Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2717-9966 | Period Quarterly | Founded: 1996 | Publisher Gazi University |


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
TR dizin değerlendirme süreci kapsamında 01.01.2021 tarihinden sonra
dergimize gönderilecek yayınlar için aşağıdaki uygulamalara geçilecektir.
1. "Etik Kurul Raporu" olmayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Makale gönderimlerinde "Benzerlik Raporu" zorunludur (Kaynakça hariç en fazla %15)
3. Makalede yer alan tüm yazarlar için "ORCID numarası" alınması zorunludur.

DUYURULAR
Dergimizde 09.12.2020 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler ve güncellemeler:
1. e-ISSN numarası 2717-9966 olarak güncellenmiştir.
2. "Yazım kuralları" güncellenmiştir.
3. "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" güncellenmiştir.
4. Makale "Değerlendirme süreci" eklenmiştir.
5. Makale gönderimleri için örnek "Yazım Şablonu" eklenmiştir.
Lütfen makalenizi bu şablona göre hazırlayınız.

Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences

e-ISSN 2717-9966 | Period Quarterly | Founded: 1996 | Publisher Gazi University |
Cover Image


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
TR dizin değerlendirme süreci kapsamında 01.01.2021 tarihinden sonra
dergimize gönderilecek yayınlar için aşağıdaki uygulamalara geçilecektir.
1. "Etik Kurul Raporu" olmayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Makale gönderimlerinde "Benzerlik Raporu" zorunludur (Kaynakça hariç en fazla %15)
3. Makalede yer alan tüm yazarlar için "ORCID numarası" alınması zorunludur.

DUYURULAR
Dergimizde 09.12.2020 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler ve güncellemeler:
1. e-ISSN numarası 2717-9966 olarak güncellenmiştir.
2. "Yazım kuralları" güncellenmiştir.
3. "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" güncellenmiştir.
4. Makale "Değerlendirme süreci" eklenmiştir.
5. Makale gönderimleri için örnek "Yazım Şablonu" eklenmiştir.
Lütfen makalenizi bu şablona göre hazırlayınız.

Volume 26 - Issue 1 - Jan 2, 2021
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Zorbalık Bilişleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1 - 15
  Zekihan HAZAR, Fatma EKİCİ
 2. Sports Supplement Belief Scale: Reliability and Validity Studies for Students Studying Sports Sciences Field at University
  Pages 17 - 31
  Ahmet Yavuz KARAFİL, Mehmet ULAŞ, Emrah ATAY
 3. Pazarlama Bileşenlerinin Etkin Kullanımının Spor Tüketicilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi
  Pages 33 - 43
  Muhammet Cihat CIFTCI, Gözde DOĞU, Baki YILMAZ
 4. Hentbolda Atış Hızı Kavramı ve Önemi: Sistematik Derleme
  Pages 45 - 58
  Yücel MAKARACI
 5. Spor Kulüplerinin İletişim ve Pazarlama Faaliyetlerinde Sosyal Medyanın Rolü: İstanbul Başakşehir FK Örneği
  Pages 59 - 69
  Mertkan ÜÇÜNCÜOĞLU
 6. Antrenörlerin Narsistik Kişilik Özellikleri ile Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 71 - 84
  Zübeyde CANKURTARAN, Milaim BERISHA
 7. 2019 Wimbledon Tenis Turnuvası Erkekler Final Maçında Atılan Servislerin Bölge ve Hız Açısından İncelenmesi
  Pages 85 - 97
  Şura KAHRİMAN, Benil KISTAK ALTAN, Ali GÜNAY, Turgay TURAN, Aysel PEHLİVAN
 8. COVID-19 Salgınının Çocukların Boş Zaman Etkinliklerinde Yarattığı Değişimin Ebeveyn Görüşleriyle Değerlendirilmesi
  Pages 99 - 122
  Seçkin YILDIZ, Fatih BEKTAŞ
 9. Eğitmen Geri Bildiriminin Kısıtlayıcı ve Destekleyici Motivasyonel İklim Üzerine Yordayıcı Etkisi: Yaz Spor Okulu Örneği
  Pages 123 - 135
  Ayşe Özge DALDAŞ, Gökçe ERTURAN
 10. Futbolda Ev Avantajı mı, Deplasman Dezavantajı mı? COVID-19 Pandemi Süreci Örneği
  Pages 137 - 149
  Onur TÜTÜNCÜ, Anıl Can YOLGÖRMEZ
 11. Sporcuların Zihinsel Antrenman Becerileri ile Sürekli Sportif Öz Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 151 - 162
  Muhammet Cihat CIFTCI, Ersan TOLUKAN, Baki YILMAZ
 12. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 163 - 181
  Volkan SURAL, Kemal TAMER
 13. Kamu Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemlerinin Etkinliği: Spor Bilgi Sisteminin SWOT Analizi
  Pages 183 - 201
  Uğur ÖZER, Berkan ATASOY
Dizinler

21283

21284

20596

20597

20669