Çeviri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 267 - 287, 30.10.2021

Öz

Temamkirin di Kurmancîyê da: Alîyên Semantîk-Tîpolojîk, bi Perspektîfeka Herêmî

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 267 - 287, 30.10.2021

Öz

Kurmanjî clause-linking devices are generally a) finite, and b) subject to variation in respect of the choice of morphological device that marks the link. There are several options for marking complement clauses in the language: zero-marking (paratactic apposition of clauses), mood, simple and complex complementisers, and reinforcement of subject agreement through deictics and anaphora. The paper discusses the distribution of clause-linking devices, based on their occurrence in a соrpus of tape-recorded and transcribed conversational narratives. The findings are related to the predictions on semantic-typological universale of complementation. A brief discussion of the areal position of Kurmanji follows, in conclusion of which I propose that the principal isogloss shared by the languages under discussion is their reliance on finite verbs even in the most tightly-integrated complex constructions.

Temamkirin di Kurmancîyê Da: Alîyên Semantîk-Tîpolojîk Bi Perspektîfeka Herêmî

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 267 - 287, 30.10.2021

Öz

Amrazên ristegirêdanê yên kurmancîyê bi gelemperî kêşayî ne û ji bo nîşankirina girêdanê kîjan amraza morfolojîk hatibe hilbijartin, li gor wê diguherin. Ji bo nîşankirina risteyên temamker di zimanî da gelek vebijêrk hene: sifir-nîşankirin (pêkvebûna risteyan a parataktîk), rawe, bingihanekên sade û kompleks, û xurtkirina rêkkeftina bikerî bi rêya nîşanderan û anaforayê. Ev gotar belavbûna amrazên ristegirêdanê li ser esasê rûdana wan di korpûseka vegêranên axaftinî ya band tomarkirî da nîqaş dike. Encamên ji vê lêkolînê bidestxistî têkildarî pêşbînîyên li ser unîversalên semantîk-tîpolojîk ên temamkirinê ne. Piştî vê, nîqaşeka kurt a pozîsyona herêmî ya kurmancîyê dihê ku ez di encama wê da engaşt dikim ku îzoglosa sereke ya hevpar di zimanên nîqaşkirî da ew e ku ev ziman xwe dispêrin lêkerên kêşayî- heta di avabûnên kompleks yên herî bi pihêtî yekbûyî jî da ev yek wisa ye.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Translation
Yazarlar

Yaron MATRAS Bu kişi benim
Manchester Universtity
0000-0002-9840-0277
United Kingdom

Çevirmenler

Ümran ALTINKILIÇ

Sinan GÜLTEKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Matras, Y. (2021). Temamkirin di Kurmancîyê da: Alîyên Semantîk-Tîpolojîk, bi Perspektîfeka Herêmî (S. Gültekin ve Ü. Altınkılıç, Çev.) . Folklor u Ziman , 2 (2) , 267-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/65676/1018555