Amaç

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, konu alanında Türkiye’de ve dünyada gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen, öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Kapsam

  • Özgün bilimsel araştırmalara,
  • Metodolojik gelişmelere,
  • Tartışma yazılarına,
  • Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,
  • Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kullanılan bilgisayar program/yazılım incelemeleri,
  • Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına,
  • Eğitim ve psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.