İletişim Bilgileri

Başeditör

Rıdvan KIZILKAYA (Editor-in-chief)
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science & Plant Nutrition 55139 Samsun, Turkey
ridvank@omu.edu.tr

Başeditör

Coşkun GÜLSER (Editor-in-chief)
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science & Plant Nutrition 55139 Samsun, Turkey
cgulser@omu.edu.tr

Yazar Destek

Orhan Dengiz
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
odengiz@omu.edu.tr
03623121919