Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 29 - 60, 30.04.2021

Öz

Kaynakça

  • Dersimi, Dr. Vet. M. N. (1952). Kürdistan Tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası.
  • Tunçel, H. (2000). Türkîye’de İsmi Değiştirilen Köyler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 2, Elazığ.

NAMES OF RESIDENCE AND GEOGRAPHICAL FORMS IN DÊRIK REGION (AN ONOMASTIC STUDY)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 29 - 60, 30.04.2021

Öz

KURTE Ev xebat, li herêma Dêrika navçeya Mêrdîn, bi navê xwe yê din Dêrika Çîyayê Mazî, li ser navê jîngeh û teşeyên erdnîgariyê (toponym) hatîye çêkirin. Wek lêkolîneke onomastîk me li navê Dêrikê, kuçe û kolanên wê, navê gundên wê û navê teşeyên erdnigarî yên li herêma Dêrikê nêrî bê ka ev nav çawa çêbûne û li gor çi hatine danîn. Ji bo tomarkirina hemî cûreyên navê teşeyên erdnigarî em li navenda Dêrikê û 173 gundên wê gerîyan û dûv ra me ev navên tomarkirî li gor taybetmendîyên çêbûna wan tesnîf kirin û nirxandin. Me navên kurmancî, navên bi zimanên din û navên binyada wan ne diyar ji hev veqetandin.

Kaynakça

  • Dersimi, Dr. Vet. M. N. (1952). Kürdistan Tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası.
  • Tunçel, H. (2000). Türkîye’de İsmi Değiştirilen Köyler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 2, Elazığ.

Navên Jîngeh û Teşeyên Erdnîgarî li Herêma Dêrikê (Lêkolîneka Onomastîk)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 29 - 60, 30.04.2021

Öz

KURTE Ev xebat, li herêma Dêrika navçeya Mêrdîn, bi navê xwe yê din Dêrika Çîyayê Mazî, li ser navê jîngeh û teşeyên erdnîgariyê (toponym) hatîye çêkirin. Wek lêkolîneke onomastîk me li navê Dêrikê, kuçe û kolanên wê, navê gundên wê û navê teşeyên erdnigarî yên li herêma Dêrikê nêrî bê ka ev nav çawa çêbûne û li gor çi hatine danîn. Ji bo tomarkirina hemî cûreyên navê teşeyên erdnigarî em li navenda Dêrikê û 173 gundên wê gerîyan û dûv ra me ev navên tomarkirî li gor taybetmendîyên çêbûna wan tesnîf kirin û nirxandin. Me navên kurmancî, navên bi zimanên din û navên binyada wan ne diyar ji hev veqetandin.

Kaynakça

  • Dersimi, Dr. Vet. M. N. (1952). Kürdistan Tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası.
  • Tunçel, H. (2000). Türkîye’de İsmi Değiştirilen Köyler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 2, Elazığ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Serdar ÖÇAL> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6844-5450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Öçal, S. (2021). Navên Jîngeh û Teşeyên Erdnîgarî li Herêma Dêrikê (Lêkolîneka Onomastîk) . Folklor u Ziman , 2 (1) , 29-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/62185/787073