Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 3, Sayfalar 66 - 73 2019-12-30

An Example IoT Application for the Defense Industry
Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması

Çağatay ERSİN [1] , Mustafa YAZ [2] , Mustafa KARHAN [3]


Today, IoT application areas and usage are increasing. It is possible to communicate objects with IoT applications. In this study, a sample application has been realized for defense industry working with internet of objects. Intenret based wemos d1 r1 esp 8266 microcontroller development board was used in the system. Temperature and humidity sensors, pulse meter, ldr sensor and gps module were used together with this card and instant data were received from these sensors and sent to the internet. The study was designed for soldiers and was considered a product that could be worn on the soldier. Thanks to this designed system, the instantaneous pulse rate of the soldier will be sent to the military unit instantly and information about the status of the soldier will be obtained. The temperature and humidity data of the environment in which the soldier is located will be sent to the military unit via the internet thanks to the temperature and humidity sensors in the system. The amount of light of the soldier's environment will be measured by the ldr sensor and will be sent to thingspeak IoT interface instantly and graphically printed. In addition, the GPS module on the system and the route of the soldier's location and direction will be sent to the military unit via google maps interface. In this way, during the operation, during the seizure, the system, which is considered to be the product of the defense industry and which can work according to IoT, provided information about the military and its environment. The system is open to development and cost-effective.
Günümüzde IoT uygulama alanları ve kullanımı gitgide artmaktadır. IoT uygulamaları ile nesnelerin haberleşmesi mümkün olmakatdır. Yapılan bu çalışmada nesnelerin interneti ile çalışan savunma sanayi için örnek bitr uygulama gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistemde intenret tabanlı wemos d1 r1 esp 8266 mikrodenetleyici geliştirme kartı kullanılmıştır. Bu kart ile sıcaklık ve nem sensörleri, nabız ölçer, ldr sensörü ve gps modülü birlikte kullanılmış ve bu sensörlerden anlık veriler alınarak internet ortamına gönderilmiştir. Çalışma askerler için tasarlanmış ve askerin üzerine giyileblir bir ürün olarak düşünülmüştür. Tasarlanan bu sistem sayesinde askerin anlık nabız sayısı askeri birime anlık olarak gönderilecek ve askerin durumu hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Yine sistemde bulunan sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde askerin bulnduğu ortamın sıcaklık ve nem verileri askeri birime internet aracılığı ile gönderilecektir. Askerin bulunduğu ortamın ışık miktarı ldr sensörü ile ölçülecek ve yine anlık olarak thingspeak IoT arayüzüne gönderilecek ve grafiksel çıktı alınacaktır. Ayrıca sistem üzerinde bulunan gps modülü ile askerin bulunduğu konum ve yön güzergahı google maps arayüzü ile askeri birime gönderilecektir. Bu sayede operasyon sırasında, nöbet sırasında, savunma sanayi ürünü olarak düşünülen ve IoT’ a göre çalışabilen sistem, askerin ve bulunduğu ortamın hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Sistem geliştirmeye açıktır ve maliyet olarak uygundur.
  • Çakır, Sönmez, F., Aytekin, A., Tüminçin, F., Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2018, Antalya. Sağbaş. A., E., Ballı, S., Yıldız, T., Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği,Akademik Bilişimi 2016. Can, Ş., Arıkan, F., Bir Savunma Sanayi FirmasındaÇok Kriterli Alt Yüklenici Seçim Problemi ve Çözümü, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 29, s645-654, 2014. Gubbi, J.,Vd., Internet of Things(IoT): A Vision arhictectural elements and future directions, Future Generation Computer System, 2013. Madakam, S.,Ramaswamy, R., Tripathi, S., Internet of Things(IoT): A Literature Review,Journal of Computer and Comunications, s164-173, 2015. İçen, E., Küresel ve Bölgesel Konumlama Sistemleri, Teknolojileri ve Uygulamaları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Tezi, Haziran 2018 Karaali, C., Yıldırım, Ö., Global Konum Belirleme Sistemi (GPS), Mühendislik Bilimleri Dergisi, s103-108, 1996 Öter, E.,Demir, A., Coşkun, Ö., Mikrodeentleyici Temelli Parmak Ucundan Nabız Ölçer Devresi Tasarımı, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, s87-92, 2016. Sazak, T., Albayrak, Y., Nesnelerin İnterneti Üzerine ( IoT) ortam Verilerini Toplayan ve Uzaktan Takibini Sağlayan Bir Sistem Tasarımı, 9. Akademik Bilişim Konferansı-AB, 8-10 Şubat AksarayÜniversitesi,Aksaray
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5018-9313
Yazar: Çağatay ERSİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7042-7649
Yazar: Mustafa YAZ
Kurum: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6747-8971
Yazar: Mustafa KARHAN
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { else660723, journal = {Electronic Letters on Science and Engineering}, issn = {1305-8614}, address = {Bozok University, Electrical and Electronics Engineering, Erdoğan Akdag Kampus, 66200, Yozgat, TURKEY.}, publisher = {Fevzullah TEMURTAŞ}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {66 - 73}, doi = {}, title = {Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması}, key = {cite}, author = {Ersi̇n, Çağatay and Yaz, Mustafa and Karhan, Mustafa} }
APA Ersi̇n, Ç , Yaz, M , Karhan, M . (2019). Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması . Electronic Letters on Science and Engineering , 15 (3) , 66-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/else/issue/50887/660723
MLA Ersi̇n, Ç , Yaz, M , Karhan, M . "Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması" . Electronic Letters on Science and Engineering 15 (2019 ): 66-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/else/issue/50887/660723>
Chicago Ersi̇n, Ç , Yaz, M , Karhan, M . "Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması". Electronic Letters on Science and Engineering 15 (2019 ): 66-73
RIS TY - JOUR T1 - Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması AU - Çağatay Ersi̇n , Mustafa Yaz , Mustafa Karhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Electronic Letters on Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 73 VL - 15 IS - 3 SN - 1305-8614- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Letters on Science and Engineering Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması %A Çağatay Ersi̇n , Mustafa Yaz , Mustafa Karhan %T Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması %D 2019 %J Electronic Letters on Science and Engineering %P 1305-8614- %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD Ersi̇n, Çağatay , Yaz, Mustafa , Karhan, Mustafa . "Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması". Electronic Letters on Science and Engineering 15 / 3 (Aralık 2020): 66-73 .
AMA Ersi̇n Ç , Yaz M , Karhan M . Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması. Electronic Letters on Science and Engineering. 2019; 15(3): 66-73.
Vancouver Ersi̇n Ç , Yaz M , Karhan M . Savunma Sanayi İçin Örnek Bir IoT Uygulaması. Electronic Letters on Science and Engineering. 2019; 15(3): 66-73.