Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 175 - 182 2017-09-08

SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY

Ayse Sezen SERPEN [1] , Eda PURUTCUOGLU [2]


Although respecting the elderly people and devotion to them is one of the fundamental social rules in Turkey, this fact is being affected by the regional and traditional conducts. Considering the demographic changes, attitude towards the elderly people turns into an important status.

This work was planned in order to determine the attitudes of the university students towards the elderly people was and conducted on the Ankara University Department of Social Work students. In the research, the attitudes were measured with the attitude scale developed by Kogan (1961) and t-test was applied to determine the differences between genders.

 

The result of the research revealed that; the elderly people need more compassion and trust compared to anyone else; even though there are minor exceptions, most of the elderly people are found to be sympathetic; individuals grow in experience as they age and that it is hard to make the elderly feel sincere. Additionally, the results show that female students have more positive attitudes towards the elderly people than the male students (p<0.05).

Old age, discrimination against the elderly, attitude, university students
  • Akdemir, N., Çınar, F. İ. ve Görgülü, Ü. (2007). Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı, Turkish Journal of Geriatrics, 10 (4), 215-222. Bahar, G., Bahar, A. ve Savaş, H. A. (2009). Yaşlılık ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetler, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (12), 86-98. Cherry, K. E. and Palmore, E. (2008). Relating to older people evaluation (ROPE): A measure of self–reported ageism, Educational Gerontology, 34, 849–861. Çilingiroğlu, N. ve Demirel, S. (2004). Yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığı, Türk Geriatri Dergisi, 7 (4), 225-230. Danış, M. Z. (2008). Yaşlılık, yoksulluk ve yalnızlık, <http://www.gebam.hacettepe.edu.tr>, (2016, 24 Ekim). Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak, Ankara: Öncü Basımevi. Erden Akı, Ö. ve Özer, Ş. (2009). Türkiye’de yaşlıların ruhsal durumu, http://www.psikiyatri.org.tr/ (2016, 24 Kasım). Gorelik, Y., Damron-Rodriguez, J., Funderburk, B. and Solomon, D. H. (2000). Undergraduate interest in aging: Is it affected by contact with older adults?, Educational Gerontology, 26, 623-638. Kam, P.K. (1996). Empowering elderly people: A community work approach, Community Development Journal, 31 (3): 230-240. Kimuna, S. R., Knox, D., and Zusman, M. (2005). College students’ perceptions about older people and aging. Educational Gerontology, 31, 563-572. Kocataş, S., Güler, G. ve Güler, N. (2004). 60 Yaş ve üzeri bireylerde depresyon yaygınlığı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7 (1), 11-18, 2004. Kogan, N. (1961). Attitudes toward old people: the development of a scale and an exemination of corralates, Journal of Abnormal and Social Pschology, 62, 44-54. Konak, A. ve Çiğdem Y. (2005). Yaşlılık olgusu: Sivas Huzurevi Örneği, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (1), 23-63. Lee, Y.S. (2009). Measures of student attitudes on aging, Educational Gerontology, 35, 121-134. Özdemir, Ö. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Prudent, E. S. and Tan, P. P. (2002). Caribbean students’ attitudes toward older adults, Educational Gerontology, 28, 669-680. Rupp, D. E., Vadanovich, S. J. and Credé, M. (2005). The multidimensional nature of ageism: construct validity and group differences, The Journal of Social Psychology, 145 (3), 335–362. Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı. (2007). Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayın No: 2741, Ankara: DPT. Van Dussen, D. J. and Weaver, R. R. (2009). Undergraduate students' perceptions and behaviors related to the aged and to aging processes, Educational Gerontology, 35 (4), 342-357. Vefikuluçay Yılmaz., D. ve Terzioğlu, F. (2010). Yaşlı ayrımcılığı ve hemşirelik. Journal of Nursing Science, S. 2 (2), s. 137-144. Yılmaz, E. ve Özkan, S. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (2), 35-52.
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Ayse Sezen SERPEN

Yazar: Eda PURUTCUOGLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { epess337260, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {175 - 182}, doi = {}, title = {SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY}, key = {cite}, author = {SERPEN, Ayse Sezen and PURUTCUOGLU, Eda} }
APA SERPEN, A , PURUTCUOGLU, E . (2017). SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 7 () , 175-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/30770/337260
MLA SERPEN, A , PURUTCUOGLU, E . "SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 7 (2017 ): 175-182 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/30770/337260>
Chicago SERPEN, A , PURUTCUOGLU, E . "SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 7 (2017 ): 175-182
RIS TY - JOUR T1 - SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY AU - Ayse Sezen SERPEN , Eda PURUTCUOGLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 182 VL - 7 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY %A Ayse Sezen SERPEN , Eda PURUTCUOGLU %T SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY %D 2017 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 7 %N %R %U
ISNAD SERPEN, Ayse Sezen , PURUTCUOGLU, Eda . "SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 7 / (Eylül 2017): 175-182 .
AMA SERPEN A , PURUTCUOGLU E . SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY. EPESS. 2017; 7: 175-182.
Vancouver SERPEN A , PURUTCUOGLU E . SOCIAL WORK STUDENTS ATTITUDES TOWARD ELDERLY PEOPLE: SAMLE OF ANKARA UNIVERSITY. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2017; 7: 182-175.