e-ISSN: 2717-9966
Founded: 1996
Publisher: Gazi University
Cover Image
       

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

2023 Ekim sayısı için makale kabül süreçleri tamamlanmıştır. 

2024 yılı sayıları için makale kabül süreçleri 1 Ekim 2023 tarihinde yeniden açılacaktır. 


DUYURULAR

Gazi BESBD EndNote eklentisi (patch) Formlar ve Dosyalar bölümüne eklenmiştir.
Dergimize gönderilecek çalışmalarda kaynaklar listesinin EndNote eklentisi kullanılarak hazırlanması önerilmektedir (16.05.2023). 

Derleme makaleler, ilgili alanda araştırma makaleleri bulunan akademisyenlerden davet yöntemiyle kabul edilmekte ve hakem/yayın sürecine dahil edilmektedir.2023 - Volume: 28 Issue: 3

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.