Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı , Sayfalar 13 - 18 2019-12-14

Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students

Sibel ACISLI [1] , Hatice KUMANDAS OZTURK [2]


The aim of this study is to examine how the middle school students participating in the project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor”, which was conducted in Artvin as part of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 4004 Nature Education and Science School program, evaluate the project and the activities in it. In the project, all participants were asked to evaluate the activities with student diaries. Additionally, interviews were conducted with the students on the last day of the project in order to determine their general thoughts on the project and the activities in it. In the study conducted with the qualitative research method, the diaries and end-of-project views of the students were analyzed with content analysis. The data of the study were obtained from a total of 30 students in 6th and 7th grades at six middle schools in Artvin. 19 of the students are female and 11 are male. 14 of these students are in sixth grade and 16 of them are in seventh grade. With the evaluation of the data obtained from the study, the students stated that they found most of the activities informative and fun, that they would like to participate again and that they would recommend the project to their friends. It is seen that students recognize the importance of nature and discover the mutual interaction between nature and science with this project. The students also stated that they liked the learning environment in the project as it made learning enjoyable and that they found it beneficial in terms of enabling them to recognize that active and experiential learning is more permanent. At the end of the analyses, it was observed that the students generally participated in the activities voluntarily and that they had a voluntariness rate of 100% towards the end of the project. Additionally, it was stated that the students aimed to complete the activities on time and were pleased with them.
Science school (camp), Middle school student, Student diaries
  • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338. Birinci Konur, K., Şeyihoğlu, A., Sezen, G. ve Tekbıyık, A. (2011). Bir Yaz Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirmesi, Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 1589-1608. Göloğlu Demir, C. & Yılmaz, H. (2018). Sınıf Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Öğrencilerin Bilim ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Duygu Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 101-116. Kara, B., & Akarsu, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin bilim insanına yönelik tutum ve imajının belirlenmesi. Journal of European Education, 3(1). Marulcu, İ., Saylan, A., & Güven, E. (2014). 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 341-352. Özden, B. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve bilimsel tutumlarının öğrencilerin demografik özellikleri ve akademik başarıları açısından incelenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü). Savaş, E. (2011). İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri hakkındaki bilgileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Taner, M.S., Manap,Ö., Yetkiner, R. (2017). Ülkemizdeki astronomi etkinliklerinin Fen Bilimleri Programı üzerine olası etkileri, Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(2), 83-87. Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen, V. G., & Konur, B. K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal Of Academic Social Studies, 6(1), 1383-1406. Yalçın, H., Ateş Sönmezoğlu, Ö., Akın, S., & Sönmezoğlu, S. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Mühendislik Bilimlerine Yönelik İlgileri. The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS, 27, 135-153. Yalçın, H., & Şişman, Z. B. (2018). Keşif ve sorgulama temelli bilim öğretimi programının 10-12 yaş çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 83-96. Yıldırım, M., Atila, M. E., & Doğar, Ç. (2016). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri etkinliklerine yönelik düşünceleri: küçük bilim adamları keşifte projesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 194-212.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Sibel ACISLI
Kurum: Çoruh University
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice KUMANDAS OZTURK
Kurum: Çoruh University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epess659465, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {13 - 18}, doi = {}, title = {Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students}, key = {cite}, author = {ACISLI, Sibel and KUMANDAS OZTURK, Hatice} }
APA ACISLI, S , KUMANDAS OZTURK, H . (2019). Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 15 () , 13-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/50638/659465
MLA ACISLI, S , KUMANDAS OZTURK, H . "Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 15 (2019 ): 13-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/50638/659465>
Chicago ACISLI, S , KUMANDAS OZTURK, H . "Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 15 (2019 ): 13-18
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students AU - Sibel ACISLI , Hatice KUMANDAS OZTURK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 18 VL - 15 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students %A Sibel ACISLI , Hatice KUMANDAS OZTURK %T Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students %D 2019 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 15 %N %R %U
ISNAD ACISLI, Sibel , KUMANDAS OZTURK, Hatice . "Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 15 / (Aralık 2019): 13-18 .
AMA ACISLI S , KUMANDAS OZTURK H . Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students. EPESS. 2019; 15: 13-18.
Vancouver ACISLI S , KUMANDAS OZTURK H . Evaluation of the Project “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” from the Viewpoint of Middle School Students. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2019; 15: 18-13.