Amaç ve Kapsam

Purpose / Objectives of Folklor û Ziman Journal

Folklor û Ziman Journal is a regularly released international journal that will be published once every six months (April and October). The journal will contain academic works on Kurdish folklore and language. The Journal seeks articles on Kurdish folklore, popular literature, customs and traditions, popular beliefs, daily life, popular sciences, local dictionaries, Kurdish folklore concepts, collections, fieldwork, as well as on Kurdish ethnography as art, clothing, household appliances, agricultural equipment, furniture, bedding etc. The Journal will also publish papers on Kurdish linguistics, including topics related to phonology, morphology, syntax, morpho-syntax, social linguistics, Iranian linguistics, etc.


Kovara Kurdî ya Folklor û Zimanî kovareka navneteweyî ya bihekem e û dê ji şeş mehan carekê (Gulan û Kanûna Paşî) derkeve. Di kovarê da dê xebatên akademîk ên li ser folklor û zimanê kurdî bên weşandin. Di çerçoveya folkora kurdî da mijarên wekî edebîyata gelêrî, adet û tore, bîr û bawerîyên gelêrî, jîyana rojane, zanyarîyên gelêrî, ferhenga herêmî, têgehên folklora kurdî, berhevkarî, xebatên meydanî û her wiha lêkolîn û nivîsên derbarê etnografyaya kurdî da wekî afirandina berhemên hunerî, cilûberg, alavên malê, yên cotkarîyê, xemlûxêz, xişir hwd wê bên weşandin. Di çerçoveya xebatên zimanî da jî dê her cure mijarên têkildarî fonolojî, morfolojî, sentaks, morfo-sentaks, zimanzanîya civakî (sosyo-lînguîstîk), zimanzanîya îranî hwd. cih bigirin.

Scope
The scope of Kurdish folklore the journal will be academic works on the topics such as popular literature, customs and traditions, popular beliefs, popular sciences, local dictionaries, Kurdish folklore concepts, collections, fieldwork, as well as research and studies on Kurdish ethnography such as the creation of works of art, clothing, household appliances, agricultural equipment, furniture etc. The Journal will also publish papers on Kurdish linguistics, including topics related to phonology, morphology, syntax, morpho-syntax, social linguistics, Iranian linguistics, etc. Only articles in Kurdish dialects (Kurmanji, Sorani, Zazaki, Gorani) written with Latin or Arabic alphabet will be published.


Di kovarê da dê xebatên akademîk ên li ser folklor û zimanê kurdî bên weşandin. Di çerçoveya folkora kurdî da mijarên wekî edebîyata gelêrî, adet û tore, bîr û bawerîyên gelêrî, zanyarîyên gelêrî, ferhenga herêmî, têgehên folklora kurdî, berhevkarî, xebatên meydanî û her wiha lêkolîn û nivîsên derbarê etnografyaya kurdî da wekî afirandina berhemên hunerî, cilûberg, alavên malê, yên cotkarîyê, xemlûxêz, xişir hwd wê bên weşandin. Di çerçoveya xebatên zimanî da jî dê her cure mijarên têkildarî fonolojî, morfolojî, sentaks, morfo-sentaks, zimanzanîya civakî (sosyo-lînguîstîk), zimanzanîya îranî hwd. cih bigirin. Gotarên bi hemû devok û zaravayên kurdî (kurmancî, soranî, zazakî, goranî) dê  bên weşandin.