Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı , Sayfalar 126 - 130 2019-12-14

Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion

Sibel ACISLI [1] , Hatice KUMANDAS OZTURK [2]


This study aims to reveal the opinions of middle school students regarding science after attending “Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor” project including variety of science activities related with robotic, science and nature under the scope of TÜBİTAK 4004 Nature and Science School program. Data of the current study was collected via a personal information form and a survey from a total of 30 6th and 7th grade students in six middle schools in Artvin province who participated in the project. In this study, a two-question survey developed by Akay (2013) was used to reveal the students' opinion regarding science. Qualitative data of the study were analyzed by using content analysis method and quantitative data were analyzed by giving frequency and percentages. 19 of the students are female and 11 are male. 14 of these students are in 6th grade and 16 of them are in 7th grade. At the end of the project, students were asked to define science and the students were asked what would you like to invent if you were a scientist. Moreover, researchers tried to determine how the students' attitudes towards science changed after the project. When the respond of the students were examined, it is seen that most of the students define science as the work of producing new things, discovering and explaining the universe. In addition, the students stated that they want to build a time machine that facilitates transportation if they were a scientist. Furthermore, the number of students who want to discover a flying car and teleportation tool is higher than others. In general, it is seen that most of the student want to discover transport and technology related products. Most of the student state that their science interest has increased after the Project. Moreover, the number of students who realize the importance of science and increase their curiosity and desire to learn is also high. So, it can be said that the project has increased students’ positive perceptions towards science.
Science school (camp), Science, Middle school student, Active learning
  • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338. Aydoğmuş, E., 2008. Lise 2 Fizik Dersi İş-Enerji Konusunun Öğretiminde 5E Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Y.Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Balcı, A.S., 2007. Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yöntem Uygulamasının Etkisi. Y.Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Doğanay, A., 2002. Sınıfta Demokrasi, Yaratıcı Öğrenme, Edt.Ali Şimşek. Eğitim Sen Yayınları, 171–210, Ankara. Konur, B. K., Şeyihoğlu, A., Sezen, G. & Tekbıyık, A. (2011). Evaluation of a science camp: Enjoyable discovery of mysterious world. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1602-1607. Marulcu, İ., Saylan, A., & Güven, E. (2014). 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 341-352. Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen, V. G., & Konur, B. K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal Of Academic Social Studies, 6(1), 1383-1406. Yalçın, H., & Şişman, Z. B. (2018). Keşif ve Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi Programının 10-12 Yaş Çocuklarin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 83-96. Yildirim, M., Atila, M. E., & Doğar, Ç. (2016). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri etkinliklerine yönelik düşünceleri: küçük bilim adamları keşifte projesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 194-212.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Sibel ACISLI
Kurum: Çoruh University
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice KUMANDAS OZTURK
Kurum: Çoruh University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epess663162, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {126 - 130}, doi = {}, title = {Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion}, key = {cite}, author = {ACISLI, Sibel and KUMANDAS OZTURK, Hatice} }
APA ACISLI, S , KUMANDAS OZTURK, H . (2019). Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 15 () , 126-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/50638/663162
MLA ACISLI, S , KUMANDAS OZTURK, H . "Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 15 (2019 ): 126-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/50638/663162>
Chicago ACISLI, S , KUMANDAS OZTURK, H . "Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 15 (2019 ): 126-130
RIS TY - JOUR T1 - Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion AU - Sibel ACISLI , Hatice KUMANDAS OZTURK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 130 VL - 15 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion %A Sibel ACISLI , Hatice KUMANDAS OZTURK %T Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion %D 2019 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 15 %N %R %U
ISNAD ACISLI, Sibel , KUMANDAS OZTURK, Hatice . "Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 15 / (Aralık 2019): 126-130 .
AMA ACISLI S , KUMANDAS OZTURK H . Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion. EPESS. 2019; 15: 126-130.
Vancouver ACISLI S , KUMANDAS OZTURK H . Contribution of Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor Project to Middle School Students’ Science Opinion. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2019; 15: 130-126.