye (Avrasya Terim Dergisi ) orijinal yazarları ve alıntı detayları tanımlandığı sürece makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.

Çalışmayı kopyalamak, dağıtmak ve iletmek için paylaşmaya yönelik ücret talep edilmez.
- Herhangi bir yeniden kullanım veya dağıtım için, bu çalışmanın lisans koşullarının ne olduğu başkalarına açıkça belirtilmelidir.

- Telif hakkı sahipleri izin verirse bu koşullardan herhangi birinden feragat edilebilir. - Bu lisanstaki hiçbir şey yazarın manevi haklarını bozmaz veya kısıtlamaz. Gönderilen bildirinin ahlaki kurallara uygun olduğunu ve belirtilen yöntem ve materyallerin uygulanması durumunda herhangi bir zararın meydana gelmediğini onaylar. Gönderilen bildiriye ait tüm materyaller (kabul edilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller vb.) Yayın Kurulu tarafından istenilen süre boyunca saklanacak ve daha sonra temizlenecektir. Bu koşulların yazarlar ve ortak yazarlar tarafından makalelerini gönderir göndermez kabul ettikleri varsayılır.

Gizlilik Bildirimi

Bu dergi sitesine girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacak ve başka herhangi bir amaç için veya başka herhangi bir tarafın kullanımına sunulmayacaktır. Koşullar, gizlilik ilkelerimiz dahilinde derginin editör yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

Yayın Ücreti

Avrasya Terim Dergisi'nde (ATD) değerlendirmeye konu aday çalışmaların yayın sürecinin herhangi bir aşamasında ücret talep edilmez.

Yazarlardan makale süreçlerinde (veya herhangi bir gerekçe ile) hiçbir ücret talep edilmemektedir.


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi