e-ISSN: 2717-9966
Founded: 1996
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Gazi BESBD Ocak 2021 sayısından itibaren download'de taranmaktadır.   

TR Dizin Etik İlkeleri Bilgilendirme Şemasına linkten ulaşabilirsiniz.


DUYURULAR

Derleme makaleler, ilgili alanda araştırma makaleleri bulunan akademisyenlerden davet yöntemiyle kabul edilmekte ve hakem/yayın sürecine dahil edilmektedir.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.