Yıl 1997, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 14 1997-02-14

16 YAŞ GRUBU SPORCU GENÇ KIZLARDA MAX V02 VE BA ZI SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON V02 MAX AND SOME RESPİRATORY PARAMETERS OF YOUNG GİRLS AGED 16 YEAR S

Rasim MOĞULKOÇ [1] , A. Kasım BALTACI [2] , Haluk KELEŞTÎMUR [3] , Selahattin KOÇ [4] , Recep ÖZMERDİVENLİ [5]


Atletizm ve basketbol sporunun 16 yaş grubu genç kızlarda bazı solunum parametreleri ile maksimal oksijen voliimii (MaxV02)'nü nasıl etkilediğinin ortaya konulabilmesi amacıyla planlanan çalışma, 12 kişilik kontrol ile 5 yıldır aktif spor yapan İS kişilik atletizm, 12 kişilik basketbolcu olmak üzere toplam 42 birey üzerinde gerçekleştirildi. Deneklerin MaxVOl'u indirekt metodla (Cooper Testi) ve solunum parametreleri spirometrede kuru sistemle tayin edildi. MaxVOi'niiii basketbol ve atletizm sporu yapanlarda kontrol grubuna göre P <0.005 düzeyinde dalıa yüksek olduğu gözlendi. Zorlu vital kapasite (FVC) kontrol grubuna oranla atletizm sporu yapanlarda P < 0.01, basketbol sporu yapanlarda P < 0.005, birinci saniyedeki zorlu vital kapasite (FEV 1) değeri ise benzer şekilde atletizm sporu yapanlarda P < 0.05, basketbol sporu yapanla rdaysa P < 0.005 seviyesinde anlamlı bulundu. FEVİ (%) değerlerinde gruplar arası farklılık tespit edilemezken, maksimal istemli solunum volümü (MVV) kontrol grubuna göre atletizm sporu yapanlarda (P < 0.05) ve basketbolcularda (P < 0.005) istatistiki olarak farklı bulundu. Spor gruplarının kendi aralarındaki değerlendirilmelerinde bahsedilen parametreler arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Sonuç olarak, atletizm ve basketbol sporunun 16 yaş grubu genç kızlarda MaxVÖ2'ü ile bazı solunum parametrelerini olumlu yönde etkilediği ortaya konuldu.

This study was carried out to determine the effects of the basketball and athletics on some respiratory parameters and max VO2 in young girls 16 years of age. The study was conducted on 42 girls including 12 controls, 18 athletes and 12 basketball players who play sports actively for five years. Max VO2 of the subjects was indirectly measured using by cooper test, and respiratory parameters were assessed by dry spirometer system in the young girls. Max VO2 was higher (P < 0.005) in the basketball players and athletes than in the control group. Forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume (FEV1) were higher in the athletes (P < 0.005 and P .< 0.05) and basketball players (P < 0.01 and P < 0.005) than in the control group, respectively. Maximum voluntary ventilation (MW) was found to be higher in the athletes (P < 0.05) and basketball players (P < 0.005) than in the control group where as FEV1 (%) was not different between the groups. In conclusion, athletics and basketball sports may cause increases in max VO2 and some respiratory parameters in young girls 16 yea® of age.

  • Açıkada, C. (1982) Türk Atletlerinin Fizyolojik Özellikleri. Spor Hek. Derg. 17 (2), 29-40.
  • Açıkada, C. Ergen, E. (1990). Kadın ve Spor S. 183 - 186. Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık. Ankara
  • Akgün, N. (1979). Çocuk ve Spor. Spor Hek. Derg. 14 (1), 1-6.
  • Akgün, N. (1981). Kadın ve Spor. Spor Hek. Derg. 16 (2), 17-25
  • Çolakoğlu, H. Yalaz, G. İşleğen, Ç. Akgün, N. (1984). Elit Türk Atletlerinin Fiziksel ve Fizyolojik Profili. Spor Hek. Derg. 19 (3), 119 - 130.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rasim MOĞULKOÇ
Ülke: Turkey


Yazar: A. Kasım BALTACI
Ülke: Turkey


Yazar: Haluk KELEŞTÎMUR
Ülke: Turkey


Yazar: Selahattin KOÇ
Ülke: Turkey


Yazar: Recep ÖZMERDİVENLİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Şubat 1997

APA Moğulkoç, R , Baltacı, A , Keleştîmur, H , Koç, S , Özmerdi̇venli̇, R . (1997). 16 YAŞ GRUBU SPORCU GENÇ KIZLARDA MAX V02 VE BA ZI SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 9-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27945/298479