Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CHANGES IN PHYSICAL FITNESS LEVEL PARAMETERS OF MALE VOLLEYBALL PLAYERS IN PRESEASONAL, SEASONAL AND POSTSEASONAL PERIODS

Yıl 1996, Cilt 1, Sayı 4, 1 - 7, 15.11.1996

Öz

Technique capacity, anthropometric measurements and physical fitness level are very importantproperties in all team games like volleyball. Such as other team games, in volleyball, preseasonal physical fitness training program is more emphasized than technique. During the competitive season coaches spend more time on technique and tactic (3). Preseasonal. physical fitness training is very important for the team success.


In this study we investigated the effects of four different training periods on the physical fitness level parameters of the male volleyball players. 9 male volleyball players were recruited for this study. Training program was divided in to four different periods. a-Preseasonai preparation period (6 weeks), b-First part of the competitive season (8 weeks), c-HalfTime (4 weeks), d- Second half of the competitive season (8 weeks). The tests which we applied were such as; J - Maximal vertical squat jump and counter movement jump, 2-Maximal oxygen consumption (Astrand-Rhyming Protocol), 3-Body Composition, 4-30 m. sprint test 5-Sit and reach test (Lower extremity and Hamstring Flexibility).


The results showed that, flexibility and vertical jump tests improved in the secondjhird and fourth measurements when compared lo the first measurement (p<0.05). Sprint test results were better in the second and third measurements compared to the first one (p<0.05). Changes of the other parameters were insignificant (p>0.05).


The main result of the present study is that, volleyball players reach to a sufficient, endurance level at the beginning of the season. Flexibility, vertical jumping and 30 m sprint results are not as good as the endurance level but they have been improved during the competitive period.

Kaynakça

  • Adams G.M.: Exercise Physiology Laboratory Manual, Dubuque: WmC Brown Publishers, 1990.
  • Fox E.L. A simple, accurate technique for predicting maximal aerobic power. J Appl Physiol 1973; 35(6): 914-916
  • Hakkinen K.: Changes in physical fitness profile in female volleyball players during the competetive season. J Sports Med Phys Fitness 1993; 33:223-32.
  • Hakkinen K.: Effects of competetive season on physical fitness profile in elite basketbal players. J Human Movement Studies 1988; 15:119-28.
  • This sen-Milder M . , J.L. Mayhev: Selection and classification of high school volleyball players from performance tests. J Sports Med. Phy. Fitnes 1991, 31. 380-384.

ERKEK VOLEYBOL OYUNCULARININ SEZON ÖNCESİ, SEZON ORTASI VE SEZON SONU FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞMELER

Yıl 1996, Cilt 1, Sayı 4, 1 - 7, 15.11.1996

Öz

Voleybol gibi takım oyunlarında teknik-taktik beceri, antropometrik özellikler ve fiziksel performans kapasitesi tüm takımın başarısına katkıda bulunan önemli faktörlerdir. Pek çok takım oyununda olduğu gibi voleybolda da, sezon öncesi hazırlık döneminde fiziksel uygunluk düzeyinin geliştirilmesine yönelik antrenmanlar yapılırken, teknik-taktik çalışmalara ve hazırlık maçlarına daha az zaman ayrılmaktadır. Yarış ya da maç döneminde ise oyuncular teknik-taktik çalışmalara ve maçlara yoğunlaştıklarından, fiziksel uygunluk düzeyinin geliştirilmesine ayrılan zaman azalabilm ektedir. Bu nedenle, sezon öncesi çalışmalar ile ulaşılan fiziksel uygunluk düzeyinin tüm sezon boyunca korunması takım başarısı için oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, bir sezondaki 4 farklı dönemde yapılan yoğunluğu ve türü farklı çalışmaların erkek voleybol oyuncularının fiziksel uygunluk düzeyi parametrelerindeki değişmelere etkisinin araştırılması planlandı. Çalışma 9 erkek voleybol oyuncusu ile gerçekleştirildi. Antrenmanlar 4 grup altında planlandı: a) Sezon öncesi hazırlık dönemi (6 hafta), b)Maç sezonunun 1. yarısı (8 hafta), c) Ara dönemi (4 hafta), d) Maç sezonunun 2. yarısı (8 hafta). Çalışmada belirtilen antrenman programlarının sonunda olacak şekilde toplam 4 kez şu ölçümler yapıldı: Sıçrama testi olarak semiquat pozisyonda maksimal vertikal squat sıçraması ve, ters hareketle sıçrama (counter movement jump), maksimum oksijen tüketimi (V02 max.), vücut yağ oranı, sürat, alt gövde ve hamstring esnekliği.


Alt gövde-hamstring esnekliğinin ve her iki sıçrama türünün 2.3. ve 4. ölçümlerde 1. ölçüme göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulundu (P < 0.05). Süratin ise, 2. ve 3. ölçümlerde 1. ölçümden anlamlı şekilde farklı olduğu (P < 0.05), diğerparametreler d eki değişmelerin ise, istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>, 0.05).


Mevcut çalışmaların ana sonucu erkek voleybol oyuncularının sezona yeterli aerobik kapasite ile girdikleri ve bunun maç sezonu boyunca korunabildiği, buna karşın esneklik ve sıçrama yetkilerini geliştirmek amacıyla sezon öncesi dönemde yapılan antrenmanların yetersiz olduğu, bu yetilerdeki eksikliğin sezon içinde kapatılabildiğidir.

Kaynakça

  • Adams G.M.: Exercise Physiology Laboratory Manual, Dubuque: WmC Brown Publishers, 1990.
  • Fox E.L. A simple, accurate technique for predicting maximal aerobic power. J Appl Physiol 1973; 35(6): 914-916
  • Hakkinen K.: Changes in physical fitness profile in female volleyball players during the competetive season. J Sports Med Phys Fitness 1993; 33:223-32.
  • Hakkinen K.: Effects of competetive season on physical fitness profile in elite basketbal players. J Human Movement Studies 1988; 15:119-28.
  • This sen-Milder M . , J.L. Mayhev: Selection and classification of high school volleyball players from performance tests. J Sports Med. Phy. Fitnes 1991, 31. 380-384.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güllem ERSÖZ Bu kişi benim


Mitat KOZ>

0000-0002-5793-6999


Hakan SUNAY>


Nevin GÜNDÜZ>

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 1996
Gönderilme Tarihi 29 Mart 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1996, Cilt 1, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Ersöz, G. , Koz, M. , Sunay, H. & Gündüz, N. (1996). ERKEK VOLEYBOL OYUNCULARININ SEZON ÖNCESİ, SEZON ORTASI VE SEZON SONU FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞMELER . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 1 (4) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27944/302491

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.