Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı , Sayfalar 61 - 67 2018-09-12

Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus

Zihniye OKRAY [1]


Although Cyprus was under control of United Kingdom from 1878 to 1960 movements which affect Turkey were also affecting Turkish Cypriots who were living in Cyprus. 5th of December is a meaningful day in our calendars because the Turkish women earn their right to vote and stand for the election in 1934.Ulviye Mithat (U.) was born in 1906 in Kastamonu, Turkey; married to a Turkish Cypriot then moved to the island in 1923. She lived in Cyprus until 1940. Between 1935-37 she wrote articles in local newspapers called Ses and Embros about women's rights. She was the most- of best knowledge of author- criticized columnist because of her modernist, egalitarian and reformist ideas of her. In this paper Discourse-Historical Approach from Reisigl and Wodak was used in order to find discourses specific to Ulviye Mithat between 1935-37 in Cyprus. As a result, although Ulviye Mithat was write in 1930's her ideas about women's rights and gender equality is far beyond of her era.

Cyprus, Ulviye Mithat, Women's rights, Discourse-historical approach
  • Altunel, M. (2015). Evli Kadının Soyadı, Adalet Dergisi, 51:177-200. Avcı, M. (2016). Osmanlı Devleti’nde Kadın Hakları ve Kadın Haklarının Gelişimi İçin Mücadele Eden Öncü Kadınlar, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(TAED), 55: 225-254. Aydın, H.2015). Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Kadın, Curr Res Soc Sci, 1(3):84-96. Azgın, F. (1998). Ulviye Mithat Feminist Buluşma. Kıbrıs: Ultra Baskı Ltd. Beratlı, N. (2015). Kıbrıslı Türklerin Tarihi. Lefkoşa. Galeri Kültür Yayınları. Berktay, F. (2004). Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No:7. İstanbul. Cicioğlu, H. (1983). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Eğitimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(2): 209-224. Çelik, Ş. (2012). To Fight for Women’s Rights from a Glocal Perspective, Journal of Academic Studies, 54:69-82. Çiftci, H.B. (nd). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ekseninde Türkiye’de Başörtüsü ve Başörtüsü Yasağı, https://www.academia.edu/35068058/_Toplumsal_Cinsiyet_Sosyolojisi_Ekseninde_T%C3%BCrkiyede_Ba%C5%9F%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC_ve_Ba%C5%9F%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC_Yasa%C4%9F%C4%B1_. Erişim Tarihi: 17/04/2018. Emgili, F. (2015). İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Türkleri ve Atatürk Devrimlerine Bakışları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41): 381-396. Hall, S. (1996). Introduction: Who Needs Identity? In S. Hall & P. Du Gay, Questions of Cultural Identity (1st ed., pp.1-17). London: Sage. Kılıçoğlu Yılmaz, K. (2014). Kadının Bitmeyen Soyadı Sorunu, Ankara Barosu Dergisi:581-592. KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2006 Nüfus ve Kont Sayımı, http://nufussayimi.devplan.org/Kesin-sonuc-index.html. Erişim Tarihi:17/04/2018. Öcal Apaydın, B. (2015). Son Yargı kararları Işığında Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(2):425-458. Öz, K. (2016). Kıbrıs Türk Kimliği İnşasında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Etkisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(5), 1262-1291. Özkul, A.E., Tufan, H. ve Özsezer, M. (2017). Osmanlı Dönemi’nden İngiliz İdaresine Kıbrıs Türk Temel Eğitimi’nin Modernleşmesi ve Toplumsallaşması, Journal of History Culture and Art Research, 6(2): 565-584. Reisigl, M., & Wodak, R. (2001). Discourse and discrimination. London: Routledge. Reisigl, M., and Wodak, R. (2009). The discourse-historical approach (DHA). In Meyer, M. and Wodak, M. (Ed.), Methods of Critical Discourse Analysis (2nd revised ed., pp. 87-121). Los Angeles, London and New Delhi: Sage. Reisigl, M. (2017). The Discourse-Historical Approach, 44-59. from Flowerdew, J., & Richardson, J. (2018). The Routledge handbook of critical discourse studies. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. Tor, H. ve Ağlı, E. (2016). Kadın ve Eğitim, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5: 67-74. Toruk, İ. (2011). “Türkiye’de Başörtüsü Sorunu ve Yazılı Medyada Sunumu”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Elektronik Sürüm) 30, 483–514. http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s30/19.pdf. Erişim Tarihi:18/04/2018. Türkiye İstatistik Kurumu (2017). İstatistiklerle Kadın, Haber Bülteni,07 Mart 2017, www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24643. Erişim Tarihi: 17/04/2018. Uluğ, Ö.M. (2015). ‘Soyadım kimliğimdir, evlenince kaybolmamalıdır’: Hegemonik erkeklik ile Medeni Kanunu’nun 187. Maddesi arasındaki ilişkiye eleştirel bir bakış, FE Dergi. Feminist Eleştiri 7(2): 45-58. Wodak, R. (2015). Critical Discourse Analysis, Discourse-Historical Approach, In the International Encyclopedia of Language and Social Interaction, First Edition (p: 1-14), Karen Tracy (General Editor) John Wiley & Sons. Wodak, R. & de Cillia, R. (2007). Commemorating the past: the discursive construction of official narratives about the ‘Rebirth of the Second Austrian Republic’. Discourse and Communication, 1(2), 337-363.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Zihniye OKRAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess459216, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {61 - 67}, doi = {}, title = {Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus}, key = {cite}, author = {OKRAY, Zihniye} }
APA OKRAY, Z . (2018). Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 10 () , 61-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/39111/459216
MLA OKRAY, Z . "Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 10 (2018 ): 61-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/39111/459216>
Chicago OKRAY, Z . "Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 10 (2018 ): 61-67
RIS TY - JOUR T1 - Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus AU - Zihniye OKRAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 67 VL - 10 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus %A Zihniye OKRAY %T Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 10 %N %R %U
ISNAD OKRAY, Zihniye . "Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 10 / (Eylül 2018): 61-67 .
AMA OKRAY Z . Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus. EPESS. 2018; 10: 61-67.
Vancouver OKRAY Z . Feminist Discourse Specific to Ulviye Mithat (U.) Between 1935-37 in Cyprus. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 10: 67-61.