Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KUVVET ANTRENMANININ DAYANIKLILIK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 1998, Cilt 3, Sayı 2, 7 - 14, 04.04.1998

Öz

Bu çalışmada, yaş ortalaması 22.6 ±3.3 olan 20 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisinde, 12 haftalık kuvvet antrenman programının, dayanıklılık performansı ve aerobik kapasite üzerine etkileri araştırıldı. Yaş ortalaması 24.5 ± 2.8 olan 12 denek çalışma grubuna, 19.8 ± 1.7 olan 8 denek ise kontrol grubuna dahil edildiler. Çalışma grubuna, 12 hafta süresince haftada 3 gün sıklıkla üst ve alt ekstremite büyük kas gruplarına yönelik kuvvette devamlılık antrenman programı uygulandı. Aynı dönemde tüm deneklerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ders programları haricinde bir antrenman programına katılmamaları sağlandı.

Araştırma verileri, 'iki eş arasındaki farkın anlamlılık testi ' ile istatistiksel açıdan değerlendirildi. Değerler, Aritmetik Ortalama ± Standart Hata olarak ifade edilerek, p < 0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.

Çalışma grubunda, koşu bandında uygulanan direk V02 max testinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmazken, peak V02'nin % 75'i şiddetinde uygulanan bisiklet kassal dayanıklılık testinde zorlanma süresi anlamlı olarak uzamıştır (p < 0.05). Ergospirometrik testle belirlenen anaerobik eşik, çalışma öncesi ve sonrasında değerlendirildiğinde çalışma grubunda istatistiksel anlamlılık düzeyine erişmeyen yükselme saptanmıştır. Çalışma grubunda ayrıca vücut yağ oranı ve bisiklet testinin 2, 4, 6. dakikalarındaki RPE değerleri anlamlı oranda (p < 0.05) azalmış , anaerobik kapasite ve hem kol hem de bacak 1RM ölçümlerinde anlamlı artış (p < 0.05) tespit edilmiştir Tüm bu ölçümlerde kontrol grubu anlamlı bir de'ğişiklik göstermemiştir.

Bu çalışma, kuvvette devamlılık antrenmanının aerobik kapasite artışından bağımsız olarak , kassal dayanıklılık performansını arttırdığını ve bu artışın kas kuvveti artışı ile açıklanabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

  • A.C.S.M.S, Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 5 th . ed. Williams and Wilkins. Philadelphia, 1995, Pp : 67-68.
  • Adams, G.M. , Exercise Physiology Laboratory Manual, Wm C. Brown Publisher, USA, 1990, Pp : 104 -107
  • Braith, R.W., Graves, J.E., Legget, S.H., Pollack, M.L., Effect of training on the Relationship Between Maximal and Submaximal Strength. Med. Sci. Sports. Exerc, 1993, Vol: 25, No : l , Pp : 132 - 138
  • Hakkinen, K., Neuromuscular and Hormonal Adaptations During Strength and Power Training.. A Review, 1989, V o l : 29, No : I, Pp : 9-26
  • Jones, D.A., Strength of Skeletal Muscle and The Effects of Training, British Medical Bulletin, 1992, Vol: 48, No : 3, Pp : 392- 402.

THE EFFECTS OF STRENGTH TRAINING ON ENDURANCE PERFORMANCE

Yıl 1998, Cilt 3, Sayı 2, 7 - 14, 04.04.1998

Öz

To determine the effects of 12 weeks of stregth training on endurance performance and aerobic capacity, 20 healthy male Physical Education Students between 18-30 years of age were randomly assigned to either strength training (N=12) or control (N = 8) groups. Despite no change in treadmill V02 max., an increase in cycling to time exliaustion statistically insignificant increases in anaerobik threshold, due to strength training program.

There were significant reduction in body fat percentage and RPE values at 2nd 4 th and 6 th (P < 0.05) cycle exercise minutes in the training group. Also, training, group sltowed significant improvements in IRM for bench press aııd lialf squat and anaerobic capacity test (P < 0.05). Control group did not show any significant changes in these tests.

These findings are shoved that, strength training on endurance performance, improves muscle endurance performance independent from increase in V02 max and this increase can be explained as, increase in leg muscle strength.

Kaynakça

  • A.C.S.M.S, Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 5 th . ed. Williams and Wilkins. Philadelphia, 1995, Pp : 67-68.
  • Adams, G.M. , Exercise Physiology Laboratory Manual, Wm C. Brown Publisher, USA, 1990, Pp : 104 -107
  • Braith, R.W., Graves, J.E., Legget, S.H., Pollack, M.L., Effect of training on the Relationship Between Maximal and Submaximal Strength. Med. Sci. Sports. Exerc, 1993, Vol: 25, No : l , Pp : 132 - 138
  • Hakkinen, K., Neuromuscular and Hormonal Adaptations During Strength and Power Training.. A Review, 1989, V o l : 29, No : I, Pp : 9-26
  • Jones, D.A., Strength of Skeletal Muscle and The Effects of Training, British Medical Bulletin, 1992, Vol: 48, No : 3, Pp : 392- 402.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nevin Gündüz>

Türkiye


Gülfem Ersöz>

Türkiye


Yeşim Gürsel Bu kişi benim

Türkiye


Hakan Sunay>

Türkiye


Raif Özel Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 1998
Gönderilme Tarihi 4 Ocak 1998
Kabul Tarihi 4 Mart 1998
Yayınlandığı Sayı Yıl 1998, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gündüz, N. , Ersöz, G. , Gürsel, Y. , Sunay, H. & Özel, R. (1998). KUVVET ANTRENMANININ DAYANIKLILIK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 7-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27956/305100

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.