e-ISSN: 2717-9966
Founded: 1996
Publisher: Gazi University
Cover Image
 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

2025 yılı için dergimiz yayın politikalarında güncellemeler yapılması planlanmaktadır. 

Bu nedenle, 2024 yılı için makale kabul süreci 15 Temmuz 2024 tarihinde kapanacaktır. 


DUYURULAR

Gazi BESBD EndNote eklentisi (patch) Formlar ve Dosyalar bölümüne eklenmiştir.
Dergimize gönderilecek çalışmalarda kaynaklar listesinin EndNote eklentisi kullanılarak hazırlanması önerilmektedir (16.05.2023). 

Derleme makaleler, ilgili alanda araştırma makaleleri bulunan akademisyenlerden davet yöntemiyle kabul edilmekte ve hakem/yayın sürecine dahil edilmektedir.Review

Pilates Egzersizlerin Omurga Postür Bozukluklarına Etkisi: Sistematik Derleme

Research Article

Sporcu Ergenlerde Algılanan Helikopter Ebeveynlik Tutumlarının ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi

Research Article

Doğa Yürüyüşü Rehberlerinin Çevre Sorunlarına Karşı Tutum ve Farkındalıkları: Bir Alan Araştırması

Research Article

The Relationship Between Mental Toughness, Goal Orientation and Motivational Climate Levels of Professional Football Players

Research Article

Tekerlekli Sandalye Basketbolcularının Zihinsel Antrenman ve Mücadele Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

Düşük Maliyetle ve El yapımıyla Geliştirilen Bir Kuvvet Platformunun Güvenirliği ve Geçerliği

Research Article

Which Performance is Better for Success in Elite Level Women’s Football? Technical or Physical Performance?

Research Article

Sporda Ebeveyn Dahiliyeti’nin Ölçülmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.