Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci

Ön Değerlendirme

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ne gönderilen çalışmalar ilk olarak sekreterya tarafından intihal denetimi açısından incelenir. İntihal denetim raporu uygun olmayan çalışmalar yazar(lar)a bildirilir.

İlk Değerlendirme  

Ön değerlendirmede uygun bulunan çalışmalar ilk olarak alan editörleri tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik hakemlere gönderilir.

Körleme Hakemlik Türü

Uygun bulunan çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır.

Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.

 Hakemlendirme Süreci

Çalışmalar, içeriğine göre uygun hakemlere gönderilir. Çalışmayı inceleyen alan editörü, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Alan editöründen gelen hakem önerileri editörler tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Değerlendirme için hakemlere verilen süre 8 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından  1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Türkçe olarak gönderilen makaleler kabul edildikten sonra tam metinin İngilizcesi yazarlar tarafından gönderilmelidir. İngilizce tam metni gönderilmeyen çalışmalar yayınlanmayacaktır.

Dil Editörleri Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler İngilizce dil editörlerine gönderilir. Gönderilen çalışmalar İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Değerlendirme sürecinde dil editörleri tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil düzeltmesi talep edilen çalışmalar için yazar(lar)a bir ay süre verilir. Bu süre içerisinde düzeltilmeyen çalışmalar reddedilir. Bu işlem dil editörlerinin değerlendirmesine göre tekrar edilebilir.

Ana dili İngilizce olmayan yazar(lar)a çalışmalarını yüklemeden önce İngilizce redaksiyon için profesyonel destek almaları önerilir.

Değerlendirme Sonucu

Editörler, alan editörü ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşlerini hazırlar. Hazırlanan görüşler editör tarafından alan editörü ve hakem önerileri ile birlikte en geç 2 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar iade edilir. Olumlu görüş verilen çalışmalar mizanpaj aşamasına geçirilir.

 Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dahil edilmemektedir.